Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020 14:28

Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΠΣ, (σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ ο6-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899).

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Απάντηση σε Επερωτήσεις:

 

Β1. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Πιαγκαλάκη Γεωργίου με θέμα: «Κτίρια του πολυτεχνείου στο λόφο Καστέλι στα Χανιά».

Β2. της Λαϊκής Συσπείρωσης Κρήτης με θέμα: «Απαράδεκτες συνθήκες στέγασης του ΚΕΣΥ Χανίων»

Β3. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μανούσακα Ιωάννη με θέμα: Ένταξη ΚΑΔ επιχειρήσεων στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης 50 εκ ευρώ της Περιφέρειας Κρήτης

Β4. του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μανούσακα Ιωάννη με θέμα: «Θωράκιση Περιφέρειας Κρήτης λόγο COVID 19»

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για τη συγκρότηση του ΔΣ της εταιρίας «Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρία Κρήτης ΑΕ «Π.Α.Ν.ΕΤΑΙ.Κ. Α.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ

- (εισηγητής ο κ. Παπαδεράκης Αντώνιος Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας ΠΚ

   .

2 . ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2.1 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠΑΝΩΣΗΦΗ» στο ΕΠ «Κρήτη» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων (αίτηση χρηματοδότησης, πίνακες) της πράξης, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 233496/13-10-2020 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.

- (εισηγητής ο κ. Φασουλάκης Κων/νος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού)  

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα