Σάββατο, 31 Ιουλίου 2021

Εξετάσεις απόκτησης βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου

Τρίτη, 25 Μαϊος 2021 16:19

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνεται η απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Γ5β/Γ.Π. οικ.31616/20-5-2021 (ΑΔA: ΩΑΓΗ465ΦΥΟ-1ΦΔ) σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας διενέργειας εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2021 υποψηφίων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιων, ως εξής:

               α) Ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής ορίζεται η Δευτέρα 14-6-2021 & ώρα 10.00 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.

              β) Ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Φυσικού Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών ορίζεται η Τρίτη 15-6-2021 & ώρα 10.00 στην Ιατρική Σχολή Αθηνών – Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής – κτίριο Ανατομίας, Μικράς Ασίας 75, Γουδή.

               Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις ορίζεται έως και τη Δευτέρα 31-5-2021.

       Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται έχουν καθοριστεί με την αρ.

πρωτ. Υ7α/Γ.Π.οικ.13475/11-2-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και θα υποβάλλονται

στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

                                              

 

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα