Κυριακή, 03 Δεκεμβρίου 2023

Πρωτοποριακό πρόγραμμα διαχείρισης νερού από τον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου

Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 22:11

Σύμβαση έργου με προϋπολογισμό 3,62 εκ. ευρώ για την λειτουργία ενός πρωτοποριακού προγράμματος διαχείρισης νερού στο Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου υπέγραψε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στο Δημαρχείο στο Τζερμιάδων παρουσία των Αντιδημάρχων Υποδομών Γιώργου Στρατάκη, Τεχνικών και Τουρισμού Νικηφόρου Γερακάκη, υπηρεσιακών παραγόντων, του εκπροσώπου του ανάδοχου, μηχανικών και υπευθύνων του έργου.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2023.

Συγκεκριμένα το έργο μεταξύ του Δήμου και της Ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία « ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. - ECON 21 Α.Τ.Ε.» επιχορηγείται με το ποσό των 3.621.166,45€ στα πλαίσια της αναβάθμισης δικτύων ύδρευσης και περιορισμού διαρροών, όπου στρατηγικός στόχος είναι η διασφάλιση της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των αποθεμάτων με ταυτόχρονη μείωση των διαρροών.

Το Οροπέδιο Λασιθίου αποτελεί τον σημαντικότερο φυσικό ταμιευτήρα νερού της Κρήτης αφού από αυτό υδρεύεται το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος και η Χερσόνησος και εξυπηρετείται παράλληλα η μεγάλη «βιομηχανία τουρισμού» της Κρήτης (πισίνες, ξενοδοχεία κλπ).

οροπέδιο ύδρευση χάρτης

Πρώτος στην Ελλάδα, ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποκτά ολοκληρωμένο σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών, μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης δικτύων ύδρευσης και διαχείρισης του πόσιμου νερού.  

Το έργο το οποίο αφορά την πλήρη και ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού ύδρευσης δίνει την δυνατότητα με το πάτημα ενός κουμπιού, ο καταναλωτής να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τί καταναλώνει και να προγραμματίζει τις ανάγκες του βελτιώνοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό, ακόμα και να εξοφλεί τον λογαριασμό με την χρήση του κινητού του τηλεφώνου» ανέφερε ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης.

Ο Δήμος παράλληλα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα στην αποκατάσταση βλαβών – διαρροών, αφού τα πάντα θα ελέγχονται από τις κεντρικές οθόνες στο θάλαμο λειτουργίας του συστήματος που θα εγκατασταθεί στο Δημαρχείο, ενώ θα ελέγχεται ψηφιακά η ποιότητα και οι στάθμες του νερού, θα εξοικονομείται ενέργεια και κόστος, ενώ θα αποφευχθούν οι διαρροές σε μία περιοχή που το νερό αποτελεί το σημαντικότερο αγαθό για όλους.

Συγκεκριμένα:

Με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργείται ένα καινοτόμο σύστημα συλλογής και διαχείρισης πληροφοριών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου, που θα αποτελείται από τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό και λογισμικό, μέσω των οποίων θα γίνεται η απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο της τρέχουσας κατάστασης στο δίκτυο ύδρευσης, επιτρέποντας τη συνεχή εποπτεία του, τον έλεγχο ποιότητας, τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων, την επισήμανση των βλαβών, τον εντοπισμό και περιορισμό των απωλειών νερού με:

α. Εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ), που έχει τοποθετηθεί σε κτήριο του Δήμου και απ' όπου θα εκτελείται ο τηλεέλεγχος και ο τηλεχειρισμός του δικτύου ύδρευσης και τα συστήματα ελέγχου διαρροών και ψηφιακής αποτύπωσης των αγωγών του δικτύου.

β. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 2.891 ασύρματων ψηφιακών υδρομέτρων καταναλωτών που να καλύπτουν το σύνολο των κατοικιών του Δήμου.

γ. Εγκατάσταση Φορητών Σταθμών Ελέγχου (ΦΣΕ) για απομακρυσμένη διαχείριση μέσω κινητών τηλεφώνων & tablet/laptop και ειδικού εξοπλισμού εντοπισμού αγωγών & διαρροών.

δ. Εγκατάσταση Τοπικών Σταθμών Ελέγχου (ΤΣΕ) που θα τοποθετηθούν σε καίριες θέσεις του δικτύου ύδρευσης απ' όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος και τηλεχειρισμός. Περιλαμβάνονται συνολικά (26) εγκαταστάσεις κεφαλών δικτύου (ΤΣΕ) ήτοι Διυλιστήριο Νερού, Αντλιοστάσια, Δεξαμενές, προωθητικά αντλιοστάσια και φρεατίων Ηλεκτρονικής Μέτρησης Παραμέτρων Δικτύων ύδρευσης (κυρίως μέτρηση Παροχών &Πιέσεων). Ειδικά στα Αντλιοστάσια θα αντικατασταθούν όλοι οι παλαιοί Ηλεκτρολογικοί Πίνακες με σύγχρονους τύπου INVERTERS (ρυθμιστές στροφών) ενώ στις δεξαμενές εγκαθίστανται σύγχρονα συστήματα ελέγχου ποιότητας νερού και παραγωγής ενέργειας ώστε οι εγκαταστάσεις αυτές να λειτουργούν και να επιβλέπονται μέσω της τηλεμετρίας στις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που βιώνει ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου κατά την περίοδο του χειμώνα.

Επίσης, με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής, πίεσης και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών Δεξαμενών των Οικισμών του Δήμου για τις ανάγκες του Συστήματος Ελέγχου Διαρροών, όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των ΤΣΕ θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα εντοπίζονται οι διαρροές (αφανείς διαρροές στους αγωγούς, δυσλειτουργούντα υδρόμετρα καταναλωτών και τυχόν παράνομες συνδέσεις).

Επιπλέον, με την εγκατάσταση νέων οργάνων και συστημάτων αυτοματισμών για τις ανάγκες του Συστήματος Εξοικονόμησης Ενέργειας (μείωση λογαριασμών ΔΕΗ μέσω μετρητών ενέργειας, Εκκινητών και ρυθμιστών στροφών αντλιών, εξάλειψης της άεργου ισχύος, κλπ) στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του δικτύου Ύδρευσης.

Τέλος, θα γίνει εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου με τον ΚΣΕ των δικτύων που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή (Δεξαμενές & Γεωτρήσεις κλπ) και ένταξή τους στο τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.

Με τη δημιουργία του υδραυλικού μοντέλου προσομοίωσης θα υπάρχει έλεγχος, διαρροών και ενέργειας για την ορθολογική διαχείριση του όλου δικτύου ύδρευσης, έτσι ώστε κάθε φορά που προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή εναλλακτικής λειτουργίας του δικτύου σε έκτακτες συνθήκες, να μπορεί να προσομοιωθεί η λειτουργία του και να εξεταστεί η συμπεριφορά του πριν γίνει ή στα πλαίσια οποιαδήποτε εργασίας.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης δήλωσε σχετικά για την σημασία του μεγαλόπνοου έργου:

Εξασφαλίζουμε τις αναγκαίες ποσότητες του νερού που είναι ανά πάσα στιγμή ικανές να καλύπτουν κάθε επίπεδο κατανάλωσης και ιδιαίτερα την θερινή περίοδο που αυξάνονται κατακόρυφα οι ανάγκες τόσο από τους παραθεριστές όσο και από τους δεκάδες χιλιάδες τουρίστες και επισκέπτες της περιοχής μας.

Επίσης εξασφαλίζουμε:

   -Την αδιάκοπη παροχή νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες, από τον νόμο προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από ένα δίκτυο διανομής και υπό την απαραίτητη πίεση που επιτρέπει την τροφοδοσία και των υψηλότερων οικισμών στην περιοχή δραστηριότητας του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

-Τον απαιτούμενο έλεγχο ποιότητας του παραγόμενου και καταναλωμένου νερού.

-Την εξυπηρέτηση των καταναλωτών με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο ειδικά μέσω των νέων ηλεκτρονικών υδρομέτρων όπου θα ειδοποιούνται οι καταναλωτές για ενδεχόμενη διαρροή εντός της ιδιοκτησίας τους.

-Την μείωση των εξόδων ΔΕΗ κατά 20% τουλάχιστον σε διάστημα τριετίας.

-Δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω με τον πλέον οικονομικό τρόπο.

-Την μηδαμινή επιβάρυνση των καταναλωτών με δωρεάν διάθεση σύγχρονων ψηφιακών υδρομέτρων, εκ μέρους του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου .

-Αντιμετώπιση του υψηλού δείκτη μη τιμολογούμενου νερού (περίπου 50%) και μείωση των απωλειών νερού.

-Συνεχής παρακολούθηση ροής και κατανάλωσης νερού σε όλους τους οικισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε όποιες περιοχές οι αγωγοί κινδυνεύουν από θραύση λόγω υψηλής πίεσης και διοχέτευσης νερού σε περιοχές που θα κινδυνεύουν από ανεπάρκεια.

-Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

-Μεγαλύτερη ταχύτητα αντιμετώπισης των προβλημάτων (διαρροών, θραύσεων μέσω συνεχούς εποπτείας - Άμεση επέμβαση και αποκατάσταση.

-Μείωση των δαπανών του Δήμου, αφού με την εξοικονόμηση ποσοτήτων νερού που εισέρχονται στο δίκτυο, εξοικονομούνται και όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με αυτές (άντληση, μεταφορά, καθαρισμός, διανομή).

-Μείωση των δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών.

-Το έργο συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την συνεχή επικοινωνία μεταξύ του Δήμου και των πολιτών.

-Θετικές περιβαλλοντικές συνέπειες που περιλαμβάνουν την προστασία του νερού ως φυσικού πόρου-εξοικονόμηση υδατικών πόρων, αφού αντλούνται μικρότερες ποσότητες νερού και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με διαρκή έλεγχο των υδατικών αποθεμάτων.

Μέσω του συγκεκριμένου, γιγάντιου για τα δεδομένα της περιοχής έργου πνοής, πλέον των 3,6 εκ. ευρώ, είναι αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου και αναγκαίου για αυτά τα έργα προγραμματισμού και διεκδικήσεων τεσσάρων ετών, αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο έργο που εκτελούν οι υπηρεσίες στα χρονικά του Δήμου, με το οποίο επιδιώκεται να εκσυγχρονιστούν πλήρως οι παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους πολίτες (στον ποιο σημαντικό τομέα της αυτοδιοίκησης) με την ριζική όσο και οριστική αντιμετώπιση των υδρευτικών προβλημάτων που υφίστανται για δεκαετίες στην περιοχή.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr