Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Μέχρι τέλος του Νοέμβρη οι δηλώσεις συγκομιδής οινοστάφυλων

Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 10:48

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περ/κής Ενότητας Ηρακλείου υπενθυμίζει σε όλους τους παραγωγούς Οινοστάφυλων ότι η υποβολή των Δηλώσεων Συγκομιδής μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2021.

Οι Δηλώσεις Συγκομιδής είναι υποχρεωτικές , σύμφωνα με τον Καν. 1308/2013 , τον κατ΄ εξουσιοδότηση ΚΑΝ. (ΕΕ) 273/2017 καθώς επίσης και τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 274/2017, για όλους τους παραγωγούς Οινοστάφυλων είτε αυτοί παραδίδουν την παραγωγή τους στα Οινοποιεία , είτε οινοποιούν για λογαριασμό τους και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr.

Επίσης υπόχρεοι υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής είναι και οι κάτωθι:

α) οι οινοποιοί που είναι κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων και οι οποίοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν Δήλωση Συγκομιδής και εν συνεχεία Δήλωση Παραγωγής.

β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς οινοποίηση και η παραγωγή αυτή τους επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν Δήλωση Συγκομιδής και εν συνεχεία Δήλωση Παραγωγής.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής και Παραγωγής αποκλειστικά και μόνο οι αμπελουργοί των οποίων το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης είναι έως 1 στρέμμα , το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας σταφυλικής παραγωγής εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων (αποζημιώσεις ΕΛΓΑ), οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν μηδενική Δήλωση Συγκομιδής , οπότε και στο αντίστοιχο πεδίο θα συμπληρώνεται και το αίτιο που την προκάλεσε (π.χ ανωτέρα βία, μη συγκομιδή για οικονομικούς λόγους, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα και λοιποί λόγοι).

Επίσης μηδενική Δήλωση Συγκομιδής υποβάλλουν οι παραγωγοί οι οποίοι έχουν μηδενική παραγωγή λόγω αναδιάρθρωσης ή νέας φύτευσης του αμπελώνα τους .

Για να ισχύει η υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής θα πρέπει στην ηλεκτρονική εφαρμογή να έχει γίνει «ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ». Μόνο μετά την οριστικοποίηση της εν λόγω δήλωσης είναι δυνατή η εκτύπωση αυτής.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής του , έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από την υπηρεσία μας διόρθωσή της , με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών – παραστατικών.

Παραγωγοί οι οποίοι δεν υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, πρόγραμμα πρώιμης συγκομιδής).

Μετά την κατάθεση των Δηλώσεων Συγκομιδής και την επεξεργασία των στοιχείων τους , η υπηρεσία μας σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων θα προβεί στους απαραίτητους ελέγχους .

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στα τηλ. 2813407933 – Αργυρίου Δούκας και 2813407934 – Μυσίκος Ελευθέριος.

                                                                                     

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr