Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Κρήτη: Διημερίδα για την προσέλκυση ψηφιακών νομάδων

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2021 00:48

Η Περιφέρεια Κρήτης ανταποκρινόμενη στη νέα «παγκόσμια τάση», προσέλκυσης «ψηφιακών νομάδων», δημιούργησε το www.workfromcrete.gr, το πρώτο θεματικό ιστοχώρο για ψηφιακούς νομάδες που λειτουργεί σε επίπεδο Περιφερειών στην Ελ-λάδα, αναδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή, ανάδειξης των συγκριτικών πλεονε-κτημάτων του νησιού, μέσα από σειρά στοχευμένων δράσεων.

«Το σχέδιο προσέλκυσης ‘’ψηφιακών νομάδων’’ από την Περιφέρεια Κρήτης σε συ-νεργασία με άλλους φορείς έχει στόχο την προώθηση και προβολή της Κρήτης, ως ιδανικού διεθνούς προορισμού για εργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Οργάνωσης Ζαχαρίας Δοξαστάκης, στο 1ο διή-μερο συνέδριο «Digital Mobilities» που έγινε με την οικονομική στήριξη από την Πε-ριφέρεια Κρήτης.

Μετά την ψήφιση της νομοθεσίας για την εθνική visa των Ψηφιακών Νομάδων, εντός της Περιφέρειας Κρήτης υποστηρίζονται καινοτομικές λύσεις και ήδη η Περιφέρεια Κρήτης είναι σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για να συμβάλλει στην καθιέρωση της χώρας μας ως διεθνούς προορισμού υψηλής προτεραιότητας για ψηφιακούς νομά-δες. Με τη βοήθεια της άμισθης Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board), από επιστήμονες με γνώση του αντικειμένου και στελέχη της Περιφέρειας, του WorkfromCrete, αναπτύσσεται ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της Περιφέρειας για τους Ψηφιακούς Νομάδες και τους Remote Workers, με ταυτόχρονη προσπάθεια διαρκούς βελτίωσης των υπηρεσιών.

Ο επιστημονικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη Κρήτης και συντονιστής του WorkfromCrete, Δρ. Μανώλης Τζουβελέκας παρουσίασε στη διημερίδα την ιστοσε-λίδα και μίλησε για την Κρήτη στο παγκόσμιο σταυροδρόμι των Ψηφιακών Νομάδων και των Απομακρυσμένων Εργαζόμενων. Αναφέρθηκε στην ακολουθούμενη ευέλικτη στρατηγική της Περιφέρειας στο πεδίο των νομάδων και των απομακρυσμένων εργαζόμενων.

Από τον Ιούνιο 2021 λειτουργεί digital help desk, με απαντήσεις εντός 24-48ωρών.

Τμήματα της στρατηγικής εδράζονται:
• στην Ελλάδα ως χώρα με σταθερότητα, ειρήνη, οικονομική ανάπτυξη.
• στη συμπόρευση και συμβολή στην εθνική στρατηγική προσέλκυσης και δια-μονής ψηφιακών νομάδων
• στη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και προορισμούς για την καταξίωση της χώρας μας ως Διεθνούς Προορισμού
• στη Νησιωτικότητα: η Κρήτη είναι νησί αλλά και Περιφέρεια.
• Στο γεγονός ότι η Κρήτη είναι ο μόνος προορισμός που διαθέτει Ευρωπαϊκό Σχολείο (Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου). Επιδιώκει μαζί με το IncredibleCrete την ανάδειξη της Κρήτης σε διεθνές Brand για τους ψηφιακούς νομάδες και την προσέλ-κυση κοινού.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr