Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Το TEDxAgiaPelagia διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου, της ΜΑΕΔΗΜ και της Περιφέρειας Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24.07.2021 στην Αγία Πελαγία με θέμα «Ευφορία/Εuphoria».

Στο δεύτερο workshop στο TEDxAgiaPelagia συμμετέχει το Robotic & Science Academy με το αντικείμενο του εργαστηρίου να είναι: Μπορεί η ενασχόληση με τη Ρομποτική να δημιουργήσει ευφορία?

Το Robotic & Science Academy είναι ένας πρότυπος χώρος διδασκαλίας & ανάπτυξης ρομποτικών εφαρμογών και τεχνολογίας, βιωματικών δραστηριοτήτων, καινοτόμων δράσεων, σεμιναρίων και γενικότερα βιωματικής μάθησης που στόχο έχει την προετοιμασία των παιδιών για τον κόσμο της καινοτομίας, της υψηλής τεχνολογίας και των επιστημών.

Διατίθενται πλήρη εκπαιδευτικά προγράμματα που αποτελούνται από Levels, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει εκτεταμένες γνώσεις στον τομέα της ρομποτικής και του προγραμματισμού. Τα προγράμματα αποτελούν το συνδετικό κρίκο μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων που παρέχει η δημόσια εκπαίδευση, με τις πρακτικές εφαρμογές που τα παιδιά συναντούν στην καθημερινότητα. Η σύνδεση επιτυγχάνεται μέσω των βιωματικών μαθημάτων-παιχνιδιού, τα οποία αποτελούνται από φαντασία, δημιουργία, κατασκευές, προγραμματισμό και πειραματισμό.

Περιλαμβάνουν μεθοδολογίες που προάγουν την συνεργασία μεταξύ των παιδιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, την βιωματική μάθηση και την εφαρμογή διαφόρων γνωστικών πεδίων της μηχανικής και διαφόρων κατασκευών, των σύγχρονων τεχνολογιών, του προγραμματισμού, των μαθηματικών, της φυσικής, ακόμα και της αρχιτεκτονικής μέσα από τον πειραματισμό των παιδιών σε πρωτότυπα παιγνιώδη, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά σενάρια.

Στόχος είναι η ουσιαστική αφομοίωση της γνώσης μέσα από τη δημιουργική και ομαδική απασχόληση. Χρησιμοποιώντας τη Ρομποτική ως μέσο έμπνευσης των παιδιών και πρόκλησης της περαιτέρω ενασχόλησής τους με τις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη Μηχανική και τα Μαθηματικά (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) αποσκοπείται η ανάπτυξη της αναλυτικής και στρατηγικής παιδικής σκέψης.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ
Τετάρτη, 09 Ιουνίου 2021 12:49

Ο Βασίλης Ζησιμόπουλος στο TEDxAgiaPelagia

Το TEDxAgiaPelagia διοργανώνεται με την υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου, της ΜΑΕΔΗΜ και της Περιφέρειας Κρήτης και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24.07.2021 στην Αγία Πελαγία με θέμα «Ευφορία/Εuphoria».

Στους ομιλητές προστίθεται και ο Βασίλειος Ζησιμόπουλος με θέμα της ομιλίας του: «Θέτοντας ως στόχο την ανάδειξη αειφόρων παραλιών»

Ο Βασίλειος Ζησιμόπουλος είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και κατέχει δυο Μεταπτυχιακούς τίτλους με αντικείμενο “MSc Energy and Sustainable Development” and “MSc Environmental Conservation and Management”.

Είναι στέλεχος του Τεχνικού Γραφείου "ΑΕΛΙΑ Αειφόρος Μηχανική" και Διευθύνων Σύμβουλος - Ιδρυτής της βραβευμένης startup εταιρείας CostaNostrum ΕΠΕ. Το βασικό αντικείμενο της Costa Nostrum είναι η ανάδειξη, πιστοποίηση και προώθηση των παραλιών της Μεσογείου ως Αειφόρες Παραλίες.

Από τον Ιανουάριο του 2005 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013 εργάστηκε ως υπεύθυνος έργου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, HERRCO, υπεύθυνος για το Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Συσκευασιών στην Περιφέρεια Κρήτης και του "Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών" στο Ηράκλειο. Υπήρξε ένας από τους βασικούς συνδιοργανωτές και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 8ουΔιεθνούς Συμποσίου - Συνέδριου για τις Αμμώδεις Παραλίες που διοργανώθηκε στην Χερσόνησο τον Μάιο του 2018.

Από το 2020 έως και σήμερα διατελεί μέντορας στο πρόγραμμα “Be your own Boss” που υλοποιείται από την Corralia σε συνεργασία με το πρόγραμμα Prince’s Trust International Enterprise Program, ενώ διετέλεσε και μέντορας στο πρόγραμμα Blue Prototype του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Από το 2007 έως σήμερα, έχει διατελέσει μέλος της μόνιμης επιτροπής περιβάλλοντος του ΤΕΕ – ΤΑΚ και είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ) και πρώην μέλος του διεθνούς οργανισμού International Solid Waste Association (ISWA).

Τέλος έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε δεκάδες διεθνής ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια με κύριο θέμα το Περιβάλλον, την Ανακύκλωση, την Αειφορία και την Βιώσιμη Διαχείριση των Παραλιών.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ