Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021

Καθοριστικές για το μέλλον των ιδιωτικών επενδύσεων είναι οι αλλαγές που επέφερε με απόφασή του  στο πρόγραμμα LEADER, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  κ. Σπήλιος Λιβανός.

Οι αλλαγές που δρομολογήθηκαν με την Υπουργική Απόφαση του Σπήλιου Λιβανού και ενισχύουν το επενδυτικό περιβάλλον:

1. Με την κατάργηση της  υποχρέωσης  της υποβολής ενός τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής εντός ενός έτους από την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων. Διευκολύνονται οι δικαιούχοι στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω COVID – 1.

2. Με την πρόβλεψη διατάξεων  για την διευκόλυνση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των δικαιούχων και των αρμόδιων υπηρεσιών του προγράμματος εξασφαλίζεται η νομιμότητα των ενεργειών που διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, περιορίζοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ενισχύοντας τις ενέργειες πρόληψης κατά της εξάπλωσης του COVID-19.

3. Με την αύξηση  του ποσοστού προκαταβολής στις ΟΤΔ για την πληρωμή των επενδυτικών σχεδίων από 25% σε 50% προετοιμάζεται το έδαφος για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος πληρωμών του προγράμματος, η οποία θα επιτευχθεί με την κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης εγγυητικής επιστολής από τις ΟΤΔ και την αξιοποίηση της παρούσας διάταξης.

4. Με τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού της Πράξης, σε περίπτωση που ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος, αλλά δεν είχε υπολογιστεί εξ’ αρχής από τον δικαιούχο διευκολύνονται οι δικαιούχοι στην διόρθωση σφαλμάτων του προϋπολογισμού τους, που σχετίζονται με την επιλεξιμότητα του ΦΠΑ.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Μετά την έγκριση διάθεσης πίστωσης επιπλέον πόρων δημόσιας δαπάνης ύψους 50εκ. ευρώ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό και τον Υφυπουργό κ. Γιάννη Οικονόμου στις Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD προκειμένου αυξήσουν τα τοπικά τους προγράμματα, ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους από το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER, με τους διευθυντές των δύο Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης και Εφαρμογής του ΠΑΑ κ.κ Ν. Μανέτα και Π. Πυριοβολή και με τους Προϊστάμενους μονάδων κ.κ Παππά και Καραμαγκιώλη, προκειμένου να συζητηθεί και να τεθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας για τη βελτίωση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος LEADER , με σκοπό την αύξηση των απορροφήσεων και του ρυθμού υλοποίησης.

Από το Ελληνικό Δίκτυο Ομάδων Τοπικής Δράσης CLLD/LEADER παρέστησαν ο Πρόεδρος Μιχάλης Σκορδάς από την Αναπτυξιακή Καβάλας , ο Αντιπρόεδρος Χαράλαμπος Μιχαλόπουλος από την Αιτωλική ΑΕ και η κ. Γεωργία Καραγιάννη από την Αναπτυξιακή Χαλκιδικής ΑΕ.

Στόχος είναι οι Ομάδες Τοπικής Δράσης LEADER/CLLD να εντάξουν στα τοπικά τους προγράμματα το σύνολο των θετικά αξιολογημένων ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες θα συμβάλλουν στην τόνωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και γενικότερα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Με πρωτοβουλία του Γραμματέα της Κ.Ο του Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Ηρακλείου, κ.Βασίλη Κεγκέρογλου κατατέθηκε ερώτηση στα αρμόδια Υπουργεία για την εξαιρετικά χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων του Μέτρου 19, για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – γνωστότερο ως LEADER - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ιδίως στο σκέλος που αφορά την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και την ίδρυση μικρών μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

«Έρμαιο, δυστυχώς, της πανταχού παρούσας γραφειοκρατίας και το εμβληματικό Μέτρο 19, για την Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – γνωστότερο ως LEADER - του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ιδίως στο σκέλος που αφορά την ανάπτυξη του αγροτουρισμού και την ίδρυση μικρών μονάδων μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ρεπορτάζ του ειδικού ένθετου για τα αγροτικά της εφημερίδας «Καθημερινή», εκπρόσωποι των Ομάδων Τοπικής Δράσης αναφέρουν πως παρά την υψηλή ζήτηση που παρουσιάζει το εν λόγω Μέτρο, η απορρόφησή του υπολογίζεται προς το παρόν στο χαμηλότατο 23%, εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων τόσο στην εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου, όσο και στην ολοκλήρωση των σχετικών διαλειτουργικών πληροφοριακών συστημάτων.

Πέραν τούτων, όπως σημειώνεται, παρατηρείται μια γενικότερη «δυσκαμψία» στο όλο γραφειοκρατικό πλαίσιο διαχείρισης του LEADER, η οποία επιτείνεται και από την για πρώτη φορά εμπλοκή στη διαδικασία των Περιφερειών, και βέβαια από τους περιορισμούς της γενικότερης υγειονομικής κρίσης.

Τα παραπάνω προβλήματα, ωστόσο, σημαίνουν πως το LEADER δε μπορεί να εκπληρώσει τον ισχυρό αναπτυξιακό του ρόλο, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων στην κατεύθυνση της καινοτομίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα των αγροτικών περιοχών, με αποτέλεσμα η κοινωνική συνοχή των εν λόγω περιοχών σε σχέση με τις αστικές, να παραμένει ακόμη ζητούμενο.

Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί πως οι ολοκληρωμένες αναπτυξιακές στρατηγικές εφαρμόζονται μέσω 50 τοπικών προγραμμάτων που έχουν επιλεγεί για να υλοποιηθούν σε αγροτικές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης, οι οποίες αποτελούν τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα και που όπως σημειώνεται «παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά το στάδιο της υλοποίησης και των πληρωμών των έργων, δημοσίων και ιδιωτικών»...

Ειδικότερα, οι καθυστερήσεις αποδίδονται πρωτίστως στον διαφορετικό βαθμό ανταπόκρισης των Περιφερειών, στις οποίες έχει εκχωρηθεί η διαχείριση του Μέτρου 19, στην αδυναμία πολλών Δήμων να ενεργοποιήσουν τα εγκεκριμένα τους έργα (δημοπράτηση, ανάθεση, υλοποίηση), αλλά και στις δυστοκίες που παρουσιάζει η ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από τη ΜΟΔ ΑΕ.

Δεδομένου ότι καθήκον των συνερωτώμενων Υπουργείων, είναι μέσω των περιβόητων «δυνατοτήτων» του «επιτελικού κράτους» να αναμορφώσουν και να απλοποιήσουν το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προκειμένου το LEADER να αξιοποιηθεί από τις τοπικές αγροτικές κοινωνίες.

Δεδομένου ότι καθήκον των συνερωτώμενων Υπουργείων, είναι μέσω των περιβόητων «δυνατοτήτων» του «επιτελικού κράτους» να απλοποιήσουν τις διαδικασίες που αφορούν τη διαχείριση και την επιτήρηση από όλα τα εμπλεκόμενα επίπεδα διακυβέρνησης, όπως Περιφέρειες, Ομάδες Τοπικής Δράσης, Δήμοι και Αναπτυξιακές Εταιρείες, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΜΟΔ ΑΕ.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1)Αν είναι σε γνώση τους όλα τα παραπάνω και πώς απαντούν σε αυτά;
2)Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν, προκειμένου να βγει από τον «πάγο» ένα τόσο ισχυρό αναπτυξιακό εργαλείο όπως το LEADER, που τόσα πολλά μπορεί να προσφέρει στις αγροτικές περιοχές της χώρας μας, στην κατεύθυνση της βιώσιμης οικονομικής και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, όπως και της ενίσχυσης της εν γένει κοινωνικο-οικονομικής συνοχής τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές: Βασίλης Κεγκέρογλου, Ευαγγελία Λιακούλη, Απόστολος Πάνας,».

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr