Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Στις εργασίες της 5ης συνεδρίασης της επιτροπής προγραμματισμού του προγράμματος συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, και περιλαμβάνει τους εξής τρεις άξονες προτεραιότητας:

  • Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με αποδοτική πράσινη ενέργεια και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
  • Προώθηση της κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτισμού, του βιώσιμου τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας, -Μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της αποτελεσματικότερης ένταξης προσφύγων και μεταναστών.


Η ατζέντα της συνεδρίασης περιελάμβανε την παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στο τρίτο σχέδιο του προγράμματος, όπως το πλαίσιο επιδότησης, το μεθοδολογικό πλαίσιο υπολογισμού των δεικτών, περιπτώσεις μικρών έργων, καθώς και λοιπά κεφάλαια του προγραμματικού εγγράφου. Το προγραμματικό έγγραφο παρουσιάστηκε λεπτομερώς και ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος, που κατέληξε στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ακολούθησε η σύνοψη των συμπερασμάτων και ο προγραμματισμός των επόμενων ενεργειών της Επιτροπής.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Στις εργασίες της Ημερίδας της πράξης ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης.

Στην ομιλία του "Οι προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης και η Περιφέρεια Κρήτης" ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε φάση έγκρισης και μέσω του οποίου επιδιώκεται η θωράκιση του νησιού, των παραγωγικών τομέων, του περιβάλλοντος και της κοινωνίας απέναντι στις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Tόνισε τη σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2024, ως ένα εθνικό έργο που θα σημάνει τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με παράλληλη αύξηση της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ και βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και υποδομές.

Η Περιφέρεια Κρήτης αξιοποιεί με το βέλτιστο τρόπο εθνικούς και ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, με κύρια προτεραιότητα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ενεργειακής ασφάλειας για το νησί. «Η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη του ενεργειακού τομέα, σε όλες του τις μορφές, επιδιώκουμε να γίνει με γνώμονα την προστασία του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, δίνοντας μέγιστη βαρύτητα στην κοινωνική αποδοχή και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, με έμφαση στις Ενεργειακές Κοινότητες», είπε ο κ. Ξυλούρης.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr