Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Καθορίζοντας πράσινες και προσβάσιμες διαδρομές για όλους, ο Δήμος Ηρακλείου συνεχίζει το πρόγραμμά του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με επικέντρωση σε δράσεις που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, που προέρχονται από τις αστικές μεταφορές. Την Παρασκευή 24/9/21, ώρα 09:00 έως 13:00, με αφορμή την ολοκλήρωση της Πράξης ECORouTs, “Κοινές δράσεις για τη δημιουργία πράσινων – περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε τουριστικές περιοχές», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας, «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», εκπρόσωποι του Δήμου Ηρακλείου, Κύριου Δικαιούχου της Πράξης, συνομιλούν με τους πολίτες στη Λότζια και τους ενημερώνουν για το πρόγραμμα που αφορά τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη βελτίωση της καθημερινότητας στις μετακινήσεις, για τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης του Ηρακλείου.

Πρωτοποριακό στοιχείο του ECORouTs, είναι η προμήθεια δύο ηλεκτροκίνητων λεωφορείων, μηδενικών ρύπων, μεσαίου μεγέθους (28 θέσεων) που ήδη έχουν ενταχθεί στην Πράσινη Γραμμή, καθώς και των 2 σταθμών φόρτισης. Η «Πράσινη» Γραμμή, έχει μελετηθεί με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, ενώ τα σημεία από τα οποία διέρχονται τα οχήματα, περιλαμβάνουν ιστορικά μνημεία και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, εξυπηρετώντας παράλληλα κατοίκους και επισκέπτες.

Τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία αγοράστηκαν από τον Δήμο Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Πράξης «ECORouTs», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ), της Ελλάδας και του Δήμου.

Αντίστοιχες δράσεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα πραγματοποιούνται στους Δήμους Πάφου και Αραδίππου (Κύπρος), καθώς και στο Δήμο Χανίων που αποτελούν το εταιρικό σχήμα της Πράξης.

Η πράξη ECORouTs υλοποιείται με κεντρικούς σκοπούς:

• την ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων (ΝΟ2 και SO2) επιβλαβών τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για το φυσικό περιβάλλον
• την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίοι προέρχονται από τις αστικές μεταφορές.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 10:52

Τελικό Συνέδριο ECOROUTS στο Ηράκλειο

Το Τελικό Συνέδριο της Πράξης «Κοινές Δράσεις για τη δημιουργία πράσινων περιβαλλοντικά φιλικών διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές» με Ακρωνύμιο «ECORouTs», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ–ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Πολιτιστικό – Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης στις 11:00.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου και το αρμόδιο Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της. Συμμετέχουν σε αυτό εκπρόσωποι του συντονιστή εταίρου (ΚΔ) της Πράξης, Δήμου Ηρακλείου, καθώς και των Δήμων Πάφου (Κύπρος), Χανίων και Αραδίππου (Κύπρος), οι οποίοι απαρτίζουν το εταιρικό σχήμα.

ecorouts τελικό συνέδριο ηράκλειο

Επίσης, συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, της Ακαδημαϊκής Κοινότητας καθώς και φορέων για την Ενέργεια, τις Αστικές Συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση και τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα από την Ελλάδα και την Κύπρο. Το συνέδριο θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το κανάλι του Δήμου Ηρακλείου στο Youtube: https://www.youtube.com/user/cityofheraklion και από το τη σελίδα Facebook της Πράξης ECORouTs https://www.facebook.com/ecorouts.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτών του Ηρακλείου για τις «πράσινες» μεταφορές και η ενημέρωσή τους για τα αποτελέσματα της πράξης “ECORouTs”. Επίσης, ο Δήμος Ηρακλείου επιδιώκει τη μέγιστη δυνατή διάδοση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του έργου, καθώς και τη διάχυση των καλών πρακτικών που υιοθετήθηκαν από όλους τους εταίρους προς άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η Πράξη ECORouTs υλοποιείται με κεντρικούς σκοπούς:

  • την ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων (ΝΟ2 και SO2) επιβλαβών τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για το φυσικό περιβάλλον
  • την προώθηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων, οι οποίοι προέρχονται από τις αστικές μεταφορές.

Ο Δήμος Ηρακλείου, στο πλαίσιο της Πράξης ECORouTs, προμηθεύτηκε δύο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μηδενικών ρύπων, σχεδίασε την «πράσινη» διαδρομή και υλοποιεί την πιλοτική λειτουργία των οχημάτων. Η διαδρομή έχει μελετηθεί με γνώμονα τον σεβασμό προς το περιβάλλον, ενώ τα σημεία από τα οποία διέρχονται τα οχήματα, περιλαμβάνουν ιστορικά μνημεία και σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, εξυπηρετώντας παράλληλα κατοίκους και επισκέπτες. Στο πλαίσιο της 7μηνης πιλοτικής λειτουργίας της «πράσινης» γραμμής τα δυο λεωφορεία έχουν κερδίσει τη θετική γνώμη των πολιτών.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr