Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ ο ΠΣΑΠΠ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρό του Γιώργο Μπαντή και το νομικό σύμβουλο του Συνδέσμου Θανάση Μακρυνιώτη και στάθηκε σε τρία καίρια ζητήματα που αφορούν τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο ευρύτερα.

–Στήριξε την πρόταση που έχει κατατεθεί για θέσπιση μίνιμουμ αριθμού ποδοσφαιριστών στις ενδεκάδες των επαγγελματικών ομάδων της χώρας μας, οι οποίοι και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εθνικές μας ομάδες (4 για το πρωτάθλημα της Super League 1 και 7 για το πρωτάθλημα της Super League 2).

–Ανέλυσε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της Super League 2, όπου παρατηρούνται μεγάλα κενά και μεταξύ άλλων δεν καλύπτονται τα προστατευόμενα μέλη των ποδοσφαιριστών. Άποψη που επικρότησε και ασπάστηκε ο πρόεδρος της Super League 1 κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης που παρίστατο στη συνεδρίαση και μάλιστα δεσμεύτηκε να καταθέσει πρόταση στο Συνεταιρισμό της μεγάλης κατηγορίας για παροχή βοήθειας στη Super League 2 ώστε να επιλυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.

– Ζήτησε το ηλικιακό όριο των ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν οι μη αδειοδοτημένες ομάδες της Super League 2 να αφορά γεννημένους ποδοσφαιριστές από την 1η Ιανουαρίου του 1997 και έπειτα, με γνώμονα πως το περσινό όριο ήταν από την 1η Ιανουαρίου του 1996 και έπειτα.

Ο ΠΣΑΠΠ θα συνεχίζει να καταθέτει προτάσεις που αποσκοπούν τη βελτίωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Κατηγορία ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 και ώρα 17.55.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με έξι (6) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Θα υπάρξει επίσης ενημέρωση για:

 • Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
 • Πρόγραμμα Smart Cities του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”
 • Πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου Χώρου» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Έγκριση Επικοινωνιακού Σχεδίου του Δήμου Ηρακλείου και του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δ.Η. για το οικονομικό έτος 2022.
 2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 για την επιχορήγηση προς το ΔΟΠΑΦΜΑΗ, την Μελέτη Αποκατάστασης – Επανάχρησης Φάμπρικας Ανωγειανάκη, Μελέτη Ανέγερσης Νηπιαγωγείου στο ΚΦ 2283, δημιουργία Κ.Α. Εσόδων για την είσπραξη του παράβολου παράδοσης ζώων συντροφιάς, διόρθωση Κ.Α. Εσόδων σύμφωνα με την εγκριτική της Α.Δ.Σ. 18/2022, διόρθωση του Κ.Α. Στοά Μακάσι και συμπληρωματική κατανομή Κ.Α.Π. Μαρτίου για τον Δήμο και τα σχολεία» (απόφαση 288/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για δαπάνες που σχετίζονται με τον Κ.Α. 10-8115.001 (απόφαση 289/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022 για δαπάνες μισθοδοσίας εργαζομένων με προσωρινές διαταγές (απόφαση 290/2022 Οικονομικής Επιτροπής).
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 για δημιουργία Κ.Α. εξόδων με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών διοικητικής και συμβουλευτικής υποστήριξης για την ωρίμανση και παρακολούθηση πρότασης μέχρι την ένταξη της, στο πρόγραμμα «Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του Δημοσίου Χώρου» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”» (απόφαση 291/2002 Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου - Εξόδου, για έκδοση Άδειας Λειτουργίας σε Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής, επί της οδού Μάνου Κατράκη, εκτός σχεδίου πόλης, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας ΑΝΤΙΜΕΤ Α.Ε. (απόφαση 36/2022 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Διπλή θα είναι η μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης την Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022 στο ξενοδοχείο Ατλαντίς.       Συγκεκριμένα στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, έτους 2021» (σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

Στις 14:30 μ.μ. θα ακολουθήσει η δεύτερη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:
 
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη
Β. Ψηφίσματα
 
Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :
 
Γ1. Του κ. Κοπάση Λευτέρη της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Θωράκιση της Αναπτυξιακής Εταιρείας Γουνών ΕΙΡΗΝΗ ΑΕ μέσω συνένωσης με Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Π.ΑΝ.ΕΤΑ.Κ. ΑΕ». 
 
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
1.1 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης έτους 2018 και των  προσαρμογών της απογραφής ενάρξεως Περιφέρειας Κρήτης  31/12/2018,  σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Κ.
 
1.2 Παροχή εξουσιοδότησης υπαλλήλων της Περιφέρειας Κρήτης σε web banking και ΔΙΑΣ portal, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ. 
 
- (εισηγητής των αριθμ. 1.1 και 1.2 θεμάτων ο κ. Κακογιαννάκης Νικόλαος  Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών ΠΚ)
 
Οι συνεδριάσεις θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 10343 (ΦΕΚ 766/Β/18-02-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από το Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 8681/ΦΕΚ 607 τ. Β΄/12-02-2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 3 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 2 περ. Ν. 4735/2020), είναι:

 

 1. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης β΄ εξαμήνου έτους 2021, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση.

- (εισηγητής ο κ. Αρναουτάκης Σταύρος Περιφερειάρχης Κρήτης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής).

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Συνεδριάζει την Τρίτη στις 22 Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΠΕΔ Κρήτης το Εποπτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ με τη συμμετοχή της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης. Θα συζητηθούν τα τρέχοντα ζητήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την Τετάρτη 23/2 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Κρήτης και Δημάρχων με τη συμμετοχή του κου Νίκου Χιωτάκη, Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αυτοδιοικητικά ζητήματα καθώς και σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Στις 9:30 το πρωί της Τρίτης, θα συνεδριάσει εκτάκτως, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με τη συμμετοχή και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ σημειώνεται μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τη κρίση των τελευταίων ημερών.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Συνεδριάζει δια ζώσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020, την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2158 (ΦΕΚ 67/Β/14-01-2022) ΚΥΑ με θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00», και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

Β. Ψηφίσματα

Γ. Απάντηση σε Επερωτήσεις Περιφερειακών Συμβούλων :

Γ1. της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: «Δημιουργία μονάδας σφαγείου μικρών ζώων στην Π.Ε. Χανίων»

Γ2. της παράταξης «Η ΚΡΗΤΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» με θέμα: Πληρωμή δικαιούχων του προγράμματος Μη Επιστρεπτέας Ενίσχυσης Επιχειρήσεων με τίτλο «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Κρήτης»

Γ3. της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» με θέμα: «Ευθύνες της περιφερειακής αρχής για την ομηρία των συμβασιούχων εργαζόμενων στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης».

Γ4. της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Κρήτης» με θέμα: «Ευθύνες της Περιφέρειας σχετικά με τη σχεδιαζόμενη λειτουργία ορυχείου γύψου στη θέση «Προφήτης Ηλίας» στο Στόμιο του Δήμου Κισσάμου Χανίων».

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

1.1 α) Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Περιφέρειας Κρήτης, β) Καθορισμός αριθμού των μελών της και γ) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του αρθ. 45 του Ν. 4647/2019 για τις επιτροπές αποφασιστικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν.

1.2 α) Σύσταση Επιτροπής Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, β) Καθορισμός αριθμού των μελών της και γ) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Περιφερειακού Συμβουλίου προς την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 163 και 164 του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

- (εισηγητής των θεμάτων 1.1 & 1.2 ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μπαριτάκης Παύλος).

 

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

2.1 Έγκριση μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης για τη ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ σε τμήμα της Επαρχιακής οδού 49: Νέο Χωριό - Φρες - Βρύσες δια Μαχαιρών – Ραμνής, Μελιδονίου, Προμονίων, Τζιτζιφέ και Βαφέ ως παρακαμπτήριος εθνικής οδού Χανίων - Ρεθύμνου, πλησίον του οικισμού "Μαχαιροί", σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.  2.2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στην επαρχιακή οδό Xανιά- Φουρνέ - Ομαλός διά Λάκκων, θέση μελέτης 38, στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 22ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Αναδόχου «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων. 2.3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακή σήμανση) για την εκτέλεση εργασιών στην επαρχιακή οδό Χανιά - Αλικιανός - Σούγια πλησίον του ορίου οικισμού Πρασσέ, θέση μελέτης 34, στο πλαίσιο του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», 22ο ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», Αναδόχου «ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε.», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.

- (εισηγητής των θεμάτων. 2.1 έως 2.3 ο κ. Καλογερής Νικόλαος, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Χανίων).

 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

3.1 Επέκταση της διάρκειας υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «DTRAIN» με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA202-062997 και επέκταση της διάρκειας της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ρεθύμνου.

- (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων ΠΚ).

 

 

 

 

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, δια ζώσης, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00, στο Ηράκλειο (ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ - αίθουσα ΜΙΝΩΣ - οδός Υγείας αριθμ. 2), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165 και 175 του Ν 3852/2010: «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/29-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 6290) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00» και την αριθμ. 934/29-12-21 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Εκλογή μελών Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κρήτης.
 2. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης.
Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Συνεδριάζει δια ζώσης και κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου και ώρα 17.55.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με τα παρακάτω θέματα:

Εξέταση της αρ. πρωτ 127.330/21-12-2021 Προτάσεως της Δημοτικής Παράταξης ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με θέμα «Πρόταση απόκτησης από τον Δήμο Ηρακλείου του χώρου έναντι του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου και διάσωση του Ηρώου»

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Ηρακλείου.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την είσπραξη της χρηματοδότησης για τις σχολικές καθαρίστριες στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (απόφαση 1260/2021 Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΝΠΙΔ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ στο πλαίσιο των μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του COVID -19 (απόφαση 1261/2021 Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου έτους 2020.
 5. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε τμήμα της οδού Αποστόλου Παύλου περιοχή Λάκκος (απόφαση 123/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας ευάλωτων χρηστών γύρω από το 7ο Γυμνάσιο, 2 ο ΤΕΕ και 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου, περιοχή Νέα Αλάτσατα (απόφαση 124/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή Μεσαμπελιές για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας γύρω από το 37ο Δημοτικό (οδός Μυρτιάς) (απόφαση 125/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 8. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συνθηκών κυκλοφορίας ευάλωτων χρηστών γύρω από τις εγκαταστάσεις ΕΛΜΕΠΑ (πρώην ΤΕΙ) και Πειραματικού (απόφαση 126/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 9. Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσης στάσης για τροφοδοσία- ανεφοδιασμό των καταστημάτων επί της Λ. 62 Μαρτύρων στο Ηράκλειο (απόφαση 127/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 10. Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσης στάσης για τροφοδοσία- ανεφοδιασμό επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 30 (απόφαση 128/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 11. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις οδούς που περιβάλλουν τους ΚΧ 1736, ΚΧ 1741, ΚΧ 1890 περιοχή Μεσαμπελιών –πάρκο Ερυθραίας (απόφαση 129/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 12. Ενίσχυση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί και πέριξ της οδού Ανθέων στην Περιοχή Μεσαμπελιές για βελτίωση της οδικής ασφάλειας (απόφαση 130/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 13. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το 12ο δημοτικό σχολείο και 38ο Νηπιαγωγείο στον Πόρο (απόφαση 131/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 14. Ενίσχυση διαβάσεων πεζών σε κρίσιμα σημεία στην πόλη του Ηρακλείου (απόφαση 132/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 15. Κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε δημιουργία θέσης στάθμευσης οχήματος της Περιφέρειας Κρήτης επί της οδού Ξανθουδίδου (απόφαση 133/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 16. Ενίσχυση υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων πέριξ της οδού Αστρινάκη και Λουδοβίκ Παστέρ για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας γύρω από το ΙΣΤ ΚΕΠΑ (απόφαση 134/2021Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 17. Τοποθέτηση οριοδεικτών στη συμβολή των οδών Βικέλα και Μ. Μουσούρου (απόφαση 135/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 18. Τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού – Ζαρντινιέρες, Παγκάκια στο τμήμα της Λ. Καλοκαιρινού από την οδό Μουρέλου εως την οδό Καζάνη (απόφαση 136/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 19. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου - Εξόδου, για έκδοση Οικοδομικής Άδειας για εμπορική αποθήκη, επί της οδού Παναγίας Μαλεβή, εκτός σχεδίου πόλης, εκτός Γ.Π.Σ. Ηρακλείου, ιδιοκτησίας ΕΛΜΕΝΚΟ Δομικά Υλικά ΕΠΕ (απόφαση 137/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 20. Έγκριση κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης Εισόδου -Εξόδου, για έκδοση άδειας λειτουργίας σε συνεργείο επισκευής και συντήρησης κινητήρων λεωφορείων, φορτηγών αυτοκινήτων & μοτοποδηλάτων , ιδιοκτησίας ΑΔΕΛΦΟΙ Γ. ΚΟΥΡΛΕΤΑΚΗ Ο.Ε., επί Αγροτικής οδού Κ. Χατζηγεωργίου εκτός σχεδίου Πόλεως Ηρακλείου, εκτός οικισμού, εντός εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., στη περιοχή «Κεραλιά Καμάρα» του Δήμου Ηρακλείου (απόφαση 138/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 21. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την υλοποίηση του έργου «Αναβάθμιση – ενίσχυση υφισταμένου συστήματος πυρόσβεσης στην περιοχή Αγίας Τριάδας», της Δ.Ε.Υ.Α. Ηρακλείου (απόφαση 139/2021 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Η εναρκτήρια συνεδρίαση με την νέα σύνθεση της 5μελούς Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου , η οποία συστάθηκε με γνώμονα την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της νέας νομοθεσίας για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Δεκεμβρίου στην αίθουσα «Ανδρέας Παπανδρέου» της Λότζια, υπό την προεδρεία της Αντιδημάρχου Μαρίας Κανβάκη και τη συμμετοχή της κτηνιάτρου Μαριάννας Σακλαμπάνη, της θετικής Εκπαιδεύτριας του Δήμου Ηρακλείου Σοφίας Περιστέρη, της εκπροσώπου του φιλοζωικού σωματείου «Σείριος» Έλλης Κοκάλη, της εκπροσώπου του φιλοζωικού σωματείου «Ζωφόρος» Μαρίας .Χουστουλάκη της αντιπροέδρου Μαίρης Λατσούδη, του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Εύης Μαρτιμιανάκη και των κοινοκόμων Κώστα Βιολάκη και Φώτη Φωτάκη.

Στόχος του έργου που αναμένεται να προσφέρουν οι εκπρόσωποι του Δήμου και οι εθελοντικές οργανώσεις που την πλαισιώνουν, είναι να δημιουργήσουν από κοινού ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας του κυνοκομείου και των αρμόδιων υπηρεσιών για την άμεση και αποτελεσματική περίθαλψη και υποστήριξη των αδέσποτων ζώων.

Για πρώτη φορά στην 5μελή επιτροπή μετέχει Εκπαιδεύτρια η οποία παρακολουθεί πλέον σε μόνιμη και συστηματική βάση τη φροντίδα και την εξέλιξη των αδέσποτων ζώων που φιλοξενούνται προσωρινά στο κυνοκομείου του Ηρακλείου, για λόγους στείρωσης, περίθαλψης και προώθησης για υιοθεσία. Μάλιστα ήδη κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιούνται οι χώροι προαυλισμού, εκτόνωσης και κοινωνικοποίησης των φιλοξενούμενων σκυλιών στις εγκαταστάσεις του κυνοκομείου.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν οι φάκελοι των φιλοξενούμενων σκυλιών που παραμένουν μεγάλο διάστημα στο χώρο το κυνοκομείου με κοινό παρανομαστή το πρόβλημα της έλλειψης υποστήριξης της διαβίωσης τους, όταν επανενταχθούν.
Η επιτροπή εξετάζει κατά περίπτωση κάθε δυνατότητα προστασίας και υποστήριξης τους, ζητώντας τη στήριξη και τη συμβολή όλων των ευαισθητοποιημένων πολιτών. Ήδη με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου και των φιλοζωικών οργανώσεων γίνεται προσπάθεια ενεργοποίησης όλων των εν δυνάμει εθελοντών, έτσι ώστε να λειτουργεί ένα δίκτυο εποπτείας και προστασίας των αδέσποτων σε κάθε περιοχή.
Όλοι οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν παρόντες σε μια τέτοια διαδικασία, σε επικοινωνία με το δήμο και τα φιλοζωικά σωματεία.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ
Σελίδα 1 από 5

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr