Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Νομού Ρεθύμνου στηρίζει το αντιπολεμικό συλλαλητήριο που διοργανώνεται στο Νομό Ρεθύμνου. Το συλλαλητήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο Ρεθύμνου κι καλεί όλες τις συναδέλφισσες, όλους τους συναδέλφους κι όλη την τοπική κοινωνία να δώσει το παρών.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Μεγάλη συμμετοχή, ενθουσιασμός και δημιουργικές συναντήσεις χαρακτηρίζουν τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, τα οποία υλοποιούνται και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2021-2022. Μερικές εκατοντάδες εκπαιδευόμενοι απ’ όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στις μηνιαίες σύγχρονες και ασύγχρονες επιμορφωτικές συναντήσεις, που υλοποιούνται μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα: https://e-learning.cff-e-edu.gr/moodle/ και το εκπαιδευτικό site: https://cff-e-edu.gr/ του Φεστιβάλ. Όλα τα προγράμματα έχουν επιμορφωτικό χαρακτήρα, καθώς στοχεύουν στην απόκτηση από τους συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς δεξιοτήτων κινηματογραφικού και ευρύτερα οπτικοακουστικού γραμματισμού, αλλά ταυτόχρονα, έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, καθώς επιδιώκουν τη μεταφορά της αποκτώμενης εμπειρίας και γνώσης στη σχολική τάξη με την εφαρμογή δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες υποστηρίζονται από εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή και έντυπη μορφή.

Παράλληλα, σε επίπεδο Κρήτης υλοποιούνται και δια ζώσης δράσεις και προγράμματα, προσαρμοσμένα στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω του covid 19.
Τα επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα (ετήσια ή ταχύρρυθμα) που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιμορφωτική χρονιά 2021-2022 είναι :
· cineΜαθήματα / Αληθινές Ιστορίες / CRete Education Documentary Project (CR.E.DOC)

Προγράμματα δημιουργίας ταινιών στη Σχολική Κοινότητα με έμφαση στο ντοκιμαντέρ και θεματολογία κυρίως από την Τοπική Ιστορία. Μια συστηματική προσπάθεια προσέγγισης και γνωριμίας, τόσο της κινηματογραφικής τέχνης και τεχνικής, όσο και της Τοπικής Ιστορίας και της μαρτυρίας των καθημερινών ανθρώπων.
· Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο

εκπαιδευτικά προγράμματα φεστιβάλ κινηματογράφου χανιά αφίσα

Η Κινηματογραφική Λέσχη στο Σχολείο αποτελεί την εκπαιδευτική πρόταση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων για την οργάνωση και λειτουργία Κινηματογραφικής Λέσχης εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Σε κάθε συνεδρία, προβάλλεται μία ταινία και -στη συνέχεια- οι επιμορφούμενοι μυούνται στο σχεδιασμό δράσεων προσέγγισης της ταινίας, οι οποίες απευθύνονται στην ηλικιακή ομάδα των μαθητών/τριών της σχολικής τάξης και βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. Οι εμπειρίες και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών μεταφέρονται στη σχολική τάξη.
· Cineγραφήματα / Κινηματογραφικός Γραμματισμός στην Εκπαίδευση
Βήματα προς τον οπτικοακουστικό γραμματισμό παιδιών και ενηλίκων. Οι επιμορφούμενοι/ες, προσεγγίζουν τις μεθόδους και τις τεχνικές με τις οποίες παράγονται τα οπτικοακουστικά προϊόντα και -στη συνέχεια- χρησιμοποιούν τα οπτικοακουστικά εργαλεία, αναπτύσσουν δεξιότητες προσωπικής έκφρασης, οργανώνουν και πραγματοποιούν απλές οπτικοακουστικές παρουσιάσεις (φωτογραφίζουν, βιντεοσκοπούν, κινηματογραφούν, κ.ά.). Κατόπιν, χρησιμοποιούν τις παραπάνω εμπειρίες και δεξιότητες για να οργανώσουν εργαστήρια στη σχολική τάξη.
· Φτιάξε μια Φωτο-Ιστορία!

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες γνωρίζουν τους κώδικές και εξοικειώνονται με τα εργαλεία παραγωγής των φωτογραφικών προϊόντων και - στη συνέχεια - φωτογραφίζουν αποτυπώνοντας έννοιες, συγγράφουν σενάρια και δημιουργούν φωτο-ιστορίες.
· Φωνές – Η Προφορική Ιστορία στο προσκήνιο

Ζητούμενο του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και πολλαπλασιαστικά της τοπικής κοινωνίας σε ζητήματα τοπικής, δημόσιας και προφορικής ιστορίας και η δημιουργία, μετά από επιμόρφωση και εκπαίδευση, πυρηνικής ομάδας ερευνητών Προφορικής Ιστορίας σε θεματικές περιοχές που συνδέονται με την Ιστορία της Κρήτης. Στις επιδιώξεις του προγράμματος περιλαμβάνονται η απόκτηση δεξιοτήτων ιστορικής έρευνας, σχεδιασμού, λήψης προφορικής συνέντευξης, τεχνικής επεξεργασίας υλικού προφορικών συνεντεύξεων, αρχειοθέτησης υλικού και δημιουργίας αποθετηρίου προφορικών συνεντεύξεων, η αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών για χρήση στην Κοινότητα και την Εκπαίδευση. Επιπλέον, η δημιουργία οπτικοακουστικών προϊόντων -ντοκιμαντέρ και αφηγηματικών ταινιών μικρού μήκους με βάση στοιχεία του αποθετηρίου προφορικών μαρτυριών που θα δημιουργηθεί.

Σημειώνουμε ότι:
· Η συμμετοχή σε ΟΛΑ τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πραγματοποιούνται χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.
· Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων έχουν την έγκριση και την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν σχετικής θετικής εισήγησης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
· Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων πιστοποιούνται από την ACTA – Τεχνοβλαστό του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
· Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και οι εκπαιδευτικές δράσεις του σχεδιάζονται και υλοποιούνται από την Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του ΕΚΟΜΕ, της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Πλατανιά και του Δήμου Χανίων.
Ενημερωθείτε για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις δράσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων στις διευθύνσεις:

https://chaniafilmfestival.com/
https://cff-e-edu.gr/
https://www.facebook.com/chaniafilmfestival

Κατηγορία PRISMAOUT

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Ηρακλείου, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηρακλείου στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ηρακλείου θα δημιουργηθούν τα παρακάτω τμήματα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

1

Ελληνικό Αλφαβητικό σύστημα

25

Χ

 

2

Τοπική Ιστορία

25

Χ

 

3

Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση

25

Χ

 

4

Οικολογικές λύσεις για το σπίτι

25

Χ

 

5

Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής

25

Χ

 

6

Βασικά Αγγλικά Α1

50

Χ

 

7

Βασικά Αγγλικά Α2

50

Χ

 

8

Βασικά Γαλλικά Α1

50

Χ

 

9

Βασικά Γαλλικά Α2

50

Χ

 

10

Βασικά Γερμανικά Α1

50

Χ

 

11

Βασικά Γερμανικά Α2

50

Χ

 

12

Βασικά Ιταλικά Α1

50

Χ

 

13

Βασικά Ιταλικά Α2

50

Χ

 

14

Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

 

15

Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (Α2-Β1)

25

Χ

 

16

Ρώσικα για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

 

17

Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

 

18

Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)

25

Χ

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του υποψήφιου και αποστολή τους στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αναλυτικές πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.heraklion.gr/resilient/kdvmh/kdvm.html

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

 

Για πληροφορίες απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηρακλείου:

Τηλ.: 2813409423, 203     Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

   Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.        

 

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Pod4Stories - Ιστορίες για ν’ ακουστούν!... Ιστορίες που θ’ ακουστούν!...
αλλά και Pod4Stories– γιορτάΖΩ, Ιστορίες για τα Χριστούγεννα

 

podcast φεστιβάλ κινηματογράφου χανιά2 αφίσα

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και το πρόγραμμα «ΦΩΝΕΣ - Η προφορική ιστορία στο προσκήνιο» σας προσκαλούν να συμμετέχετε στη δράση «Pod4Stories - Ιστορίες για ν’ ακουστούν!...»  
Μια δράση μέσω της οποίας θα ενεργοποιηθούν, θα καταγραφούν και θα δημοσιοποιηθούν ιστορίες για όσους και όσα θέλουμε να θυμόμαστε και να θυμίσουμε…
·       Έχετε να πείτε μια ιστορία που ζήσατε ή ακούσατε;…
·       Έχετε να πείτε μια αξιομνημόνευτη ιστορία που θέλετε να διασωθεί;…
·       Έχετε να πείτε μια ιστορία από τη ζωή σας στο σχολείο, στην οικογένεια, στη δουλειά, στην παρέα;…
·       Έχετε να πείτε μια ξεχωριστή/ανατρεπτική ιστορία για ξεχωριστούς ανθρώπους;…
Στο πλαίσιο  της δράσης, συγκεντρώνουμε podcast με αφηγητές και αφηγήτριες εσάς!
·       Σας προσκαλούμε να μοιραστείτε μια ιστορία σας… για να γνωρίσουμε… για να συναισθανθούμε… για να συγκινηθούμε… για να θυμόμαστε… Ανοίγουμε τα μικρόφωνα για ιστορίες στις παρακάτω θεματικές:
o   Άνθρωποι (ξεχωριστοί, ανατρεπτικοί, αφανείς …)
o   αντικείμενα/κειμήλια/φυλαχτά/γούρια
o   ταξίδια/μετακινήσεις
o   γιορτές (επέτειοι, γενέθλια, ονομαστικές γιορτές, πανηγύρια …)
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της δράσης θα πραγματοποιηθούν, μέσα στο 2022,ανοιχτές εκδηλώσεις σχετικά με την αξιοποίηση του podcast στην εκπαίδευση και στην κοινότητα, για τις οποίες θα ενημερωθείτε το επόμενο διάστημα.

 

 podcast φεστιβάλ κινηματογράφου χανιά1 αφίσα
Pod4Stories– γιορτάΖΩ, Ιστορίες για τα Χριστούγεννα
Θυμήσου και μοιράσου χριστουγεννιάτικες στιγμές που θέλεις να μείνουν ζωντανές, να αφήσουν τα ίχνη τους στο χρόνο…
Χριστουγεννιάτικες μνήμες από οικογενειακές γιορτές, έθιμα, ταξίδια…
Ιστορίες για οικογενειακά, ανατρεπτικά, ταξιδιάρικα, συγκινητικά Χριστούγεννα…
Κατέγραψε ιστορίες γονιών, παππούδων και γιαγιάδων
Ήθη και έθιμα που θυμούνται οι παλιότεροι.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και το πρόγραμμα «Φωνές, η προφορική ιστορία στο προσκήνιο» ανοίγουν τα μικρόφωνα δημιουργώντας την σειρά podcast: Pod4Stories – γιορτάΖΩ: Ιστορίες για τα Χριστούγεννα
 
Κάντε εγγραφή στην διεύθυνση https://www.google.com/url?q=https://chaniafilmfestival.us7.list-manage.com/track/click?u%3D76a3e15ee3b61d5e71c68d3e4%26id%3D21517c892d%26e%3D0fdc7d28f5&source=gmail&ust=1637914668487000&usg=AOvVaw3qsKZMi8_GNXIL65A0BCUs">https://www.chaniafilmfestival.com/pod4stories/ 
και θα λάβετε ενημέρωση για την δράση και πρακτικές οδηγίες για τις καταγραφές σας
 
Το πρόγραμμα «Φωνές / Η προφορική ιστορία στο προσκήνιο» στο οποίο εντάσσεται η δράση των Pod4Stories έχει την έγκριση και την αιγίδα του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων.

Κατηγορία PRISMAOUT

Η Παγκόσμια Ημέρα Αρχαιολογίας γιορτάζεται κάθε χρόνο, το τρίτο Σάββατο του Οκτωβρίου, με σκοπό την ανάδειξη του έργου των αρχαιολόγων και της συνεισφοράς της αρχαιολογίας στο κοινωνικό σύνολο.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα συμμετάσχει στον φετινό εορτασμό με δύο θεματικές ξεναγήσεις με ελεύθερη είσοδο, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021.
11:00-12:30 Ξενάγηση στην περιοδική φωτογραφική έκθεση «Φιλόξενη Αρχαιολογία», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, από την Προϊσταμένη του Μουσείου Στέλλα Μανδαλάκη.

  1. 30-13:30 Παρουσίαση ενός από τα εμβληματικότερα εκθέματα του Μουσείου, της Σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας, από την αρχαιολόγο του Μουσείου Ελένη Τζιράκη.


Λόγω των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του COVID-19, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, με δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 2810279066, από 08:00-15:00.

Κατηγορία PRISMAOUT

Με το μοναδικό και αγαπημένο ντοκιμαντέρ «Ένα σχολείο, δύο κόσμοι!» του Δημοτικού σχολείου Εμπρόσνερου.
Μία από τις ταινίες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων αποτελεί την μοναδική ελληνική συμμετοχή στο 19ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Seize the Film / Uhvati στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.
Στο Φεστιβάλ θα προβληθούν 41 μαθητικές ταινίες – απ΄όλο τον κόσμο- από 466 που υποβλήθηκαν.
Το 19ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Seize the Film / Uhvati πραγματοποιείται 29 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου 2021.


Η ταινία αναφέρεται στη μικρή Ευαγγελία, η οποία επικοινωνεί στη νοηματική γλώσσα και μπορεί να συνυπάρξει στο σχολείο της με τους ακούοντες συμμαθητές της. Το τμήμα της Ευαγγελία, έχει δύο δασκάλες. Και οι δύο ασχολούνται με την διδασκαλία ωστόσο η μία, αυτή της παράλληλης στήριξης, μιλά τη νοηματική γλώσσα και βοηθά τη μικρή να συνεργάζεται με τους συμμαθητές της και να κάνει μάθημα μαζί τους χωρίς, να υπάρχει κανένας διαχωρισμός και καμία διάκριση. Μάλιστα οι μαθητές μαθαίνουν και νοηματική ώστε να μπορούν να επικοινωνούν και μόνοι τους με την Ευαγγελία.
Την ταινία δημιούργησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Εμπρόσνιερου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

 

χανιά συμμετοχή ταινία φεστιβάλ κινηματογράφου σερβία

Κατηγορία MEDIANEWS

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr