Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Έρευνα για δημόσια ζημία ύστερα από καταγγελίες Δήμων ξεκίνησε από Ανεξάρτητες Αρχές της Χώρας για συμβάσεις αναβάθμισης συστημάτων φωτισμού οι οποίες προκηρύχθηκαν με την μορφή Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσίας (ΣΠΥ/ΣΕΑ) 12ετούς διάρκειας. Πρόκειται για σειρά συμβάσεων Υπηρεσιών συγκεκριμένου περιεχομένου, οι οποίες εμφανίζουν σύμφωνα με τις καταγγελίες Δημοτικών Αρχών υπερτιμημένους προϋπολογισμούς (αυξημένους κατά 2 & 3 φορές πάνω από τις τιμές των τιμολογίων ΦΕΚ).

Το αποτέλεσμα είναι σύμφωνα με τις καταγγελίες, να αδυνατούν οι Δήμοι να πληρώσουν την ετήσια δόση από το όφελος που προκύπτει από την εξοικονόμηση ενέργειας, λόγο του υπέρογκου κόστους των συγκεκριμένων συμβάσεων (ΣΕΑ/ΣΠΥ), το οποίο καλούνται να αποπληρώσουν.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν ο Δήμος Ρόδου και ο Δήμος Σαρωνικού.

Ο Δήμος Ρόδου με την υπ’ αριθμ. 88/2021 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου (Οικονομική Επιτροπή), αποφάσισε Ομόφωνα να μην κάνει αποδεκτούς τους τριμηνιαίους λογαριασμούς για την πληρωμή της σύμβασης (ΣΠΥ/ΣΕΑ) της Ένωσης εταιριών “ΟΤΕ Α.Ε.- Globiled M ΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., διότι όπως χαρακτηριστικά η απόφαση αναφέρει :

“Δεδομένου ότι η σύμβαση της εν λόγω Σ.Π.Υ. ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων (έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 37324 οικ/01.12.2020), μέχρι την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.) δεν δύναται να εισηγηθεί και η Οικονομική Επιτροπή κατά συνέπεια δεν δύναται να αποφασίσει για την παραλαβή ενδιάμεσων τριμηνιαίων λογαριασμών για την εν λόγω σύμβαση, εφ' όσον δεν έχει πραγματοποιηθεί η ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί η οριστική ή μη παραλαβή της ΣΠΥ από την ΕΠΠΕ και εν συνεχεία η έγκριση ή μη αυτής, αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.”

Χαρακτηριστική η δήλωση του Δημάρχου Ρόδου Αντώνη Καμπουράκη:

«Αδιαπραγμάτευτη η αφοσίωσή μου στο Δημόσιο Συμφέρον και στην προάσπιση των συμφερόντων των Ροδιτών. Ο σεβασμός στις ανάγκες της καθημερινότητας των Ροδιτών, είναι η Φωτεινή Οδός της νέας Δημοτικής Αρχής. Σε ένα έργο 25 Εκατομμυρίων Ευρώ, ομολογώ ότι περίμενα να βρω κανόνες τάξης, προάσπισης του Δημοσίου Συμφέροντος και σεβασμού του Ροδιακού λαού» (Πηγή: Δελτίο τύπου Δήμου Ρόδου & Απ. Οικ. Επιτροπής 31/2020).

Στην σύμβαση ΣΠΥ/ΣΕΑ του Δήμου Σαρωνικού έγινε καταγγελία από τον νυν Δήμαρχο κ. Πέτρο Φιλίππου περί 3πλάσιου κόστους σε σχέση με όμοια έργα οδοφωτισμού σε άλλους Δήμους της Χώρας.

Όπως χαρακτηριστικά κατήγγειλε ο Δήμαρχος Σαρωνικού κ. Φιλίππου:

“Το κόστος που πληρώνει σήμερα στη ΔΕΗ ο Δήμος περίπου 1.400.000 € ετησίως με τα παλιά φωτιστικά, ενώ με την νέα σύμβαση μετά την αντικατάσταση θα πληρώνει περίπου 1.550.000 € ετησίως. Όχι μόνο δεν προκύπτει όφελος προς τον Δήμο και τους Δημότες, αλλά αντίθετα με την πρόταση επιβαρύνεται πολύ περισσότερο ο Δήμος.”

(Πηγή: https://www.otavoice.gr/aytodioikitika-nea/2018/12/sto-saroniko-ta-led-einai-apo-atofio-xrysafi-triplasio-kostos-apo-allous-dimous-kataggelia-filippou/www.otavoice.gr/aytodioikitika-nea/2018/12/sto-saroniko-ta-led-einai-apo-atofio-xrysafi-triplasio-kostos-apo-allous-dimous-kataggelia-filippou/ )

Πρόσφατα στις 13/03/2021 νέα καταγγελία στον Δήμο Σαρωνικού σχετικά με την υπερτιμημένη σύμβαση ΣΠΥ/ΣΕΑ του οδοφωτισμού είδε το φως της δημοσιότητας, αυτή την φορά από τον Επικεφαλής της παράταξης ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ-ΝΕΑ ΠΝΩΗ κ. Χρήστο Τσιγαρίδα ο οποίος δήλωσε :

“Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί το αίτημα μας, είμαστε αναγκασμένοι να καταγγείλουμε τη σύμβαση (ΣΠΥ/ΣΕΑ) στον Οικονομικό Εισαγγελέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.”

(Πηγή: https://paraktios.gr/2021/03/13/χρήστος-τσιγαρίδας-με-καπέλο-θα-πληρ/)

Αναμένονται εξελίξεις …

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου σε νέα έκτακτη συνεδρίασή της χθες έκανε δεκτό πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων – Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», γνωστού και ως έργου των LED, για την μη παραλαβή, εκ νέου, λογαριασμών του έργου.

Στο πρακτικό της επιτροπής, που έγινε δεκτό, αναφέρονται τα εξής:

«Στη Ρόδο σήμερα Δευτέρα 29-03-2021 η Ε.Π.Π.Ε. της με αρ. πρωτ. 02/1376/11-01-2019 Σ.Π.Υ. «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων – Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Ρόδου», συνήλθε προς εξέταση του από 17-03-2021 αρ. πρωτ. . 02/12834/17-03-2021 εγγράφου της Ένωσης Εταιρειών «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. – GLOBILED M. E.Π.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μετά των επισυναπτόμενων σ’ αυτό τιμολογίων περιόδου 11/2019-09/2020, το οποίο θα πρέπει κατεπειγόντως να εξετασθεί και απαντηθεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από της λήψης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της παραπάνω σχετικής Σ.Π.Υ., και λαμβάνοντας υπόψη:

01. Τις αποφάσεις 31/2020 και 94/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
02. Την απόφαση 441/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
03. Την απόφαση 839/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
04. Την απόφαση 874/2020 της Οικονομικής Επιτροπής.
05. Την απόφαση 88/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
06. Την απόφαση 94/2021 της Οικονομικής Επιτροπής.
07. Το γεγονός ότι τα ως άνω τιμολόγια σχετίζονται άμεσα και ουσιωδώς με τις ως άνω αποφάσεις, και ειδικότερα με την υπ. αρ. 839/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που σύμφωνα με όσα διαλαμβάνουν οι αποφάσεις 31/2020 και 94/2020, μας ανατέθηκε η υποβολή πλήρους και τεκμηριωμένης γνωμοδότησης, που θα αφορά χρονικά από την έναρξη της διαδικασίας σύμβασης, κατά χρονική σειρά και κατά την επιβαλλόμενη διαδικασία, όλα τα εκκρεμούντα ζητήματα της Σ.Π.Υ., ώστε με σαφήνεια η γνωμοδότηση να τεκμηριώνει τη νομιμότητα εκτέλεσης της σύμβασης, εάν συνεχίζουν να συντρέχουν ή μη οι λόγοι της έκπτωσης (απόφαση 31/2020), καθώς και η μέχρι σήμερα νόμιμη ή μη πορεία και εξέλιξη της Σ.Π.Υ.
08. Το γεγονός ότι ύστερα από λεπτομερή, ενδελεχή και ήδη πολύμηνη ενασχόληση, με τεράστιο φόρτο εργασίας για τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση εγγράφων, αποφάσεων, τεχνικών στοιχείων κ.λπ. επί όλων των επίμαχων θεμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά μεγάλο και πολυεπίπεδο εύρος τής υπόθεσης, το ιδιόμορφο της διαδικασίας και το εξειδικευμένο αντικείμενο της Σ.Π.Υ., βρισκόμαστε σε τελικό στάδιο, ώστε εκτός έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων, εντός του μηνός Απριλίου τού τρέχοντος έτους να παραδώσουμε τη παραπάνω Γνωμοδότησή μας, τόσο προς την Οικονομική Επιτροπή, όσο και προς τον επί της ως άνω Σ.Π.Υ. συμβουλευτικό προς τη Δημοτική Αρχή εξειδικευμένο φορέα «ΔΑΜΙΣ Ι.Κ.Ε.», για να εκφέρει και αυτή αυτοτελώς τις σύμφωνες ή μη απόψεις της, ενημερωμένη και ενεργοποιούμενη μάλιστα από τώρα και επί του παρόντος, ώστε οι τελικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής να είναι, όσο το δυνατόν πιο θεμελιωμένες, επαναλαμβάνοντας και με το παρόν πρακτικό, ότι ο οφειλόμενος σκοπός και αποτέλεσμα της συγκεκριμένης Σ.Π.Υ. δέον να είναι η εξοικονόμηση πόρων του Δήμου Ρόδου, υπέρ και προς ωφέλεια των δημοτών, ήτοι προς το καλό των δημοτών και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου /δημοσιονομικού συμφέροντος, καθώς οι πόροι της σύμβασης αφορούν και προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη, που εισπράττονται άμεσα και βαρύνουν τους πολίτες, δεδομένου μάλιστα της σοβαρότητας της υπόθεσης και από το γεγονός ότι η σύμβαση της εν λόγω Σ.Π.Υ. ελέγχεται από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Μονάδα Επιθεωρήσεων & Ελέγχων (έγγραφο με Αρ. Πρωτ. 37324 οικ/01.12.2020):

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω και στη βάση άλλωστε και προηγούμενων Πρακτικών-Γνωμοδοτήσεών μας, που έγιναν δεκτές με τις υπ. αρ. 88/20121 και 94/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδοτούμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση τής όλης ως άνω διαδικασίας, η Επιτροπή Παραλαβής & Παρακολούθησης (Ε.Π.Π.Ε.), ως κατά συνέπεια αρμόδια γνωμοδοτική υπηρεσία, δεν είναι δυνατόν να προβούμε σε εισήγηση, και ούτε συνακόλουθα η Οικονομική Επιτροπή δύναται να εγκρίνει οποιαδήποτε παραλαβή τιμολογίων και λογαριασμών προς πληρωμή, για την εν λόγω σύμβαση, ούτε βέβαια ισχύει οποιαδήποτε αυτοδίκαιη παραλαβή τους, εφ’ όσον δεν έχει εκ των προτέρων προηγηθεί η πραγματοποίηση της ολοκλήρωσης, τής ως άνω διαδικασίας, και σε κάθε περίπτωση η Οριστική ή μη παραλαβή της Σ.Π.Υ. από την Ε.Π.Π.Ε. και εν συνεχεία η έγκριση ή μη αυτής, αρμοδίως από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου, ως αναθέτουσα Αρχή». Σημειώνεται ότι με το πρακτικό γνωμοδότησε και συναινεί για το απολύτως σύννομο και βάσιμο ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Ρόδου κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου ενώ για το απολύτως σύννομο και βάσιμο της γνωμοδοτήσεως της Ε.Π.Π.Ε. προς την Οικονομική Επιτροπή συναίνεσε και ο δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Καμπουράκης.

Θυμίζουμε ότι οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται, ενώ εκκρεμεί η έγκριση και αποδοχή ή μη από τον Δήμο Ρόδου της από 26 Οκτωβρίου 2020 γνωστοποίησης ολοκλήρωσης εγκατάστασης του έργου των Led κι ενώ δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα της αναδόχου για την επιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου και υποβολή λογαριασμών πληρωμής.

 

Να θυμίσουμε ότι καταγγελίες για ανάλογες πρακτικές έχει εγείρει και η ελάσσονα αντιπολίτευση στον Δήμο Σαρωνικού. Δείτε Εδώ (link).

Καλά πληροφορημένες πηγές πάντως σχολιάζουν ότι η μόνη αξιόπιστη και απολύτως νόμιμη λύση, με το χαμηλότερο κόστος για τα έργα φωτισμού LED στην Χώρα φαίνεται να είναι:

Η Προμήθεια με εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία με 10ετη εγγύηση καλης λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 8 του Νόμου 4412 , και με ανώτατες τιμές προϋπολογισμού των φωτιστικών LED από τα τιμολόγια του ΦΕΚ.

Λύση την οποία προέκρινε και χρηματοδότησε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του προγράμματος αντικατάστασης οδοφωτισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Πηγή : dimokratiki,gr, paraktios.gr 

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Την πληρωμή των αποζημιώσεων για τις αναστολές Απριλίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 10-15 Μαΐου. Συνολικά θα καταβληθούν 278,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 532.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

  1. Σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου θα καταβληθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το ποσό που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 472.899 εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον μήνα Απρίλιο. Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε 212,2 εκατ. ευρώ.
  2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 10-15 Μαΐου οι εξής καταβολές:

15,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Επιπροσθέτως, 6.900 ευρώ θα καταβληθούν σε 21 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

  1. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20 εκατ. ευρώ σε 51.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων,
15 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
15 εκατ. ευρώ για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα,

  1. 000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.


Για το διάστημα 10-15 Μαΐου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Την πληρωμή των αποζημιώσεων για τις αναστολές Απριλίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ο προγραμματισμός των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 10-15 Μαΐου. Συνολικά θα καταβληθούν 278,3 εκατ. ευρώ σε πάνω από 532.000 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

1. Την Τρίτη 11 Μαΐου θα καταβληθεί  από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  το ποσό που αντιστοιχεί στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 472.899 εργαζομένων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον μήνα Απρίλιο. Το συνολικό κονδύλι ανέρχεται σε 212,2 εκατ. ευρώ.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 10-15 Μαΐου οι εξής καταβολές:

  • 15,6 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 550 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Επιπροσθέτως, 6.900 ευρώ θα καταβληθούν σε 21 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 20 εκατ. ευρώ σε 51.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων,
  • 15 εκατ. ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 15 εκατ. ευρώ για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
  • 500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 10-15 Μαΐου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από τον ΟΠΕΚΑ.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ