Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Την υποψηφιότητά του για ένταξη στο πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ετοιμάζεται να υποβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία εφόσον ευοδωθεί θα προσφέρει στον Δήμο χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία, όσον αφορά στην πολιτική του για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030.

Άλλωστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Horizon Europe», έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο: να υποστηρίξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στον μετασχηματισμό τους προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Η Πράσινη Συμφωνία, που υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2020, στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Το πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις» (Mission Board “100 climate neutral cities by 2030”) θα καλύψει τις ανάγκες του επανασχεδιασμού και της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών στις πόλεις που θα ενταχθούν και ως εκ τούτου αναμένεται να συνεισφέρει ουσιωδώς στη βελτίωση:

1) της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος,

2) της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας των κτιρίων,

3) του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου δημόσιου χώρου,

4) τη μείωση παραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις,

5) την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και

6) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών περιοχών.

Επίσης, η υλοποίηση όλων των δράσεων θα συνδέσει τις υφιστάμενες με τις νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ήδη τρέχουν π.χ. ΣΒΑΚ) με συνολικό παρονομαστή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal).

Άξονες Υποψηφιότητας Δήμου Ηρακλείου – Δημόσια Διαβούλευση:

Ο Δήμος Ηρακλείου επέλεξε 8 από τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με την κλιματική μετάβαση και το πρόγραμμα των «100 πρώτων Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων στην Ευρώπη».

Οι άξονες είναι: [1] Καθαρό Νερό και Υγιεινή  (ΣΒΑ 6), [2] Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια (ΣΒΑ 7), [3] Αξιοπρεπής Δουλειά και Οικονομική Ανάπτυξη (ΣΒΑ 8), [4] Βιομηχανία - Καινοτομία και Υποδομές (ΣΒΑ 9), [5] Μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10), [6] Βιώσιμες Πόλεις και Οικισμοί (ΣΒΑ 11), [7] Υπεύθυνη - Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση (ΣΒΑ 12) και [8] Κλιματική Δράση (ΣΒΑ 13).

Κάθε πολίτης – επιστήμονας – εργαζόμενος – επιχειρηματίας - οικονομικός ή κοινωνικός φορέας – μη κυβερνητική οργάνωση – συλλογικότητα κάθε μορφής και σκοπού μπορεί να πάρει μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις του ή / και τις προτάσεις του σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω Άξονες – ΣΒΑ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, δήλωσε σχετικά «Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση απειλεί το μέλλον μας, τις οικονομίες, τις κοινωνίες, τις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητά μας, η ανάγκη για δράση, η ανάγκη να προστατέψουμε το μέλλον μας, είναι πιο έντονη από ποτέ. Η Ευρώπη πρωτοπορεί σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια και θέτει σε κίνηση ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα για τις «100 κλιματικές ουδέτερες πόλεις έως το 2030». Σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα, για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το Ηράκλειο επιδιώκει να είναι πρωταγωνιστής. Να προετοιμαστεί έγκαιρα. με σχέδιο για το σήμερα και το αύριο. Για να γίνει πραγματικότητα ο ολικός μετασχηματισμός του σε μια σύγχρονη, βιώσιμη, ανθεκτική, συμπεριληπτική και συμμετοχική πόλη.  Ενεργοποιώντας ψηφιακά και πράσινα εργαλεία που θα αναβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και του νερού, θα διαμορφώσουν νέους χώρους-«ανάσα» για τους κατοίκους και του επισκέπτες, θα «καθαρίσουν» την ενέργεια που χρησιμοποιείται και θα την καταστήσουν φθηνότερη». Σε αυτή τη μεγάλη και φιλόδοξη προσπάθεια, το Ηράκλειο χρειάζεται τους πολίτες του στην πρώτη γραμμή για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Με τη συμμετοχή στη μεγάλη διαβούλευση που θα ξεκινήσει, διαμορφώνουμε όλοι μαζί το «Ηράκλειο 2030: Ζούμε τη ζωή στο πράσινο»!

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, κος
Γιώργος Σισαμάκης, αναφέρθηκε στα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα σημείωσε: «Τα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου ως επιλεγμένη πόλη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» θα είναι πολλαπλά, αφού οι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής, θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding), και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη περιφέρεια και άλλα αστικά κέντρα για τη μετατροπή τους σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα. Επίσης, σε τοπικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον κλπ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο προκειμένου να στηρίξουν τη δημιουργία εφαρμογών, παραγωγή προϊόντων και διαχείριση των δράσεων, καθώς και στην υλοποίηση των μελετών και των έργων προς την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030. Τέλος το πρόγραμμα θα συμβάλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την επιτάχυνση της βιοποικιλότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις καθαρές μεταφορές – μετακινήσεις και τον εκσυγχρονισμό προς μια καθαρή και κυκλική οικονομία».

Το web site της Υποψηφιότητας είναι το: https://mission100.heraklion.gr

Πληροφορίες για τη Δημόσια Διαβούλευση στο: https://mission100.heraklion.gr/diavouleusi/

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Με δυο πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις ξεκινάει η τρίτη φάση του Κύπελλου ΕΠΣΗ Νέρο Ρούβας.

 

.Στα Μάλια ο ΠΑΝΟΜ θα υποδεχθεί την ομάδα των Ασιτών ενώ στον Κρουσώνα ο Άγιος Δημήτριος θα κοντραριστεί με τον ΟΦΑ .

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 15:00 και θα υπάρχει Live εξέλιξη από το prismasport.gr

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΗ ΝΕΡΟ ΡΟΥΒΑΣ
(3η φάση)
Αγώνας Γήπεδο Ημέρα Ημ/νία Ώρα Διαιτητές Αποτέλεσμα

  1. ΠΑΝΟΜ - ΑΣΙΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ Τετάρτη 19/01/22 15:00 Μαυραντωνάκης Ν., Τσαμπουράκης Γ., Μπιμπάκης Α.


(Παρατηρητής: Ζαχαριάδης Χαράλαμπος)

  1. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΡΟΥΣΩΝΑ Τετάρτη 19/01/22 15:00 Παπαδάκης Φ., Δασκαλάκης Α., Σταυράκης Γ.


(Παρατηρητής: Σφακιανάκης Γεώργιος)

Κατηγορία ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΗ

Κύπελλο Ελλάδος: Ώρα... προημιτελικών, με τρία παιχνίδια να διεξάγονται απόψε.

 

Το ντέρμπι «Δικεφάλων», ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας, δεσπόζει στο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ερχόμενος από επτά διαδοχικές επιτυχίες σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά κι έχοντας πάρει τον «αέρα» της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ ευελπιστεί να αποκτήσει προβάδισμα πρόκρισης στην ημιτελική φάση της διοργάνωσης, της οποίας τον τίτλο κατέκτησε την περασμένη σεζόν. Από την άλλη, η «Ένωση» του Αργύρη Γιαννίκη, καλείται να ανακάμψει μετά την απρόσμενη εντός έδρας ήττα που γνώρισε από τον Παναιτωλικό (2-1), αν θέλει να πάρει θετικό αποτέλεσμα στην Τούμπα

Στο Αγρίνιο, με την ψυχολογία στα ύψη έπειτα από το νικηφόρο πέρασμα από το ΟΑΚΑ, ο Παναιτωλικός υποδέχεται τον Ολυμπιακό, ο οποίος διατήρησε το αήττητο στο πρωτάθλημα έπειτα από τη «λευκή» ισοπαλία που απέσπασε στη Λεωφόρο, στο ντέρμπι «αιωνίων». Οι «ερυθρόλευκοι» είναι το φαβορί για να αποκλείσουν τα «καναρίνια», κάτι που έκαναν και την περασμένη σεζόν στη διοργάνωση.

 

Ξεκάθαρο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος φιλοξενεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» την Αναγέννηση Καρδίτσας, μοναδική ομάδα που έχει απομείνει από τη Super League 2. Το «τριφύλλι» παρουσιάζεται εξαιρετικό εντός έδρας και φιλοδοξεί να «καθαρίσει» από το πρώτο κιόλας ματς την υπόθεση-πρόκριση. Έστω κι αν οι Θεσσαλοί, που ακόμη δεν έχουν αγωνιστεί μέσα στο 2022, έχουν παρουσιάσει μέχρι στιγμής αξιοθαύμαστη εικόνα και σταθερότητα.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Προημιτελικής Φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Παναιτωλικός - Ολυμπιακός
Παναθηναϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

21:30 Άρης - Λαμία

πηγή Onsports.gr

Κατηγορία ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έγινε γνωστό το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2 με όλα τα ματς να γίνονται την Κυριακή 23 Ιανουαρίου. 

Οι αναμετρήσεις του Εργοτέλη με το Αιγάλεω, του Καραϊσκάκη με τον Ηρόδοτο των Χανίων με την Ζάκυνθο, και του Διαγόρα με τον Ο.Φ.Ιεράπετρας θα ξεκινήσουν όλα στις 2.45 μ.μ ενώ το μοναδικό ματς που θα γίνει στις 5μ.μ αλλά δεν θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη θα είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ Β΄με την Επισκοπή. 

Αναλυτικά το πρόγραμμα για την 15η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2: 

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.1.2022 (14:45)

Μεσσήνης, Καλαμάτα – Ρόδος / ΕΡΤ3

Ασπροπύργου, Παναθηναϊκός Β – Λεβαδειακός / ERTSPORTS

Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης Αρτας – ΠΑΣΑ Ηρόδοτος

Παγκρήτιο, Εργοτέλης ΓΣ 88 – Αιγάλεω

Σπάρτης, Αστέρας Βλαχιώτη – Καλλιθέα

Ρόδου, Διαγόρας – ΟΦ Ιεράπετρας

Περιβολίων, Χανιά - Ζάκυνθος

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.1.2022 (17:00)

ΟΑΚΑ, ΑΕΚ Β - Επισκοπή

ΡΕΠΟ: Κηφισιά

Κατηγορία SUPER LEAGUE 2

Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (18/1) στο Παγκρήτιο στάδιο, άρχισε η προετοιμασία της ομάδας του ΟΦΗ για τον εντός έδρας αγώνα του Σαββάτου (22/1, 17:15) με τον Παναιτωλικό

Κανονικά προπονήθηκε ο Δημήτρης Σωτηρίου, με τους Πασχάλη Στάικο και Abdul Weiss να συμμετέχουν σε μέρος της προπόνησης.

Ο Κώστας Γιαννούλης άρχισε θεραπεία, καθώς υπέστη θλάση στον πλατύ ραχιαίο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ενώ θεραπεία έκανε και ο Νίκος Κοροβέσης, λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο.

Ο Jonathan De Guzman ακολούθησε πρόγραμμα αποφόρτισης.

Η σημερινή προπόνηση περιελάμβανε παιχνίδι κατοχής, τελειώματα φάσεων, παιχνίδι μικρών σχέσεων και πρόγραμμα στο γυμναστήριο.

Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη (19/1), στις 12:00.

Κατηγορία ΟΦΗ
Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 17:45

ΕΠΣΗ: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Δείτε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου 22 και 23 Ιανουαρίου  σε όλες τις κατηγορίες των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
(17η αγωνιστική)
 ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
1. ΠΑΝΟΜ - ΜΙΝΩΙΚΗ ΜΑΛΙΩΝ Σάββατο 22/01/22 15:00    
2. ΒΟΝΗ - Ε.Γ.Ο.Η ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ Σάββατο 22/01/22 15:00    
3. ΡΩΜΑΝΟΣ - Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΕΛΙΑΣ Σάββατο 22/01/22 15:00    
4. ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ - Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ Κυριακή 23/01/22 15:00    
5. ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ - Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΕΓΟΗ Κυριακή 23/01/22 15:00    
6. ΜΟΙΡΕΣ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΜΟΙΡΩΝ Κυριακή 23/01/22 15:00    
7. ΑΣΙΤΕΣ - Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΑΣΙΤΩΝ Κυριακή 23/01/22 15:00    
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
(12η αγωνιστική)
 ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
8. ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ - ΜΟΧΟΣ ΛΙΝΤΟ Σάββατο 22/01/22 15:00    
9. ΚΟΥΝΑΒΟΙ - ΔΩΡΙΕΑΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ Σάββατο 22/01/22 15:00    
10. ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ - ΛΙΝΤΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ Σάββατο 22/01/22 15:00    
11. ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ - ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Κυριακή 23/01/22 15:00    
12. ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ - ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 Γ. ΣΚΟΥΡΕΛΛΟΥ Κυριακή 23/01/22 18:30    
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
(12η αγωνιστική)
 ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
13. ΟΦΑΜ - ΑΣΗΜΙ ΕΓΟΗ Σάββατο 22/01/22 15:00    
14. ΤΥΛΙΣΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΥΛΙΣΟΥ Κυριακή 23/01/22 15:00    
15. ΡΟΥΒΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ ΔΑΦΝΩΝ Κυριακή 23/01/22 15:00    
16. ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Κυριακή 23/01/22 15:00    
17. Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ - Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ ΛΙΝΤΟ Κυριακή 23/01/22 15:00    
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
(9η αγωνιστική)
 ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
18. ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ - ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΠΟΑ Σάββατο 22/01/22 15:00    
19. ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ ΛΙΝΤΟ Σάββατο 22/01/22 18:30    
20. ΔΙΑΣ - ΓΑΡΙΠΑ ΠΑΛΙΑΝΗΣ Κυριακή 23/01/22 11:30    
21. ΕΛΠΙΔΕΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. ΕΓΟΗ Κυριακή 23/01/22 11:30    
22. ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΠΟΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ Κυριακή 23/01/22 11:30    
23. ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ - Α.Ε. ΚΡΗΤΩΝ ΕΡΓΟΤΕΛΗ Κυριακή 23/01/22 11:30    
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
(9η αγωνιστική)
 ΑγώναςΓήπεδοΗμέραΗμ/νίαΏραΔιαιτητέςΑποτέλεσμα
24. ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ - ΖΑΡΟΣ ΜΟΙΡΩΝ Κυριακή 23/01/22 11:30    
25. ΔΑΦΝΕΣ - ΡΑΥΚΟΣ ΔΑΦΝΩΝ Κυριακή 23/01/22 11:30    
26. ΡΟΔΙΑ - ΚΑΝΑΡΙΑ ΤΥΛΙΣΟΥ Κυριακή 23/01/22 11:30    
27. ΚΟΡΑΚΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ Κυριακή 23/01/22 15:00    
28. ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΓΟΡΤΥΣ ΑΛΜΥΡΟΥ Κυριακή 23/01/22 15:00    
29. ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΛΙΝΤΟ Κυριακή 23/01/22 18:30  
Κατηγορία ΕΠΣΗ-ΜΙΚΤΕΣ

Με τρεις αναμετρήσεις για τη 12η αγωνιστική ξεκινάει το 2022 για τη Stoiximan Basket League. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ υποδέχονται Ιωνικό και Κολοσσό Ρόδου, εκτός έδρας δοκιμασία για Άρη στη Λάρισα.


Σχεδόν ένα μήνα μετά τη διακοπή ελέω κορωνοϊού και εορτών, η Stoiximan Basket League επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, κάνοντας πρεμιέρα για το 2022 με τρεις αναμετρήσεις στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.
Στις 17:00, η ουραγός της βαθμολογίας Λάρισα, που προέρχεται από τη δεύτερη νίκη της σεζόν (2-7) θα φιλοξενήσει τον Άρη (4-5), σε ένα σημαντικό παιχνίδι με... φόντο την παραμονή.
Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ που μετράει μία νίκη - αυτή επί του Άρη - στα έξι τελευταία παιχνίδια του σε πρωτάθλημα και Ευρώπη, θα υποδεχθεί στην Πυλαία τον πάντα επικίνδυνο και ανεβασμένο Κολοσσό, με τους Ροδίτες να φιγουράρουν στην 4η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 7-3.


Στις 20:00 (ΕΡΤ 3), ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Ιωνικό, με τους «ερυθρόλευκους» να ψάχνουν μια καλή εμφάνιση, θέλοντας να βγάλουν αντίδραση μετά τη βαριά εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρ στην Κωνσταντινούπολη πριν τέσσερα βράδια.


Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Σακίλ ΜακΚίσικ, ο οποίος αναμένεται να μείνει εκτός για μερικές ημέρες, αφού αποκόμισε ένα αιμάτωμα στον τετρακέφαλο στο ματς με τους Τούρκους.


Αναλυτικά η 12η αγωνιστική:
Σάββατο 15/01
Λάρισα-Άρης (17:00)
ΠΑΟΚ-Κολοσσός Ρόδου (17:00)
Ολυμπιακός-Ιωνικός (20:00)
Κυριακή 16/01
Ηρακλής-Προμηθέας (17:00)
Περιστέρι-ΑΕΚ (20:00)
Δευτέρα 17/01
Απόλλων Πάτρας-Παναθηναϊκός (20:00)

Κατηγορία ΜΠΑΣΚΕΤ

Διαβάστε αναλυτικά το πρόγραμμα της Β2 ΕΠΣΗ μέχρι το τέλος

Η ΕΠΣΗ έκανε γνωστό το πρόγραμμα από την 9η έως και την 12η αγωνιστική της Β2 ΕΠΣΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΙΡΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ - ΖΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΔΑΦΝΕΣ - ΡΑΥΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΡΟΔΙΑ - ΚΑΝΑΡΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΜΠΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΚΟΡΑΚΑΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΓΟΡΤΥΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΘΕΡΙΣΣΟΣ – ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ ΩΡΑ 15:00 ΡΑΥΚΟΣ – ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΕΣΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΔΑΦΝΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 11:30 ΚΑΝΑΡΙΑ - ΓΟΡΤΥΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 15:00 ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΚΟΡΑΚΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΖΑΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΖΑΡΟΣ – ΡΟΔΙΑ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 15:00 ΚΑΝΑΡΙΑ - ΡΑΥΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΙΡΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ - ΚΟΡΑΚΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΔΑΦΝΕΣ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΡΟΔΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΔΕΚΑ ΩΡΑ 11:30 ΓΟΡΤΥΣ - ΖΑΡΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ – ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒ.

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΔΑΦΝΕΣ - ΚΟΡΑΚΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΙΡΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ - ΡΟΔΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΕΣΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΓΟΡΤΥΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ - ΚΑΝΑΡΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΖΑΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΖΑΡΟΣ - ΡΑΥΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΘΕΡΙΣΣΟΣ – ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 15:00 ΡΑΥΚΟΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 11:30 ΚΑΝΑΡΙΑ - ΘΕΡΙΣΣΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ. ΔΕΚΑ ΩΡΑ 11:30 ΓΟΡΤΥΣ – ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΔΑΦΝΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΜΠΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΚΟΡΑΚΑΣ - ΡΟΔΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΟΥ - ΖΑΡΟΣ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΚΟΡΑΚΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΔΑΦΝΕΣ - ΚΑΝΑΡΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΡΟΔΙΑ - ΓΟΡΤΥΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΙΡΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ - ΡΑΥΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΕΣΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ – ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 15:00 ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΖΑΡΟΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 15:00 ΚΑΝΑΡΙΑ – ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΜΥΡΩΝΑ ΩΡΑ 11:30 ΡΑΥΚΟΣ - ΡΟΔΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒ. – ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 11:30 ΘΕΡΙΣΣΟΣ - ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΖΑΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΖΑΡΟΣ - ΔΑΦΝΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΜΠΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΚΟΡΑΚΑΣ - ΓΟΡΤΥΣ

Κατηγορία Β2 ΕΠΣΗ
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 14:16

Το πρόγραμμα της Β1 ΕΠΣΗ μέχρι το φινάλε

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της Β1 ΕΠΣΗ

Η ΕΠΣΗ γνωστοποίησε το πρόγραμμα της Β1 ΕΠΣΗ από την 9η έως και την 15η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΑ ΩΡΑ 15:00 ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ – Ν.ΜΙΝΩΙΚΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΔΟΞΑ ΗΡ. – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 11:30 ΔΙΑΣ - ΓΑΡΙΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 11:30 ΕΛΠΙΔΕΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 11:30 ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠ. - ΕΛΠΙΔΕΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 15:00 ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ – ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 15:00 ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΓΑΡΙΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΔΙΑΣ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΑ ΩΡΑ 18:30 ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΓΑΡΙΠΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 11:30 ΕΛΠΙΔΕΣ - ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΩΡΑ 11:45 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 15:00 ΔΙΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛ.

ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ – ΓΑΡΙΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ Γ.ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΩΡΑ 18:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 11:30 ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ - ΔΙΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 11:30 ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ - ΕΛΠΙΔΕΣ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 15:00 ΕΛΠΙΔΕΣ – ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ Γ.ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΩΡΑ 18:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ – ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 11:30 ΔΙΑΣ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΓΑΡΙΠΑ - ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΩΡΑ 11:45 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 15:00 ΕΛΠΙΔΕΣ – ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΛΙΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 11:30 ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΩΡΑ 11:30 ΚΟΡΟΙΒΟΣ - ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΓΟΤΕΛΗ ΩΡΑ 15:00 ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ – ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 15:00 ΑΕ ΚΡΗΤΩΝ – ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ – ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 15:00 ΔΙΑΣ - ΕΛΠΙΔΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΑ ΩΡΑ 11:30 ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ - ΓΑΡΙΠΑ

ΓΗΠΕΔΟ Γ.ΣΚΟΥΡΕΛΟΥ ΩΡΑ 11:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ ΩΡΑ 11:45 ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΔΟΞΑ ΗΡΑΚΛ.

Κατηγορία Β1 ΕΠΣΗ

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου ομίλου

Η ΕΠΣΗ έκανε γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα από την 11η έως και την 18η αγωνιστική του 2ου ομίλου της Α2 ΕΠΣΗ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΑΣΗΜΙ - ΤΥΛΙΣΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΡΡΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΦΑΙΣΤΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΡΟΥΒΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 15:00 Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ – ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 17:30 ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ – ΟΦΑΜ

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 15:00 ΟΦΑΜ - ΑΣΗΜΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΡΟΥΒΑΣ - ΦΑΙΣΤΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 15:00 ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ – Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΡΡΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΦΑΙΣΤΟΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΑΣΗΜΙ – ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 15:00 ΠΑΛΙΑΝΗ – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΤΥΛΙΣΟΣ - ΡΟΥΒΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΩΡΑ 18:30 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΟΦΑΜ

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΑΣΗΜΙ – Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΤΥΛΙΣΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΦΑΙΣΤΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΡΟΥΒΑΣ – ΟΦΑΜ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 18:30 ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΟΗ ΩΡΑ 15:00 ΟΦΑΜ – ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΡΟΥΒΑΣ – ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 15:00 Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ – ΦΑΙΣΤΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΩΡΑ 18:30 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΣΗΜΙ

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΑΣΗΜΙΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΑΣΗΜΙ – ΡΟΥΒΑΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ – ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΡΡΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΦΑΙΣΤΟΣ - ΤΥΛΙΣΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΛΙΑΝΗΣ ΩΡΑ 15:00 ΠΑΛΙΑΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ – ΟΦΑΜ

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 15:00 ΟΦΑΜ - ΦΑΙΣΤΟΣ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ - ΑΣΗΜΙ

ΓΗΠΕΔΟ ΤΥΛΙΣΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΤΥΛΙΣΟΣ – Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ

ΓΗΠΕΔΟ ΛΙΝΤΟ ΩΡΑ 15:00 ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ – ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΩΡΑ 15:00 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΡΟΥΒΑΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 5-6 ΜΑΡΤΙΟΥ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

ΓΗΠΕΔΟ ΔΑΦΝΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΡΟΥΒΑΣ – Α.Σ. ΠΑΛΙΑΝΗ

ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΩΡΑ 15:00 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΑΕΤΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΒΟΡΡΩΝ ΩΡΑ 15:00 ΦΑΙΣΤΟΣ – ΑΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΩΡΑ 15:00 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΣΗΜΙ

ΓΗΠΕΔΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΩΡΑ 15:00 ΟΦΑΜ - ΤΥΛΙΣΟΣ

Κατηγορία Α2 ΕΠΣΗ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Σελίδα 1 από 20

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr