Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχωρούν τη Παρασκευή 26 Νοεμβρίου, ώρα 14:00 μμ στη Διεύθυνση Π.Ε. Ηρακλείου ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Αίτημά τους είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των Σχολείων με άμεσες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε όλες τις ειδικότητες.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Στην αναγκαιότητα να παραταθούν τουλάχιστον για έξι μήνες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που έχουν προσληφθεί στους Δήμους, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρωτόγνωρη συνθήκη της πανδημίας και να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού, αναφέρεται με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μ. Βορίδη, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης.

Στην επιστολή που υπογράφεται από τους κ.κ Κουράκη και Μαλανδράκη, Πρόεδρο και Γραμματέα της ΠΕΔ Κρήτης αντίστοιχα, αναφέρονται τα εξής:

«Όπως όλοι γνωρίζουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, οι Δήμοι κατέβαλλαν συνεχείς και εργώδεις προσπάθειες ώστε να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες που δημιουργήθηκαν και να στηρίξουν αποτελεσματικά τους δημότες.

Στην προσπάθεια αυτή καταλυτικό ρόλο έπαιξαν οι αιρετοί, οι μόνιμοι υπάλληλοι των ΟΤΑ αλλά και οι έκτακτοι συμβασιούχοι που κάλυψαν τις ανάγκες της πανδημίας του COVID-19, οι οποίοι κατά γενική ομολογία συνέδραμαν καθοριστικά στις προσπάθειες για παροχή υπηρεσιών από τους Δήμους σε νευραλγικούς τομείς, όπως η καθαριότητα, το πράσινο, οι κοινωνικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες αλλά και άλλες.

Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι που υπηρετούν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου αποτελούν προσωπικό απολύτως αναγκαίο για την ομαλή λειτουργία των Δήμων αλλά και για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που συνεχίζουν να υφίστανται.

Αν λάβουμε υπόψη ότι είναι σε εξέλιξη το τέταρτο πανδημικό κύμα σύμφωνα με τους επιστήμονες, καθίσταται σαφές ότι οι ΟΤΑ θα συνεχίσουν να  σηκώνουν μεγάλο βάρος στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης και επομένως πρέπει να είναι επαρκώς στελεχωμένοι με προσωπικό.

Κύριε Υπουργέ,

Για το λόγο αυτό πολλοί Δήμοι της Κρήτης επιθυμούν να ανανεώσουν τις συμβάσεις αυτές προκειμένου να συνεχίσουν να καλύπτονται οι έκτακτες αυτές ανάγκες.

Δεδομένου όμως ότι οι συμβάσεις του έκτακτου προσωπικού λήγουν τον προσεχή Σεπτέμβριο, παρακαλούμε όπως με νομοθετική ρύθμιση δοθεί στους Δήμους η δυνατότητα ανανέωσης των συμβάσεων τους για έξι (6) μήνες, προκειμένου οι ΟΤΑ - που τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζουν και σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης- να μπορέσουν να ανταποκριθούν επαρκώς.»

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός ενέκρινε την πρόσληψη 157 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη παροδικών αναγκών στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) – Ν.Π.Ι.Δ.».

Ειδικότερα, ο ΥΠΑΑΤ ενέκρινε το αίτημα του ΕΛ.Γ.Α –Ν.Π.Ι.Δ. για πρόσληψη προσωπικού συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη παροδικών αναγκών του Οργανισμού, χρονικής διάρκειας απασχόλησης μέχρι οκτώ (8) μήνες, ως εξής :

α) εκατόν πενήντα (150) ατόμων γεωτεχνικών (140 ατόμων ΠΕ Γεωπόνων και 10 ατόμων ΠΕ Κτηνιάτρων), 

β) τριών (3) ατόμων πληροφορικής (2  ατόμων ΠΕ Πληροφορικής και ενός (1) ατόμου ΤΕ Πληροφορικής) και

γ) τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ Διοικητικών – Οικονομικών. 

Οι προσλήψεις κρίθηκαν αναγκαίες καθώς από το Φεβρουάριο του έτους 2021 σημειώθηκαν επανειλημμένα παγετοί που δημιούργησαν αρκετά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Επιπρόσθετα, σημειώθηκαν σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες σιτηρών, δενδρωδών καλλιεργειών, χειμερινών κηπευτικών και εσπεριδοειδών σε όλη την επικράτεια της χώρας, υποβλήθηκε αυξημένος αριθμός αναγγελιών για ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο καθώς και στο πάγιο κεφάλαιο, ενώ αναμένονται ζημιές και στο φυτικό κεφάλαιο.    Η έγκαιρη υλοποίηση του έργου των εκτιμήσεων των εκτεταμένων ζημιών, από τα ανωτέρω αναφερόμενα αλλά και από άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του έτους, ωστόσο, είναι αδύνατη από το γεωτεχνικό προσωπικό που διαθέτει σήμερα ο ΕΛ.Γ.Α., μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία μεγάλου μέρους των γεωτεχνικών τακτικών υπαλλήλων την τελευταία πενταετία λόγω συνταξιοδότησης και κινητικότητας.

Το συνολικό ύψος της δαπάνης για τις ανωτέρω προσλήψεις των 150 γεωτεχνικών ανέρχεται στο ποσό των 2.400.000,00 ευρώ (590.000,00 ευρώ για το έτος 2021 και 1.810.000,00 ευρώ για το έτος 2022). 

Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τα έσοδα του Οργανισμού και για τον λόγο αυτό έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό  του τρέχοντος έτους αλλά και του έτους 2022, διότι μέρος της απασχόλησης του αιτούμενου προσωπικού θα πραγματοποιηθεί εντός του 2022.               

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα για την έκδοση προκήρυξης που θα αφορά στην πρόσληψη 42 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, απέστειλε στο ΑΣΕΠ ο ΥΠΑΑΤ κ. Σπήλιος Λιβανός.

Εξ αυτών τρεις θέσεις ( μία ΠΕ Οικονομικού και δύο ΠΕ Γεωπονικού) καθορίσθηκε ότι θα πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του ν.2643/98

Από τις 39 θέσεις, 7 είναι ΠΕ Οικονομικού, 3 ΠΕ Ιχθυολόγων, 13 ΠΕ Γεωπόνων, 8 ΠΕ Κτηνιάτρων, 4 ΠΕ Διοικητικού και 4 ΠΕ Μηχανικών

Οι θέσεις έχουν εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων για το 2021

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την κα Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αποχωρήσεις Εκπαιδευτικών & Προγραμματισμός Προσλήψεων

Μέσα στο 2021 με αφορμή τις αλλαγές στο ασφαλιστικό, την πανδημία και την γενικότερη ανασφάλεια υπάρχει μια έντονη τάση αποχώρησης εκπαιδευτικών που πληρούν τα κριτήρια συνταξιοδότησης τους αναφέρει σε επιστολή του ο Σύλλογος Φυσικών Κρήτης.

Ενδεικτικά αναφέρουν ότι το 2019 οι αιτήσεις συνταξιοδότησης ήταν 705, το 2020 ήταν 1231 και το 2021 είναι 3708. Παρατηρείται μια έντονα αυξητική τάση μείωσης των καθηγητών. Είναι σαφές ότι οι αποχωρήσεις θα δημιουργήσουν αρκετά κενά στις σχολικές μονάδες που η ηγεσία του uπουργείου Παιδείας θα πρέπει να καλύψει, ώστε η νέα χρονιά να ξεκινήσει για όλα τα σχολεία της χώρας με εκπαιδευτικούς στις αίθουσες από την πρώτη μέρα μαθημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει σοβαρή καταγραφή των αναγκών ανά ειδικότητα και αντίστοιχος προγραμματισμός προσλήψεων με βάση αυτές τις ανάγκες.

Όσον αφορά στους Φυσικούς που αποχωρούν θα πρέπει να αντικατασταθούν αποκλειστικά και μόνο με πτυχιούχους Φυσικούς και όχι με άλλες ειδικότητες Φυσικών Επιστημών, όπως βέβαια το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τις υπόλοιπες ειδικότητες ΠΕ04 (Χημικούς, Βιολόγους, Γεωλόγους).

Είναι επιστημονικά αναγκαίο κάθε μάθημα ειδικά στο Λύκειο να διδάσκεται από τον αντίστοιχο πτυχιούχο, ώστε το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα να είναι το βέλτιστο δυνατό. Ειδικά όταν υπάρχει πλεόνασμα αδιόριστων συναδέλφων υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων στους πίνακες «αναμονής».

Στην επιστολή αναφέρεται ότι η χώρα μας έρχεται τα τελευταία χρόνια στις χαμηλές θέσεις των διεθνών διαγωνισμών αξιολόγησης μαθητών (PISA), ενώ ταυτόχρονα ο ΟΟΣΑ έχει προτείνει στις ελληνικές κυβερνήσεις να αυξήσουν τις ώρες διδασκαλίας στις θετικές επιστήμες και να αναβαθμίσουν τα προγράμματα σπουδών. Το ζητούμενο παραμένει και οφείλουμε να ευθυγραμμίσουμε την εκπαίδευση μας με την τεράστια πρόοδο της επιστήμης, να αποκτήσουμε σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών με την απαραίτητη αύξηση των ωρών διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και κατάλληλο και αριθμητικά επαρκές εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία μας.

Δεδομένου ότι είναι η «χρυσή» ευκαιρία για την ανανέωση του διδακτικού προσωπικού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με νέους καθηγητές που θα δώσουν νέα πνοή στην προσπάθεια που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.

Δεδομένου ότι το δημόσιο σχολείο πρέπει να αποκτήσει όλα εκείνα τα εφόδια σε έμψυχο και άψυχο υλικό για να μπορέσει να επιτελέσει τον στόχο του, να δώσει στα παιδιά τα εφόδια για να αντιμετωπίσουν ένα διαρκώς εξελισσόμενο κόσμο.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

Προτίθεται η κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει με το τέλος της σχολικής χρονιάς τα κενά σε όλη την επικράτεια ανά ειδικότητα και να προχωρήσει σε ανακοίνωση του αριθμού προσλήψεων που θα γίνουν στο επόμενο διάστημα πάλι ανά ειδικότητα, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα και προγραμματισμός για την νέα χρονιά έγκαιρα;

Ο ερωτών βουλευτής

Γεώργιος Λογιάδης

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr