Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2023

Του Αργύρη Αργυριάδη

Δικηγόρου

www.alf.gr

Στο κοινοβουλευτικό σύστημα, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύναται και πρέπει – από θεσμικής απόψεως – να λειτουργεί ως ενιαίο κέντρο εξουσίας με την Κυβέρνηση συμβάλλοντας στην υλοποίηση ενός συνεκτικού πλαισίου που συναπαρτίζει τη γενική πολιτική της χώρας, δίχως να υπονομεύει το ρόλο και τη λειτουργία, συλλήβδην, του κοινοβουλευτισμού, ως διακριτή μορφή μιας εκ των τριών εξουσιών. Η έκφραση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας διασφαλίζεται μέσω του μηχανισμού του κομματικού ανταγωνισμού.

Στην Ελλάδα, το κοινοβουλευτικό σύστημα αναγνωρίζεται ως συνθήκη του πολιτεύματος μετά το λόγο του Θρόνου το 1875, με τον οποίο εξαγγέλθηκε η αρχή της δεδηλωμένης. Η κοινοβουλευτική αρχή κατοχυρώθηκε ρητά στο άρθρο 89 του Συντάγματος του 1927 και εν συνεχεία στο άρθρο 78 του Συντάγματος του 1952. Τέλος, προβλέφθηκε ρητά στο Σύνταγμα του 1975 που ισχύει σήμερα, με τροποποιήσεις, στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του θεσπισθέντος μονιστικού κοινοβουλευτικού συστήματος, η Κυβέρνηση δεν ευθύνεται πολιτικά έναντι του αρχηγού του κράτους, αλλά αποκλειστικά έναντι του Κοινοβουλίου. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, το κοινοβουλευτικό σύστημα διακρίνεται από την υπερέχουσα θέση του πρωθυπουργού, με περιορισμένης ισχύος θεσμικά αντισταθμίσματα. Ένα από αυτά είναι η πρόταση δυσπιστίας (άλλως μομφής) που κατά τεκμήριο συνιστά το ισχυρότερο μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου που διαθέτει η αντιπολίτευση.

Η πρόταση δυσπιστίας μπορεί να κατατεθεί είτε συλλογικά κατά της Κυβέρνησης συνολικά είτε ατομικά κατά μεμονωμένου μέλους της (άρθρο 84 παρ. 2 εδ. α΄ Σ), αλλά όχι κατά υφυπουργού. Η πρόταση κατατίθεται κατά το άρθρο 84 παρ. 2 υποπαρ. 2 Σ από τους Βουλευτές, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από το 1/6 του όλου αριθμού των Βουλευτών (50 Βουλευτές με την σημερινή σύνθεση της Βουλής των 300 Βουλευτών) σε αντίθεση με την πρόταση παροχής ψήφου εμπιστοσύνης, την οποία ζητεί η Κυβέρνηση υποχρεωτικά μία φορά μετά την ορκωμοσία του Πρωθυπουργού και οποτεδήποτε άλλοτε το κρίνει σκόπιμο (άρθρο 84 παρ. 1 εδ. β΄ Σ). Κατά κανόνα η πρόταση δυσπιστίας προέρχεται από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπογράφουν και Βουλευτές άλλων κομμάτων. Συνήθως, υπογράφεται από το σύνολο των μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με επικεφαλής τον Αρχηγό του.

Η πρόταση δυσπιστίας καθεαυτή εμπίπτει στο σκληρό πυρήνα του συντάγματος, δηλαδή στις μη αναθεωρητέες διατάξεις του και δεν μπορεί να καταργηθεί ή δυσχερανθεί από τον μελλοντικό αναθεωρητικό νομοθέτη. Ταυτόχρονα αποτελεί οργανωτική εξειδίκευση του προβλεπόμενου στο Σύνταγμα (άρθρο 85) μηχανισμού απονομής ατομικής και συλλογικής ευθύνης των μελών της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα στοχεύει στην αμφισβήτηση της νομιμοποίησης της ίδιας της Κυβέρνησης να συνεχίσει να ασκεί εξουσία λόγω ενός εξαιρετικού και θεσμικά σημαντικού γεγονότος (οικονομικού, εθνικού ή άλλου).

Ωστόσο, για να γίνει αποδεκτή από το κοινοβούλιο μια πρόταση δυσπιστίας απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του, δηλαδή σήμερα τουλάχιστον από 151 βουλευτές. Συνεπώς, κάθε νουνεχής πολίτης αντιλαμβάνεται ότι μια πρόταση δυσπιστίας έχει νόημα όταν η ένταση των γεγονότων κλονίζει το κυβερνητικό αφήγημα, καταδεικνύει μια διλημματική αμφιβολία περί αποδοχής των κυβερνητικών επιλογών από την ίδια την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και ταυτόχρονα αμφισβητείται ευρέως από την κοινωνία.

Στη συνταγματική θεωρία δεν παραγνωρίζονταν στον παρελθόν η ισχυρή επικοινωνιακή λειτουργία μιας πρότασης μομφής. Τούτο, όμως, σήμερα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στο βαθμό που μια πρόταση μομφής στερείται ισχυρού κοινωνικού ερείσματος και απουσιάζουν παντελώς οι διαφωνίες για τις κυβερνητικές επιλογές εντός της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Άλλωστε, σήμερα το πολιτικό προϊόν είναι μαζικά διαθέσιμο μέσω του διαδικτύου και των social media, μάλιστα σε βαθμό αντιστρόφως ανάλογο των ποιοτικών χαρακτηριστικών που συνήθως το χαρακτηρίζουν. Για ποιο λόγο, λοιπόν, υποβλήθηκε η πρόσφατη πρόταση μομφής;

Πράγματι, η πρόσφατη επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας με επίκληση κυβερνητικής ανεπάρκειας στη διαχείριση της πανδημίας, της πρόσφατης κακοκαιρίας και της ακρίβειας εξαντλείται στο πλαίσιο της επικοινωνιακής εκμετάλλευσης ενός θεσμικού όπλου που το Σύνταγμα χορηγεί κυρίως για άλλους λόγους.

Η απίσχνανση των επικοινωνιακών ωφελειών μιας τέτοιας ενέργειας αποδεικνύεται τόσο από τα γεγονότα του σήμερα όσο και από την ιστορία. Οι προτάσεις μομφής τα τελευταία χρόνια ταυτίζονται με πολιτικάντικα πυροτεχνήματα. Ενώ μέχρι και την δεκαετία του ‘90 υποβάλλονταν με φειδώ και κυρίως για εθνικά θέματα ή ζητήματα που συγκλόνιζαν την πολιτική ζωή της χώρας, η μετέπειτα πολιτική πρακτική έδειξε μεγαλύτερη ευκολία στην υποβολή της και για λιγότερο σημαντικά γεγονότα. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα να ατονήσει σταδιακά το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, καθώς έπαψε να συνδέεται με κομβικά συμβάντα, με επιπτώσεις διαρκείας στη ζωή των πολιτών. Σημειωτέον ότι, στη μεταπολίτευση, καμία πρόταση δυσπιστίας κατά καμίας κυβέρνησης – και έχουν υποβληθεί 14 με την πρόσφατη – δεν έχει τελεσφορήσει. Τουλάχιστον σε σχέση με τον απώτατο σκοπό της, την ανατροπή της κυβέρνησης από τη Βουλή.      

Ξαναερχόμαστε στο ερώτημα. Γιατί τώρα και γιατί με αυτό το περιεχόμενο; Μάλλον διότι η αξιωματική αντιπολίτευση – παραδομένη στη ράθυμη διαδικασία της πολιτικής θεωρίας του «ώριμου φρούτου» - νιώθει πολλαπλή πίεση τόσο στο εσωτερικό της όσο και στην πολιτική κονίστρα, καθόσον η διαφορά της από το πρώτο κόμμα διευρύνεται ενώ από το τρίτο κόμμα έχει εξανεμιστεί. Μια τέτοια ενέργεια, όμως, στερούμενη επαρκούς πολιτικού υπόβαθρου αποτελεί μομφή προς την ίδια. Αναδεικνύει μια ζωτική αδυναμία άσκησης ουσιαστικής πολιτικής κριτικής και γόνιμης αντιπολίτευσης. Και όταν παρουσιάζεται υστέρηση στα βασικά καταφεύγουμε σε ευκαιριακές πολιτικές πρακτικές. Σε φανφαρόνικες προτάσεις δυσπιστίας υπό συνταγματικό μανδύα…

Κατηγορία ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ

Κρήτη, 5 Ιουνίου 2021

Γράφουν οι:

Μαρία Κοζυράκη* και Νεκτάριος Καλαντζής**

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που εορτάζεται στις 5 Ιουνίου,η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης (Α.Δ.Κ.) και η Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (Ε.Ν.Α.)ανέλαβαν από κοινού την πρωτοβουλία να φέρουν σε δημόσια συζήτηση την αλληλεξάρτηση της διατήρησης και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου με την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας του βιώσιμου τουρισμού στην Κρήτη. Βιώνοντας τις οδυνηρές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε πλήρη εξέλιξη, καθώς και τηνπρόσφατηυγειονομική κρίση, όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες οφείλουν πλέοννα αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν στις νέες ευμετάβλητες συνθήκες, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα και μετεξέλιξη τους. Και από αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων δεν θα μπορούσε να εξαιρεθεί η Κρήτη, ως ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού και, ταυτόχρονα, θησαυρός της μεσογειακής βιοποικιλότητας.

Ανάμεσα στα πέντε μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, με φυσικά οικοσυστήματα πλούσιας βιοποικιλότητας και μεγάλου ενδημισμού ειδών, η Κρήτη έχει εδώ και δεκαετίες να διαχειριστεί τις συγκρούσεις μεταξύ των χρήσεων γης, που δημιουργούνται κυρίως στο παράκτιο μέτωπο, και την υπαναχώρηση των φυσικών περιοχών και των πολλαπλών ωφελειών τους έναντι αναπτυξιακών χωροκατακτητικών δράσεων. Ο τουρισμός αναπτύχθηκε σχεδόν καθολικά στο βόρειο τμήμα του νησιού, κατά περιοχές στις νότιες ακτές, ενώ στην ενδοχώρα εκλείπουν οι τουριστικές δραστηριότητες. Ενώ, λοιπόν, στηρίζεται στο δίπτυχο ήλιος-θάλασσα εντούτοις, εκτόπισε οικονομικά τον πρωτογενή τομέα από την παραγωγική πρωτοκαθεδρία και, σε πολλές περιπτώσεις, επεκτάθηκε εις βάρος του περιβάλλοντος και των φυσικών αγαθών, διατηρώντας ωστόσο μια εποχικήμόνο ταυτότητα που περιορίζεται σε λίγους θερινούς μήνες με μεγάλη περίοδο διαχείμασης.

κοζυράκη μαρία αποκεντρωμένη

Οι προκλήσεις στις οποίες καλείται να ανταπεξέλθει η Κρήτη, ώστε να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα της τουριστικής βιομηχανίας, υπαγορεύουν την αλλαγή και το μετασχηματισμό της σεένα πράσινο και αειφόρο,περιβαλλοντικά πρωτοπόρο και, ιδεατά, κλιματικά ουδέτερο νησί της μεσογειακής λεκάνης. Θα πρέπει να προταχθεί, ως ξεκάθαρη προτεραιότητα και δέσμευση της τουριστικής στρατηγικής, η διατήρηση και ανάδειξη της μοναδικότητας των αειφορικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος ως αδιαπραγμάτευτη συνθήκη του αναπτυξιακού πλαισίου μιαςολοκληρωτικά"πράσινης" οικονομίας. Βασική προϋπόθεση κάθε βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να αποτελεί δεσμευτικά η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος που, σε συνδυασμό με το πολιτισμικό μας περιβάλλον, συνθέτουν το σημαντικότερο αξιακό κεφάλαιο για τον τόπο.

Πώς όμως η ίδια η Κρήτη θα προστατεύσει το περιβάλλον της και, ταυτόχρονα, θα αυξήσει το ΑΕΠ της από αυτό; Το στοίχημα που πρέπει να κερδηθεί είναι η διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς σε συνδυασμό με την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας γενικότερα. Η "πράσινη" οικονομία θα εδραιωθεί με την καθολική εφαρμογή των αρχών του "πράσινου" τουρισμού που είναι ποιοτικός, σέβεται το περιβάλλον, δραστηριοποιείται στην ύπαιθρο και απολαμβάνει τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα(ecosystemservices), ως αναπόσπαστο μέρος της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

καλαντζής νεκτάριος

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λειτουργία του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων και η απορρέουσα, άμεση και έμμεση, οικονομική τροφοδότηση όλων των τουριστικών επιχειρήσεων των Χανίων και της Κρήτης συνολικά. Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι ο δεύτερος, μετά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, δημοφιλέστερος προορισμός των επισκεπτών κατά τη θερινή περίοδο ενώ, ένας μεγάλος αριθμός εξ' αυτών επιλέγουν την Κρήτη με σκοπό τη διάσχιση του περιώνυμου φαραγγιού.

Αντίστοιχα, το φοινικόδασος Βάι είναι πόλος έλξης για τον τουρισμό της ανατολικής Κρήτης και έχει ανακηρυχθεί ως Αισθητικό Δάσος. Σε όλη την Κρήτη υφίστανται θεσμικά,και άγνωστα στους περισσότερους, 82 Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους, 54 Καταφύγια Άγριας Ζωής, 9 Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης, 4 Προστατευτικά Δάση, ένα Προστατευόμενο Τοπίο (η περιοχή της Βίλας Αριάδνη Κνωσού) κι ένας Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός (Πετραδολάκια Ανωγείων). Δύο από τα πέντε ελληνικά Γεωπάρκα του Παγκόσμιου Δικτύου της UNESCOβρίσκονται στην Κρήτη (το Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη και, η περιοχή της Σητείας) καιτα Αστερούσια όρη, με τους Εθνικούς Δρυμούς Ολύμπου και Σαμαριάς, εντάσσονται στοΠαγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας του Προγράμματος «Άνθρωπος και Βιόσφαιρα» της UNESCO στην Ελλάδα. Και όλα αυτά σε 8.336 τετραγωνικά χμ. γηςπου χαρακτηριστικά περιγράφεται ως μια μικρογραφία των έξι ηπείρων και, επιπλέον, διαθέτει αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα με περ. 1.800 είδη χλωρίδας, στα οποία συγκαταλέγονται ενδημικά είδη σπάνιων αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, και σημαντικούς πληθυσμούς αρπακτικών, μεταναστευτικών και άλλων ειδών της ορνιθοπανίδας.

πρέβελη φοινικόδασος

Σε Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούσαν με ευκολία και σε πολύ σύντομο χρόνο να προσεγγίζουν και να περιηγούνται στις φυσικές και προστατευόμενες περιοχές με συμβατικά ή εναλλακτικά μέσα μεταφοράς και, να ανακαλύπτουν τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής με χρήση ειδικώνεφαρμογών κινητού τηλεφώνου για την παροχή πληροφοριών στους επισκέπτες.

Η ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα και η προώθηση των κρητικών γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας πρέπει να συνιστά θεμελιώδη αρχή για τις μονάδες φιλοξενίας και να αποτελεί το αντικείμενο διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τις υπηρεσίες του τουρισμού, μέσω εκδηλώσεων γευσιγνωσίας κι επισκέψεων (fieldtrips) γνωριμίας με τις παραδοσιακές μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής.

Σημαντική, επίσης, καθίσταται η αναγκαιότητα της παρακολούθησης και καταγραφής των εκπομπών ρύπων που προέρχονται από την τουριστική δραστηριότητα, με σκοπό τη λήψη μέτρων για να εξελιχθεί η Κρήτη σε ενεργειακά ουδέτερη και περιβαλλοντικά βιώσιμη περιοχή της Ευρώπης.

Καθώς η θεμελίωση της τουριστικής ανάπτυξης πάνω στο μοντέλο ήλιος-θάλασσα και all-inclusiveυπηρεσιών απέδειξε τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα και περιορισμένη χρονική εμβέλεια του κρητικού τουρισμού, η αλληλεξάρτηση με τη διατήρηση και ανάπτυξη των μοναδικών και σπάνιων φυσικών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών του νησιού εμφανίζεται ως μονόδρομος.

Στόχοςείναι η Κρήτη να αποτελέσει τον απόλυτο προορισμό για τους ενσυνείδητους παγκόσμιους ταξιδιώτες, εκείνους που θεωρούν ότι το ταξίδι είναι αναψυχή και στάση ζωής. Έτσι ο τουρισμός μας θα αποκτήσει διάρκεια, νόημα κι αίσθηση του τόπου που τον φιλοξενεί!

 

Μαρία Κοζυράκη είναι Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Δασολόγος-Αρχιτέκτων Τοπίου MLA, PhD.

**Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)και των Ευρωπαίων Νέων Αυτοδιοικητικών (ELL), Οικονομολόγος- Κοινωνιολόγος,PhDcand.

Κατηγορία ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ

Άρθρο του Χάρη Μαμουλάκη*

Η επερχόμενη ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών» επανάφερε στην επικαιρότητα ένα θεμελιώδες δημοκρατικό ερώτημα για τις τοπικές κοινωνίες. Πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι στοιχισμένη με το κεντρικό πολιτικό σύστημα; Πρέπει, πάντοτε και παντού, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές να είναι εθνικές εκλογές «δεύτερης τάξεως»; Πρέπει να ζητάει το πολιτικό σύστημα της χώρας από τους πολίτες, να εκφράσουν την κομματική τους προτίμηση σε κάθε εκλογική διαδικασία, ακόμα και στους πιο μικρούς δήμους, ακόμα και στις πρώην κοινότητες;

Η απάντηση κατά την άποψη μου, αλλά κυρίως σύμφωνα με την πολιτική που άσκησε η απελθούσα κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι όχι. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού, είναι ο πλέον προσβάσιμος από τους πολίτες δημοκρατικός θεσμός και ως τέτοιος δεν μπορεί παρά να είναι προσανατολισμένος προς την μέγιστη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες του. Σε αυτό το πλαίσιο η ευκολία π.χ. εκλογής σε κοινοτικά ψηφοδέλτια χωρίς κομματικές ταμπέλες, είναι παιδαγωγική, ενώ αντίθετα η κομματική στοίχιση δημιουργεί αποκλεισμούς και αντικίνητρα για τους πολίτες.

Δεύτερο ερώτημα που αναδύθηκε στην δημόσια σφαίρα είναι το αν η απλή αναλογική οδηγεί σε ακυβερνησία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Πέτσας, χαρακτήρισε την θεσμική παρέμβαση του Καλλικράτη ως «μια τρικλοποδιά στους εκλεγμένους δημάρχους». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι και πάλι όχι. Πρώτον, γιατί η απλή αναλογική στο επίπεδο της διακυβέρνηση δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς με τον νόμο Θεοδωρικάκου, ήδη από το 2019, όλες οι κρίσιμες οικονομικές αποφάσεις μεταφέρθηκαν στις οικονομικές επιτροπές των δήμων στις οποίες ο ίδιος νόμος μεριμνούσε για την υπερ-εκπροσώπηση της εκάστοτε παράταξης του εκλεγμένου Δημάρχου. Δεύτερον, γιατί η αδυναμία παραγωγής συναινέσεων από τις παρατάξεις στα Δημοτικά Συμβούλια εντείνεται από την απουσία απλής αναλογικής. Όσο οι παρατάξεις δεν έχουν κίνητρο να εξεύρουν λύσεις για τα χρονίζοντα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, τόσο η αντιπαράθεση λαμβάνει την μορφή μονοδιάστατης καταγγελίας προς τον εκάστοτε Δήμαρχο χωρίς κίνητρο για συμμετοχή της αντιπολίτευσης στην δύσκολη άσκηση της εξεύρεσης πόρων και λύσεων.

​Από το παραπάνω ερώτημα προκύπτει αβίαστα και ένα τρίτο: Είναι η αναγκαιότητα κατασκευής συναινέσεων στο επίπεδο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ εκπροσώπων διαφορετικών παρατάξεων προερχόμενων από διαφορετικές ιδεολογικές αφετηρίες, πηγή «σκοτεινών συνδιαλλαγών», όπως επιμένει εδώ και χρόνια ο κ. Βορίδης; Η απάντηση, φυσικά, στο παραπάνω ερώτημα είναι και πάλι όχι. Και, μάλιστα, αυτή την απάντηση δεν την δίνει μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των εκλογικών συστημάτων στους Ο.Τ.Α. σε όλη την Ευρώπη που βλέπουν στην δημιουργία μηχανισμών check and balances μεταξύ συμπολιτεύσεων και αντιπολιτεύσεων ως τον ενδεδειγμένο μηχανισμό για την βέλτιστη διοίκηση και την χρηστή διαχείριση των πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η εμπέδωση μια κουλτούρας πολιτικών συναινέσεων είναι οξυγόνο για την δημοκρατία και εγγύηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των τοπικών αρχόντων, των εκλεγμένων εκπροσώπων που στις παρούσες συνθήκες, προέρχονται ή στηρίζονται από την ίδια την κυβερνητική παράταξη.

Έτσι, τέλος, προκύπτει και ένα τέταρτο ερώτημα: Με την ΝΔ να προηγείται στις δημοσκοπήσεις, με μια κυβέρνηση με σταθερή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, με την πλειοψηφία των δημάρχων να προέρχονται από την συντηρητική παράταξη, για ποιο λόγο οι κ.κ. Μητσοτάκης και Βορίδης φοβούνται τόσο πολύ την απλή αναλογική; Και, αντιστοίχως, ποιος είναι ο λόγος που σε μια συνθήκη, θεωρητικής τουλάχιστον, πολιτικής ηγεμονίας, επιλέγουν να υιοθετήσουν μέτρα συρρίκνωσης της δημοκρατίας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπερ-συγκέντρωσης εξουσίας στους εκλεγμένους Δημάρχους;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δυστυχώς, είναι πιο μικροπολιτική. Η υιοθέτηση της απλής αναλογικής, η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, η χωρίς αστερίσκους και διαμεσολαβήσεις διαχείριση του ΕΣΠΑ από την προηγούμενη Κυβέρνηση και η τομή του προγράμματος ΦιλόΔΗΜΟΣ, δημιούργησε ρωγμές στο σχέδιο του ηγετικού πυρήνα της ΝΔ, να δημιουργήσει μια «υγειονομική ζώνη» γύρω από τους πολιτικούς της αντιπάλους και δη τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Την περίοδο 2015-2019 οι συντηρητικοί Δήμαρχοι συνεργάζονταν με την τότε κυβέρνηση και διατηρούσαν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας, όπως αρμόζει σε κάθε δημοκρατική χώρα, με τα αρμόδια Υπουργεία, την ίδια ώρα που ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών οραματιζόταν την μακροχρόνια «γκετοποίηση» της αριστεράς. Άρα, η μεταρρύθμιση Βορίδη, αποσκοπεί στον αποκλεισμό του πολιτικού του αντιπάλου και στην εξαγορά της συναίνεσης των τοπικών αρχόντων σε αυτό το σχέδιο, με αντάλλαγμα την διεύρυνση των ελευθεριών τους στην χρήση των πόρων των Ο.Τ.Α. και, κατ’ επέκταση, στην διεύρυνση των περιθωρίων κατασπατάλησης δημόσιου χρήματος.

Πέρα όμως από αυτό, η νομοθετική παρέμβαση Βορίδη, μέσα από την κατάργηση της απλής αναλογικής, την κατάργηση της αναλογικής εκπροσώπησης των παρατάξεων στα δημοτικά συμβούλια, την εισαγωγή πλαφόν για την είσοδο παρατάξεων στα δημοτικά συμβούλια, την ευθυγράμμιση της εκλογής στα τοπικά συμβούλια με τα κεντρικά ψηφοδέλτια των δήμων, την μείωση των μελών των περιφερειακών και δημοτικών συμβουλίων, την αύξηση του κόστους συμμετοχής στις εκλογές για κάθε μεμονωμένο υποψήφιο σύμβουλο κ.α. αναδεικνύει και ένα φόβο, όχι προς τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αλλά προς την ίδια την Δημοκρατία. Ο κύριος Βορίδης φοβάται την Δημοκρατία ως δύναμη παραγωγική, ως δύναμη δημιουργική και ως δύναμη που οιωνοί λειτουργεί υπέρ των συμφερόντων των πολλών και υπέρ ων συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών. Αλλά, δυστυχώς για τον ίδιο, όσα εμπόδια και αν σκαρφιστεί, η δημοκρατική βούληση του λαού στο τέλος θα αποτυπωθεί με τον πλέον δυσάρεστο τρόπο για τα σχέδια του.

*Ο Χάρης Μαμουλάκης είναι αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου - Πολιτικός Μηχανικός BEng MSc

 

 

Πρώτη δημοσίευση, 02/06/21, https://www.google.com/url?q=http://news247.gr&source=gmail&ust=1622816188761000&usg=AFQjCNFCHt4P7vRqxoaT4H3ukcxDFhWK-w">news247.gr

Κατηγορία ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ
Τετάρτη, 02 Ιουνίου 2021 09:56

Η Αυτοδιοίκηση στο απόσπασμα

Γράφει ο Μανόλης Θραψανιώτης, Βουλευτής Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

 

Η κυβέρνηση προχωρά στην ψήφιση του εκτρωματικού νομοσχεδίου για τη εκλογή δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, με ένα εκλογικό σύστημα που δεν αποτυπώνει την πραγματική πλειοψηφία και εξαφανίζει τις τοπικές κοινότητες.

Γιατί άραγε επιμένει η ΝΔ σ’ αυτά τα δύο; Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις ερμηνείες, όμως εκείνο που είναι βέβαιο, και εκφράστηκε από τα χείλη των αρμόδιων υπουργών (Βορίδη, Πέτσα), είναι η αλλεργία που τρέφουν προς κάθε τι που σηματοδοτεί συλλογικότητα, συμμετοχική διαδικασία, δημοκρατική αντίληψη και αντιπροσωπευτική ισονομία στον χώρο της Τοπικής Ανεξάρτητης Αυτοδιοίκησης.

Με αυτό το νομοσχέδιο καταντά ελάχιστα τοπική και καθόλου ανεξάρτητη.

H εκλογή Δημάρχου και περιφερειάρχη από την πρώτη Κυριακή με 43% +1 και να παίρνει πάνω από το 60% των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων αντίστοιχα, δηλ. 3/5, παραπέμπει σε ακραία αντιδημοκρατική αντίληψη.
Καταργεί την αντίληψη περί Δημοκρατίας.

Η πλειοψηφία, όχι η πλασματική, κυβερνά και η μειοψηφία ελέγχει.

Με το προτεινόμενο σύστημα η ΝΔ στερεί την δυνατότητα στους δημότες να επιλέξουν μεταξύ των δύο πρώτων σε σταυρούς την δεύτερη Κυριακή, ώστε να εξασφαλιστεί η πλειοψηφία του 50% +1, αυξάνει τον αριθμό των υποψηφίων, μειώνοντας ταυτόχρονα κατά 2.000 τον αριθμό των εκλεγομένων.

Αλήθεια τι εξυπηρετεί αυτή η ρύθμιση ;

Εισάγει το πλαφόν 3% για την εκλογή συμβούλου, όμως με την καθιέρωση του παραπάνω εκλογικού συστήματος είναι χωρίς σημασία γιατί απαιτείται ποσοστό πάνω από 5% για να εκλεγεί σύμβουλος, Δημοτικός ή Περιφερειακός, οπότε γιατί τίθεται ένα παντελώς αχρείαστο και αντιδημοκρατικό όριο ;

Το κυριότερο, η παράταξη του Δημάρχου, αποκτά με το νόμο έτσιθελικά, την απόλυτη πλειοψηφία σε ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ, ακόμα και αν οι κάτοικοι της Κοινότητας ψήφισαν συντριπτικά υπέρ άλλου υποψηφίου (ακόμα και με ποσοστό 90%!!!!).

Ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε ξεχωριστή κάλπη για να μπορούν να ψηφίσουν ελεύθερα και δημοκρατικά όλοι οι κάτοικοι των Κοινοτήτων και να εκλέξουν πρόεδρο της αρεσκείας τους και όχι να τους επιβάλλεται. Να μπορούν να συνεννοηθούν και μεταξύ τους, ώστε να προκύπτουν και διαπαραταξιακά συμβούλια, για να αντιμετωπίζουν από κοινού τα προβλήματα της κοινότητας. Με δικό τους μικρό προϋπολογισμό, για να μην εξαρτώνται από τη Δημοτική γραφειοκρατία για την αλλαγή μιας λάμπας!

Όσο καλοπροαίρετος κι αν είναι κάποιος, αυτό δεν μπορεί να το προσπερνά. Αν εγώ πχ είμαι υποψήφιος με τον Δήμαρχο του 43%+1 και πάρω 10 ψήφους και ο "αντίπαλος" 90, εγώ θα εκλεγώ πρόεδρος.

Τόση Δημοκρατία δεν αντέχεται !!!

Κανένας επίσης δεν πρέπει να ξεχνά, ότι μιλάμε για 6.135 Κοινότητες με 7.300.000 κατοίκους, σε πολλές περιπτώσεις απομακρυσμένες, με πολλά προβλήματα, και αυτήν την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση της ΝΔ την περιφρονεί, την καθιστά αόρατη, την ώρα που με την ξεχωριστή κάλπη του 2019 (νόμος ΣΥΡΙΖΑ) δραστηριοποιήθηκαν χιλιάδες νέοι άνθρωποι και έδωσαν και χρώμα και ουσία στις Κοινότητές τους, λύνοντας άπειρα προβλήματα της καθημερινότητας μέσω του εθελοντισμού κυρίως.

Τι πειράζει αν λέει το Σύνταγμα, ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, να ενισχύεται αδιαλείπτως η «τοπική δημοκρατία»;

Τι και αν το σύνολο των περιφερειών της Ευρώπης από το 1950 μέχρι σήμερα εκλέγουν τους κοινοτάρχες, δημάρχους και περιφερειάρχες τους και με ξεχωριστή κάλπη και απλή αναλογική;
Και τι μας νοιάζει τι κάνουν αυτοί; εμείς ξέρουμε καλύτερα. Που φτιάχνουμε ένα κράτος-τέρας, υδροκέφαλο, πελατειακό και απόλυτα εχθρικό προς τους πολίτες του, που λιώνει στις μυλόπετρές του κάθε δημοκρατική και προοδευτική φωνή, που βλέπεις άσπρη μέρα μόνο αν έχεις μπάρμπα στην Κορώνη ή είσαι κολλητός κάθε κομματικού παρατρεχάμενου.

Δυστυχώς αυτή η τακτική γίνεται καθεστώς, ακολουθείται και σε άλλες περιπτώσεις, όπως τους διορισμούς των ανεξαρτήτων αρχών, αλλαγές στους νόμους και τα προσόντα για να διορίσουν τους "εκλεκτούς", μοιράζουν χρήματα με απ' ευθείας αναθέσεις στους ημέτερους, συμπεριφέρονται σαν να είναι ιδιοκτήτες του κράτους.

Κάποιος μπορεί να σηκώσει τους ώμους αδιάφορα. Και τι με νοιάζει εμένα; Μας νοιάζει.

Μας νοιάζει και πολύ.

Όταν θα έλθει ο Λογαριασμός θα τον πληρώσουμε όλοι εμείς, αλλά θα είναι αργά.

Μανόλης Θραψανιώτης
Βουλευτής Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Κατηγορία ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ

Άρθρο του Χάρη Μαμουλάκη*

Το 2018 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια πρωτοβουλία να θεσμοθετήσει την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης. Ο νόμος έδινε την δυνατότητα, υπό αυστηρά κριτήρια, να παράγεται κάνναβη του είδους Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%, µε αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή τελικών φαρμακευτικών προϊόντων. Με την πρωτοβουλία αυτή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να ανοίξει την ελληνική οικονομία στον διεθνώς αναπτυσσόμενο κλάδο των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Ο προηγούμενος νόμος, περιλάμβανε ταυτόχρονα και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την αδειοδότηση των σχετικών μονάδων με βασική αρχή την αναγκαιότητα συγκέντρωσης όλης της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα αυστηρά φυλασσόμενο χώρο.

Λίγο καιρό πριν, με την ΚΥΑ 49690, τον Ιούνιο του 2017, η συγκεκριμένη ποικιλία κάνναβης ταξινομήθηκε στον πίνακα των ναρκωτικών ουσιών Β, ο οποίος περιέχει ουσίες που αξιοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς, αλλά βρίσκονται κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο προμήθειας, κυκλοφορίας και διάθεσης του Κράτους. Με αυτό τον τρόπο, η τότε ηγεσία του Υπουργείου Υγείας προσπαθούσε να κάνει το ανθρωπιστικά και επιστημονικά προφανές, να καταστήσει δηλαδή δυνατή την παροχή φαρμακευτικής κάνναβης σε ασθενείς που το είχαν ανάγκη.

Οι αντιδράσεις της Ν.Δ., τότε στη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ήταν από επιφυλακτικές έως αστείες, αν δεν ήταν και σκοταδιστικές. Η κεντρική «γραμμή» της, ήταν ότι παρόλο που δεν αντιτίθενται στη φαρμακευτική χρήση του φυτού, η παραγωγή της - που ήταν το θέμα του νόμου - ήταν ανέφικτη, εκτός εάν υπήρχε ταυτόχρονα ένας δρακόντειος μηχανισμός καθημερινής επιτήρησης των αποθεμάτων από την ίδια την αστυνομία. Σε διαφορετική περίπτωση, σύμφωνα με το σκεπτικό της ΝΔ, ο νόμος προσφέρονταν για κατάχρηση και στην πραγματικότητα νομιμοποιούσε την παραγωγή για χρήσεις ευφορίας.

Στις πιο ακραίες τις εκδοχές, η αντίδραση της Ν.Δ. είχε και άλλες όμορφες στιγμές «πολιτικού πολιτισμού». Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο σημερινός Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ ότι ήθελε να καταστήσει την χώρα ανταγωνιστική έναντι της Αλβανίας στην διακίνηση ναρκωτικών και κατά λέξη έλεγε: «Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίς, αυτό νομοθετείτε σήμερα». ​

Στο ίδιο μήκος κύματος με την Χρυσή Αυγή, ο τότε, άρτι αφιχθείς στην Ν.Δ. από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Ποταμιού, Ιάσων Φωτήλας, κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι η «η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα της Ευρώπης και του κόσμου που θα προβεί σε νόμιμη μαζική παραγωγή καλλιέργειας κάνναβης», υπονοώντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προετοιμάζονταν για την νομιμοποίηση της κοκαΐνης και του οπίου και χαρακτήριζε τους Υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ ως «Υπουργούς της Φούντας».

Ο καιρός πέρασε, η ΝΔ έγινε κυβέρνηση και ο νέος Υπουργός Ανάπτυξης βρέθηκε ενώπιων μιας πραγματικότητας. Κατά δήλωση του κ. Αδ. Γεωργιάδη στη Βουλή, σήμερα υπάρχουν πάνω από 94 αδειοδοτημένες μονάδες και πολλές ακόμα σε διαφορετικά στάδια υποβολής φακέλου. Υπό την σκιά του παραπάνω επενδυτικού ενδιαφέροντος και υπό την καθημερινή πίεση της επενδυτικής κοινότητας η ΝΔ αναγκάστηκε να εισάγει την Τρίτη 11 Μαΐου το σχέδιο νόμου με τίτλο «Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%» προς επεξεργασία στις Επιτροπές της Βουλής.

Το σχέδιο νόμου, ευθεία συνέχεια του νόμου 4523/2018 του ΣΥΡΙΖΑ, αποπειράται να επιλύσει προβλήματα που προέκυψαν κατά την αδειοδοτική διαδικασία των εν λόγω επενδύσεων. Έχει τα θετικά του σημεία, όπως η γενναία υπαγωγή των προϊόντων με την σχετική ουσία από τον πίνακα Β, στον πίνακα Δ, στο καθεστώς δηλαδή της πλήρους απελευθέρωσης. Έχει και αρνητικά, όπως η απαγόρευση χρήσης γης υψηλής παραγωγικότητας για τις ανάγκες μιας κατεξοχήν υδροβόρας καλλιέργειας. Όλα αυτά είναι βεβαίως ζητήματα που σε μια κανονική χώρα θα ήταν καθημερινή ύλη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Ζητήματα πάνω στα οποία, καλοπροαίρετα, τα κόμματα θα διαφωνούσαν, θα συνέθεταν και θα προσπαθούσαν να νομοθετήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για το καλό της χώρας και της οικονομίας της.

Το πολιτικό γεγονός που προκύπτει από αυτό το νόμο, δεν είναι όμως η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά η απύθμενη υποκρισία του κόμματος που κυβερνάει τη χώρα. Προς τιμήν του, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων είχε την ευαισθησία να αποδεχτεί ότι έσφαλε με τη στάση του στο συγκεκριμένο ζήτημα και να ζητήσει συγγνώμη στον σύμβουλο του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Καρανίκα, που λοιδορήθηκε για την προσπάθεια του στο ζήτημα. Το κόμμα του όμως; Στις Επιτροπές τις Βουλής τα στελέχη της Ν.Δ. απουσίαζαν. Είναι ενδεικτικό ότι και στις τέσσερις συνεδριάσεις της Επιτροπής της Βουλής των Ελλήνων, ούτε ένας Βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, πέρα από τον ειδικό αγορητή του, δεν τοποθετήθηκε για να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της Κυβέρνησης. Και όλα αυτά λαμβάνουν χώρα, χωρίς κανένας από την κυβερνώσα παράταξη να φοβάται ότι η αλλαγή αυτής της στάσης θα έχει πολιτικό κόστος, ορατότητα από τα ΜΜΕ, ή ότι κάποιος θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της ανήθικης κριτική απέναντι στο πρώην Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς του.

Το πρόβλημα με την σημερινή ΝΔ δεν είναι ότι είναι ακραία συντηρητική ή, μόνο, ακραία νεοφιλελεύθερη. Το πρόβλημα είναι ότι στον πυρήνα της βρίσκεται ένα σύστημα ακραία αμοραλιστικών στελεχών, που δεν διστάζουν να δηλητηριάσουν τον δημόσιο διάλογο με οποιοδήποτε ψέμα έναντι των πολιτικών τους αντιπάλων. Και ότι η διασπορά ψευδών ειδήσεων, υπό το καθεστώς μιας διαρκούς συγκάλυψης από την συντριπτική πλειονότητα των ΜΜΕ, καταλήγουν να τραυματίζουν την Δημοκρατία μας και να υπονομεύουν την ανταλλαγή επιχειρημάτων στο πεδίο της πολιτικής.

Δεν ήταν ποτέ η κάνναβη το πρόβλημα, όπως δεν ήταν ποτέ και οι «Πρέσπες», το τρίτο μνημόνιο, το μαξιλάρι τον 37 δισ ή οτιδήποτε άλλο, το πρόβλημα της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα ήταν - και παραμένει - το αίσθημα ιδιοκτησιακής αντίληψης για την εξουσία που διακατέχει μερίδα της συντηρητικής παράταξης και του ακραίου κέντρου, που φάνταζε να «προσβάλλεται» από την εισβολή των «παρείσακτων λαϊκιστών» της σημερινής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Προσβολή, που νομιμοποιούσε το οποιοδήποτε ψέμα.

Για την κάνναβη, δια στόματος Γεωργιάδη, ζήτησαν κάτι σαν ένα συγγνώμη. Για όλα τα άλλα;

*Ο Χάρης Μαμουλάκης είναι αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου - Πολιτικός Μηχανικός BEng MSc

Πρώτη δημοσίευση https://www.google.com/url?q=http://ieidiseis.gr&source=gmail&ust=1621930809213000&usg=AFQjCNHLQRWre6RwhBOMt6Z2Y2HWQJLkMA">ieidiseis.gr, 19/05/21

Κατηγορία ΜΕ ΤΟ ΓΑΝΤΙ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr