Σάββατο, 04 Δεκεμβρίου 2021

Κλειστό θα παραμείνει το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης από την Τετάρτη 17 μέχρι και την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 λόγω ερευνητικών εργασιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακό Αποσφράγισμα Αγιωνύμων Νήσων».

Πρόκειται για καινοτόμες επιτόπιες έρευνες μη επεμβατικού χαρακτήρα εντεταγμένες στο πιλοτικό πρόγραμμα Συνεργασίας lnterreg «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». Πιο συγκεκριμένα, θα εξετασθούν τρεις από τις σημαντικότερες εικόνες που εκτίθενται στο Μουσείο. Η δράση τελεί υπό την αιγίδα των Εκκλησιών της Κύπρου και της Κρήτης και εστιάζει στη δημιουργία Πιλοτικών και Μεθοδολογιών και Προτύπων για την ομοιογενή ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών του πολιτισμικού πλούτου της Εκκλησίας.

Το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης «Αγία Αικατερίνη Σιναϊτών» θα λειτουργήσει και πάλι κανονικά από το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021.

Κατηγορία PRISMAOUT

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr