Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2022

Με αφορμή την νέα προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καθώς και την πρόσφατη Κοινοβουλευτική παρέμβαση των Βουλευτών της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με την κατάθεση ως Αναφοράς της σχετικής επιστολής του ΤΕΕ/ΤΑΚ, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Με δεδομένο ότι ο κλάδος των Μηχανικών, έχει υποστεί βαρύτατο πλήγμα τόσο τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, όσο και τα χρόνια της πανδημίας, η ενίσχυσή του μέσω του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 είναι αναγκαία. Άλλωστε, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι Μηχανικοί βρίσκονται πίσω απ’ όλα τα βήματα ανάπτυξης τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου τομέα. Γι’ αυτό και καλούμε την Κυβέρνηση της ΝΔ να ενστερνιστεί τις προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΑΚ και να δώσει την δυνατότητα επιδότησης στην κατεύθυνση της αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής, των προγραμμάτων και των λογισμικών, καθώς και της επιπλέον κατάρτισης των Μηχανικών, ανεξαρτήτως ειδικότητας.».

Υπενθυμίζεται ότι ο Χάρης Μαμουλάκης ήταν ο Εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία στην πρόσφατη συζήτηση του νομοσχεδίου για το ΕΣΠΑ 2021 – 2027 στη Βουλή, ενώ και ως Πολιτικός Μηχανικός BEng MSc ο ίδιος, έχει διατελέσει μέλος της Αντιπροσωπείας και της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, καθώς και της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Αθήνα.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Σε συνέχεια της επίσημης υποβολής και έγκρισης του «Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.07.2021 συνολικού π/υ 26,2 δις Ευρώ, ολοκληρώθηκε η επίσημη υποβολή του συνόλου των νέων Τομεακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Στο διάστημα που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκε ευρεία διαβούλευση με το σύνολο των κοινωνικών και οικονομικών φορέων καθώς και τακτική συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα συναρμόδια Υπουργεία, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο, οι προτεραιότητες και η κατανομή των πόρων ανά τομέα πολιτικής.

Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν τα παρακάτω Προγράμματα:

• Ανταγωνιστικότητα (π/υ 3.885,09 εκατ. Ευρώ)

• Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή (π/υ 4.161,59 εκατ. Ευρώ)

• Ψηφιακός Μετασχηματισμός (π/υ 943,00 εκατ. Ευρώ)

• Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή (π/υ 3.606,85 εκατ. Ευρώ)

• Μεταφορές (π/υ 2.224,09 εκατ. Ευρώ)

• Πολιτική Προστασία (π/υ 713,76 εκατ. Ευρώ)

• Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (π/υ 1.629,19 εκατ. Ευρώ)

• Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα (π/υ 519,64 εκατ. Ευρώ)

Τα νέα Προγράμματα αποτυπώνουν τις κατευθύνσεις της Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Χώρας. Ειδικότερα, οι συγχρηματοδοτούμενες δράσεις των νέων Προγραμμάτων αποσκοπούν στο να συμβάλουν αποφασιστικά:

− Στον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας μέσω της ψηφιακής και καινοτομικής αναβάθμισης κύρια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις ερευνητικές υποδομές, τη Βιομηχανία 4.0, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων.
− Στη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, την προώθηση ίσης πρόσβασης σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, την κατάρτιση και δια βίου μάθηση, στην αντιμετώπιση της υλικής στέρησης, στην εξασφάλιση ίσης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης.
− Στην αναβάθμιση δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας υπερυψηλής ταχύτητας και στην κάλυψη των αναγκών σε ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο της υποστήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.
− Στην προώθηση της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Αντιπλημμυρική προστασία, πρόληψη – μετριασμός και αντιμετώπιση επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής, Εξοικονόμηση – Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, Προώθηση παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
− Στη μετάβαση σε μια οικονομία κλιματικά ουδέτερη, εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού συστήματος, στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και των κοινοτήτων που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση, και στην άμβλυνση των αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον από την εξόρυξη και την παραγωγή ενέργειας από τον λιγνίτη, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την πρόληψη της δημιουργίας νέων παραγόντων ρύπανσης.
− Στην ανάπτυξη – αναβάθμιση των βιώσιμων αστικών μέσων μεταφοράς, την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών, την αναδιοργάνωση των αστικών οδικών μεταφορών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, την ολοκλήρωση των υποδομών του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, την ανάπτυξη υπεραστικών και προαστιακών σιδηροδρομικών συνδέσεων, την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των νησιών και τη βελτίωση της ασφάλειας μεταφορών.
− Στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας που εστιάζει στην πρόληψη, την ετοιμότητα ανταπόκρισης και επέμβασης με στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, του περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των υποδομών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές που προκαλούν ή ενδέχεται να προκαλέσουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
Η έγκαιρη έγκριση των νέων Προγραμμάτων τους επόμενους μήνες, θα επιτρέψει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων χωρίς το παραμικρό κενό ανάμεσα στις δυο προγραμματικές περιόδουςπροκειμένου να στηριχθεί η ελληνική οικονομία ιδιαίτερη σε αυτή τη οικονομική συγκυρία.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Το ζήτημα της χρηματοδότησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ 2021-2027 και την αναγκαιότητα υποστήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας αναδεικνύει με Ερώτηση προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή του Τομεάρχη Αλέξη Χαρίτση και 43 ακόμα Βουλευτών.

 ​

«Την περίοδο 2015-2019 τέθηκαν οι βάσεις για την ουσιαστική υποστήριξη του πεδίου τη κοινωνικής οικονομίας τόσο σε θεσμικό επίπεδο, όσο και μέσα από την προσπάθεια να γίνουν τα πρώτα βήματα χρηματοδότησης του κλάδου, προσπάθεια, που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε, επειδή η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εξ αρχής, ήταν εχθρική προς το εγχείρημα της χρηματοδότησης της συνεταιριστικής οικονομίας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Γι’ αυτό κι εμείς συνεχίζουμε να πιέζουμε, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις από το ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και να υπάρξει ένα ισχυρό πλαίσιο στήριξης και ανάπτυξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.».

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, το Φθινόπωρο του 2019 ο τότε Υπουργός Εργασίας, σε απάντηση προηγούμενης ερώτηση, δεσμευόταν ότι στις αρχές του 2020 θα εξέδιδε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που είχε σχεδιαστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ως προϋπόθεση για την χρηματοδότηση του πεδίου ο κ. Βρούτσης έθετε την επικαιροποίηση του μητρώου των κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Δυστυχώς, οι παραπάνω δεσμεύσεις δεν τηρήθηκαν και στη συνέχεια, με την ανάληψη τω καθηκόντων του νέου Υπουργού τον Οκτωβρίου του 2020, ο κ. Χατζηδάκης ακύρωσε το πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΚΑΛΟ με το επιχείρημα της «έλλειψης ωριμότητας» το πεδίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Εν τέλει, τα μόνα χρηματοδοτικά προγράμματα για ΚΑΛΟ που υλοποιήθηκαν κατά την τελευταία διετία ήταν από συγκεκριμένες περιφέρειες (π.χ. Ηπείρου, Κεντρικής Ελλάδος) χωρίς πρόσθετη χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι στο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης η κοινωνική οικονομία ρητά περιλαμβάνεται στον Στόχο Πολιτικής 4. Στην νέα προγραμματική περίοδο είναι επιτακτική ανάγκη η κοινωνική οικονομία να χρηματοδοτηθεί όχι μόνο έμμεσα, μέσα από την ενίσχυση επιμορφωτικών και υποστηρικτικών υποδομών, αλλά και μέσα από την άμεση ενίσχυση των συναφών επιχειρήσεων.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

«Στοχεύουμε σε μια δυνατή εκκίνηση για το νέο ΕΣΠΑ με στόχο να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με αφορμή την τελευταία φάση διαβούλευσης για το νέο ΕΣΠΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Πέμπτη κατά τη μονοθεματική συνεδρίαση του Περι-φερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

«Αυτή η δεκαετία μπορεί να είναι μια δεκαετία που θα έχει η Κρήτη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το ζητούμενο για εμάς και θέλουμε μέσα από τα έργα στο νέο ΕΣΠΑ, το ταμείο Ανάκαμψης και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης. Υπογράμμισε μάλιστα πως ο ρόλος της Περιφέρειας θα είναι έντονα διεκδικητικός για το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. «Εμείς οφείλουμε να διεκδικούμε, οφείλουμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς, οφείλουμε να βοη-θούμε τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων για να έχουμε όχι μόνο απορροφη-τικότητα αλλά το μέγιστο όφελος για την κοινωνία», επεσήμανε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

εσπα νέο διαβούλευση περιφερειακό συμβούλιο

Το Συμβούλιο ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόταση που διαμορφώνεται από την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη. Η πρόταση θα υπο-βληθεί από την Περιφέρεια Κρήτης στις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως το τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί και θα ακολουθήσει ο έλεγχος της Κομισιόν για την τελική έγκριση.

«Ήδη έχουμε πάρει τις πρώτες παρατηρήσεις επί του πρώτου σχεδίου που στείλαμε το καλοκαίρι και με βάση αυτές τις παρατηρήσεις συζητήσαμε σήμερα και θα κλείσουμε και το πρόγραμμά μας για το υποβάλλουμε», επεσήμανε η κα Κασσωτάκη.

εσπα νέο διαβούλευση περιφερειακό συμβούλιο3

Να σημειωθεί πως η πρώτη διαβούλευση έγινε στη διάρκεια της πανδημίας διαδικτυακά, η δεύτερη έγινε δια ζώσης τον Σεπτέμβριο παρουσία του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Δ. Σκάλκου και ακολούθησε η χθεσινή τρίτη και καταληκτική διαβούλευση.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Στην συνεδριακή εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου  Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης(ΕΣΠΑ)  2021-2027 αλλά και της διαβούλευσης που διεξήχθη για το σχεδιασμό  και την αρχιτεκτονική του https://www.google.com/url?q=https://www.cretalive.gr/tags/pep-kritis&source=gmail&ust=1630739467775000&usg=AFQjCNHaGhonY0KMwRg1z1sjau1avsiLPQ">Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027 που οργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, συμμετείχε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Δημήτρη Σκάλκου, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων και κοινωνικών εταίρων του νησιού μας, ο Γιάννης Κουράκης κατά την τοποθέτησή του επεσήμανε ότι η σημερινή συζήτηση διεξάγεται σε μια περίοδο όπου η κοινωνία μας δοκιμάζεται τόσο από την πανδημία όσο και από τις μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές και κλιματικές συνθήκες και από τις συνέπειες αυτών, και τόνισε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να οραματιστούμε και να υλοποιήσουμε ένα νέο ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο έργων και δράσεων για την Κρήτη της επόμενης δεκαετίας.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ αναφέρθηκε σε όλα εκείνα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσδίδουν στην Κρήτη μια μοναδικότητα και έχουν να κάνουν με τη γεωγραφική της θέσης στο κέντρο της Μεσογείου, τη γεωφυσική της μορφολογία και το περιβάλλον της, τη νησιωτικότητα, το μινωικό  πολιτισμό αλλά κυρίως τους ανθρώπους της και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και να εξειδικευτούν στο σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περιόδου.

Ο κ. Κουράκης συνέχισε λέγοντας ότι η πανδημία ανέδειξε τη σημασία και το ρόλο του δημόσιου τομέα και του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης αλλά και του σημαντικού ρόλου των ΟΤΑ, μέσω των δράσεων που ανέπτυξαν και συνεχίζουν να αναπτύσσουν για στήριξης της κοινωνίας με ποικίλα μέσα και τρόπους.

Αποτέλεσμα της διαπίστωσης αυτής, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Κουράκης είναι η επιτακτική ανάγκη στήριξης του δημόσιου τομέα και κυρίως των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με ανθρώπινο δυναμικό, πόρους και αρμοδιότητες.

Αναφερόμενος τώρα στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης και ιδιαίτερα στον νέο ΒΟΑΚ, ο πρόεδρος της ΠΕΔ τόνισε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν οι πόροι από όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα ούτως ώστε εκτός των τμημάτων του νέου οδικού άξονα για τα οποία έχουν υπάρξει ανακοινώσεις, να ανακοινωθεί άμεσα η χρηματοδότηση για τα τμήματα του ΒΟΑΚ από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Σητεία.

Επίσης να δρομολογηθεί η σύνδεση του νέου Οδικού Άξονα με την Ιεράπετρα καθώς και η χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση και ωρίμανση των μελετών του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου του Νότου, δηλαδή της σύνδεσης Ιεράπετρας- Βιάννου- Αγίων Δέκα(Μεσσαρά) αλλά και η σύνδεση με το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι.

  

Επίσης ο κ. Κουράκης στην τοποθέτηση επεσήμανε ότι στην νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την Κρήτη την περίοδο 2021-2027 πρέπει να σχεδιαστούν υποδομές και δράσεις αναφορικά με:

-          τη στήριξη της υπαίθρου και των αγροτών και των σύγχρονων επιχειρηματικών σχημάτων (οργανώσεις παραγωγών, ψηφιακοί και άλλοι νέου τύπου συνεταιρισμοί) με παράλληλη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (γεωργία ακριβείας) .

-          τη μετάβαση του σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

-          τη στήριξη και τη συνεργασία με τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κρήτης

-          την θωράκιση της Κρήτης από τα έντονα καιρικά και φυσικά φαινόμενα

-          τη στήριξη του πολιτισμού και ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων σε όλη την Κρήτη

-          τη στήριξη των κοινωνικών δομών και την ανάπτυξη δράσεων για την άρση των ανισοτήτων και της φτώχειας

Τέλος ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης αναφερόμενος στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για την Κρήτη αλλά και τα ζητήματα της ενέργειας, τόνισε ότι είναι ανάγκη να προχωρήσει εντός χρονοδιαγράμματος η μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα και να υπάρξει άμεσα κλείσιμο των ρυπογόνων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε Λινοπεράματα και Ξυλοκαμάρα, ενώ παράλληλα πρέπει να αποκατασταθεί το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των περιοχών αυτών.

Όσο δε για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο κ. Κουράκης είπε ότι πρέπει να εκπονηθεί ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για τη εγκατάσταση ΑΠΕ στην Κρήτη, ενώ δήλωσε ότι πρέπει να στηριχθεί ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων των ΟΤΑ ή των πολιτών στη βάση της λεγόμενης  «Ενεργειακής Δημοκρατίας» που σημαίνει ότι τα οφέλη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ θα πρέπει να διαχέονται στου πολλούς δηλ. στις τοπικές κοινωνίες και όχι στα μεγάλα Fund και στους λίγους.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Η Περιφέρεια Κρήτης, συνεχίζοντας τη διαδικασία διαβούλευσης για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό της περιόδου 2021-2027 οργανώνει Συνεδριακή Εκδήλωση σχετική με το πλαίσιο σχεδιασμού και την αρχιτεκτονική του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί στους φορείς και κοινωνικοοικονομικούς εταίρους της Κρήτης, το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2021-2027, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στις υπηρεσίες της ΕΕ μέχρι 12/10/2021. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτριος Σκάλκος. Οι φορείς και κοινωνικοί εταίροι της Κρήτης καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με το νέο ΠΕΠ Κρήτης τόσο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όσο και μετά το πέρας αυτής συμβάλλοντας έτσι σ’ έναν αποτελεσματικό διάλογο για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων.

Να σημειωθεί πως λόγω των μέτρων που ισχύουν και στο πλαίσιο της προστασίας από τον covid - 19, η είσοδος στην αίθουσα, για συμμετέχοντες αιρετούς ή υπηρεσιακούς παράγοντες στη συνεδριακή εκδήλωση, δημοσιογράφους, φωτογράφους και εικονολήπτες, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, θα γίνεται με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή σχετικού rapid test που έχει ληφθεί 48 ώρες πριν.

 

Πρόγραμμα Εργασιών

 

Συνεδριακή Εκδήλωση Διαβούλευσης,

για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα   «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027                                      

                                                

                                                 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 2 Σεπτεμβρίου 2021

                                                  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

   9.30-10.00

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ

10.00-11.15

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ/ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

  • Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,κ. Δημήτρης Σκάλκος
  • Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Περιφερειάρχης Κρήτης, κ. Σταύρος Αρναουτάκης

 

 

11.15-11.40

Κατευθύνσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027.

κ. Γιάννης Φίρμπας, Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

 

11.40-12.00

 

Το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

Δρ. Ιωάννης Ν. Τζώρτζης, Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Εμπειρογνωμόνων για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

 

12.30-12.30

 

Οι προτεραιότητες του ΕΠ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

κα Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης

 

12.30-14.30

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ

14.30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ -ΛΗΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Πάνω από 26 δισεκατομμύρια φέρνει το νέο ΕΣΠΑ 2021 έως 2027 που εγκρίθηκε σήμερα. Στόχος η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση, αλλά και οι άμεσες εκταμιεύσεις ήδη πριν από το τέλος του χρόνου για να πέσει ζεστό χρήμα σε μια αγορά που στεναζει ελλείψει ρευστότητας.

 

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη εργασίας με την Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ Elisa Ferreira και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη στη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε από την Επίτροπο η έγκριση του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021-2027» για την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε η Επίτροπος, η Ελλάδα έγινε σήμερα η πρώτη χώρα το πρόγραμμα της οποίας εγκρίνεται. «Είναι χαρά μου να ανακοινώσω ότι η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το πρωί τη Συμφωνία Ελληνικής Εταιρικής Σχέσης. Και (η Ελλάδα) είναι το πρώτο κράτος μέλος με εγκεκριμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης για την προγραμματική περίοδο 2021-27.

«Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά για μένα. Αλλά αυτό τιμά το έργο που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση, όλο το επιτελείο που εργάστηκε πολύ- πολύ σκληρά σε όλες τις διαπραγματεύσεις» ανέφερε η Elisa Ferreira.

«Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Αν κοιτάξουμε το συνολικό ποσό, αυτή η νέα συμφωνία για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης αντιπροσωπεύει συνολικά, αν συμπεριλάβουμε και τα εθνικά κεφάλαια, 26,2 δισεκατομμύρια ευρώ χρηματοδότησης για τα επόμενα έξι χρόνια» ανέφερε απαντώντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Και αν προσθέσουμε σε αυτά τα 18 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων, τα 13 δισ. ευρώ δανείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και τα υπόλοιπα πακέτα χρηματοδότησης της ΕΕ, έχουμε σχεδόν 77 δισ. ευρώ. Να το επαναλάβω. Έχουμε 77 δισ. ευρώ διαθέσιμα για την ενίσχυση της ταχείας ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Γνωρίζω ότι δουλέψαμε πολύ, πολύ σκληρά για να το πετύχουμε αυτό. Το δικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν από τα πρώτα που εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα πήγαμε ακόμα καλύτερα με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης. Ήταν η πρώτη που υποβλήθηκε και από σήμερα γίνεται και επίσημα η πρώτη που εγκρίνεται, όπως μόλις ανακοινώσατε» τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Θέλω να ευχαριστήσω την Elisa, προσωπικά, επειδή αυτή και η ομάδα της εργάστηκαν πολύ σκληρά για την επίτευξη του στόχου μας και να είμαστε σήμερα η πρώτη χώρα της ΕΕ που παίρνει την επίσημη έγκριση της Συμφωνίας. Και πρέπει να προσθέσω ότι κατά την διάρκεια αυτής της τρομερής χρονιάς που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και την πανδημία του COVID-19, οι ομάδες μας εργάστηκαν μαζί πολύ σκληρά προκειμένου να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με τέτοιο τρόπο ώστε η οικονομία μας να μπορεί να στηριχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες» σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

 

 

Στη συνέχεια της τηλεδιάσκεψης ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2021-2027» από τον κ. Γεωργιάδη και τους αρμόδιους Γραμματείς.

Η σημερινή έγκριση του νέου ΕΣΠΑ, του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης, απελευθερώνει για τα επόμενα 7 χρόνια πόρους 26,19 δισ. ευρώ. Αθροιστικά, μαζί με τα ποσά του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (18 δισ ευρώ επιχορηγήσεων και 13 δισ. ευρώ δανείων) και τους πόρους της νέας ΚΑΠ και των λοιπών χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα συνολικοί πόροι που πλησιάζουν τα 77 δισ. ευρώ, πόροι ικανοί να καλύψουν το επενδυτικό κενό της οικονομίας (και λόγω της οικονομικής κρίσης της περασμένης δεκαετίας) αλλά και να ενισχύσουν τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας. Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και κάποιες δεκάδες δις ιδιωτικών κεφαλαίων που θα κινητοποιηθούν σε επενδύσεις.

Να σημειωθεί ότι :

Το ελληνικό πρόγραμμα είναι το πρώτο που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. όπως σημείωσε και η Επίτροπος Elisa Ferreira

Το 2020 η Ελλάδα ήταν δεύτερη σε απορροφητικότητα κονδυλίων του ΕΣΠΑ

Το νέο ΕΣΠΑ είναι αυξημένο σε σχέση με το προηγούμενο- ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις- κι αυτό συνιστά μια πολύ σημαντική επιτυχία. Από τα 23 δισ. ευρώ περίπου του ΕΣΠΑ 2014-2020, το ποσό φτάνει τα 26,2 δισ. ευρώ για το νέο ΕΣΠΑ.

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Γενναία χρηματοδότηση ύψους 776.200,00 έλαβε ο Δήμος Μαλεβιζίου από το ΕΣΠΑ για την Αποκατάσταση του Παλαιού Τυροκομείου στο Λιβάδι Κρουσώνα, αλλά και την Ανακαίνιση του Εκθετηρίου Δομήνικος Θεοτόκοπουλος στο Φόδελε με πρόσθετες παρεμβάσεις διαμόρφωσης στον περιβάλλοντα χώρο του. Οι ώριμες και ολοκληρωμένες προτάσεις του Δήμου Μαλεβιζίου ανταγωνίστηκαν αντίστοιχες από όλη την Ελλάδα και κατάφεραν να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

τυροκομείο κρουσωνας εσπα μαλεβίζι

Με τη χρηματοδότηση των έργων εκσυγχρονίζονται δύο σημαντικά κτίρια - τοπόσημα για την περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου. Πρόκειται για κτίρια με αυθεντική υπόσταση και άμεση αναφορά στο πολιτιστικό αποτύπωμα, την ιστορία και την παράδοση του τόπου.

«Περήφανοι που μια ακόμη θετική αξιολόγηση από το ΕΣΠΑ μας δίνει πράσινο φως με 776.200,00 € για δύο σημαντικά έργα σε Κρουσώνα και Φόδελε. Σπουδαία χρηματοδότηση που εξασφαλίσαμε από το μηδέν, με πολλή δουλειά, μέσω του ΥΜΕΠΕΡΑΑ» ανέφερε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας υπογραμμίζοντας: «Το ξεχασμένο παλαιό Τυροκομείο στο Λιβάδι, αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε «Μουσείο Φυσικού & Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος ορεινού όγκου Ψηλορείτη» και το Εκθετήριο «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» στο Φόδελε ανακαινίζεται με σημαντικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του. Για το Μαλεβίζι ως κέντρο πολιτισμού, τουρισμού και ιστορίας. Συνεχίζουμε»! δήλωσε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας με αφορμή την ένταξη των δύο έργων.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Με κοινοβουλευτική Αναφορά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, αναδεικνύει την άδικη απόφαση εξαίρεσης των κλειστών κολυμβητηρίων από τις επιχορηγήσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ.

 

Ο Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας τη σχετική επιστολή διαμαρτυρίας των Ιδιοκτητών Κλειστών Κολυμβητηρίων με την οποία ζητούν να συμπεριληφθούν και τα κλειστά κολυμβητήρια στην βοήθεια που θα λάβουν τα γυμναστήρια και οι παιδότοποι, λόγω του ότι έχουν μείνει σε αναστολή το ίδιο χρονικό διάστημα και επωμίζονται πολύ μεγαλύτερα λειτουργικά κόστη, ζητάει την άμεση ανταπόκριση του αρμόδιου Υπουργού.

 

pdfΕπιστολή

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Την ανυπαρξία δράσεων ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω ΕΣΠΑ, αλλά και την απουσία σχετικής βούλησης από την πλευρά της Κυβέρνησης της ΝΔ, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης, με τη συνυπογραφή του Τομεάρχη Αλέξη Χαρίτση και 43 ακόμα Βουλευτών.

«Το όραμα που η κάθε παράταξη έχει για τη νέα γενιά αποτυπώνεται στις πολιτικές της επιλογές και όχι στα συνθήματα των επικοινωνιολόγων της» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας «Η  προσέγγιση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώθηκε όχι μόνο με την επιλογή της αύξησης του κατώτατου μισθού  και την κατάργηση του  υποκατώτατου μέσα σε ασφυκτικές συνθήκες, αλλά και με πολύ συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η παρούσα κυβέρνηση, μετά από δυο χρόνια , δεν έχει προκηρύξει την παραμικρή δράση για τη νεανική επιχειρηματικότητα μέσω του ΕΣΠΑ, ενώ μόλις ανακοίνωσε την κλασική πρόσκληση Ν.Ε.Ε του ΟΑΕΔ και μάλιστα με μικρό προϋπολογισμό και περιορισμένο αριθμό δικαιούχων.».

Όπως αναφέρεται στην Ερώτηση, στο πλαίσιο των δράσεων «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α και Β κύκλου) και «Νεοφυής Επιχειρηματικότητας» που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργήθηκαν ή υποστηρίχθηκαν  8.916  επιχειρήσεις  κατά βάση  νέων επιστημόνων  με χρηματοδότηση από 25.000 € - 60.000 € και ποσοστό επιδότησης 100%.

Αυτοί οι  χιλιάδες νέοι, δημιουργικοί επιχειρηματίες υποστηρίχθηκαν  με τη κάλυψη του συνόλου σχεδόν των λειτουργικών τους δαπανών αλλά και  των δαπανών του εξοπλισμού που είχαν ανάγκη και γνωρίζουν ότι οι πολιτικές ανοίγουν δρόμους και προοπτικές όταν σχεδιάζονται για αυτούς και τις ανάγκες τους. Αυτοί οι χιλιάδες νέοι, δημιουργικοί  επιχειρηματίες είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η «αριστεία» δε βρίσκεται σε συγκεκριμένους, κλειστούς κοινωνικούς «κύκλους» αλλά μέσα στη κοινωνία όπου άνθρωποι με ικανότητες και όνειρα αναζητούν διέξοδο  και ευκαιρίες για ένα καλύτερο μέλλον. ​

Σήμερα, πολλοί περισσότεροι νέοι, βλέπουν ότι το όραμα της παρούσας κυβέρνησης για αυτούς, είναι η ένταξή τους σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς προστασία και κανόνες, μια «ευέλικτη» νεοφιλελευθερη φυλακή για την οποία μάλιστα θα πρέπει να δηλώνουν και ενθουσιασμένοι.

Γι’ αυτό και οι Βουλευτές ζητούν να γίνει γνωστό το τι προβλέπει το σχέδιο αξιοποίησης των πόρων του νέου Πλαισίου για την ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, ειδικά από νέους επιστήμονες, πότε να περιμένουν συγκεκριμένες προκηρύξεις ενίσχυσης των πρωτοβουλιών τους, προκειμένου να προετοιμαστούν, καθώς και ποια θα είναι τα γενικά χαρακτηριστικά που θα τις συνοδεύουν.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ
Σελίδα 1 από 2

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr