Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021

Τη Δευτέρα 26 Ιουλίου 2021 επισκέφτηκε το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ο διακεκριμένος Ηρακλειώτης ακαδημαϊκός, Καθηγητής Ιωσήφ Σηφάκης, για να συναντηθεί με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με σκοπό να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του Τμήματος και την προοπτική διασύνδεσης της έρευνας που υλοποιείται στο Πανεπιστήμιο με τις παραγωγικές επιχειρήσεις της χώρας και της Ευρώπης.

Η Σύγκλητος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (αρ. πράξης 61/12.07.2021), μετά από πρόταση της συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (αρ. πράξης 41/Θ.1/06.07.2021), αποφάσισε πρόσφατα ομόφωνα την ανακήρυξη του Ιωσήφ Σηφάκη σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος ΗΜΜΥ, αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την πολυετή, εξαιρετική συνεισφορά του στην επιστήμη της πληροφορικής και ειδικότερα στον τομέα της σχεδίασης και επαλήθευσης πληροφοριακών συστημάτων, για την οποία άλλωστε βραβεύθηκε το 2007 με το βραβείο Turing, αντίστοιχο του βραβείου Nobel στην Πληροφορική.

Η αποδοχή από τον Καθηγητή Ιωσήφ Σηφάκη της ανακήρυξής του σε Επίτιμο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, αποτελεί μεγάλη τιμή για το νεοσύστατο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που μέσα σε μόλις δύο χρόνια λειτουργίας έχει να επιδείξει σημαντική πρόοδο στην έρευνα, στην καινοτομία και στη μεταφορά τεχνολογίας.

Σηφάκης ελμεπα2

Ο κ. Σηφάκης, στη συζήτηση που ακολούθησε των παρουσιάσεων των μελών του Τμήματος, δήλωσε ότι είναι έκπληκτος από τις ερευνητικές επιδόσεις του Τμήματος, οι οποίες βεβαίως μπορούν να εξελιχθούν ακόμη περισσότερο μέσα από την εξωστρέφεια και την εποικοδομητική συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων με αναπτυξιακούς φορείς και επιχειρήσεις της Κρήτης, της Ελλάδας, αλλά και ευρύτερα της Ευρώπης.

Η ερευνητική δυναμική και η έφεση στην καινοτομία είναι από τα στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν αξιολογηθεί στα πολύ θετικά σημεία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, αναδεικνύοντάς το ήδη στη 10η θέση ανάμεσα σε 22 ελληνικά Πανεπιστήμια σύμφωνα με διεθνείς, αξιόπιστες βάσεις δεδομένων (SCImago Institutions Rankings/ Scopus), υψηλότερα από άλλα αρχαιότερα και μεγαλύτερα Πανεπιστήμια. Ειδικά σε θέματα καινοτομίας, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο βρίσκεται στην 3η θέση, πιθανότατα λόγω των πολλών και επιτυχημένων συνεργασιών που έχει θεσπίσει με διεθνείς οργανισμούς, αναπτυξιακούς, κοινωνικούς φορείς και επιχειρήσεις, καθώς και λόγω των ευρεσιτεχνιών που έχει κατοχυρώσει.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει καταφέρει, σε δύο μόλις χρόνια λειτουργίας, να αντλήσει σημαντικότατους πόρους από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των πόρων αυτών κατευθύνεται στην αναβάθμιση των υποδομών των εργαστηρίων, καθώς και στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της έρευνας με υποτροφίες για νέους μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει ως Εταίρος στο έργο που υποβλήθηκε επιτυχώς τον Ιανουάριο του 2021 στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF, Connecting Europe Facility 2020), με την ονομασία "Port Electrification - Alternative Maritime Power" - "ELECTRIPORT".

Το Έργο περιλαμβάνει την εκπόνηση πλήρους σειράς μελετών ωρίμανσης και ανάπτυξης ολοκληρωμένου συστήματος «Cold Ironing» στο Λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, με παράλληλη διερεύνηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι φορείς του έργου φιλοδοξούν να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες τεχνικές, χρηματοοικονομικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες, έτσι ώστε το Λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης να καταστεί το πρώτο Λιμάνι στην Ελλάδα που θα εφαρμόσει μεθοδικά και ολοκληρωμένα την τεχνολογία «Cold Ironing».

Το Εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους:

 • Οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου Κρήτης, Επικεφαλής Εταίρος
 • Wartsila Hellas
 • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΕΛΜΕΠΑ)
 • Premium Consulting, Business Development & Consulting
 • BMG Marine – Ηλεκτρομηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Σχολή Ναυπηγών
 • Anelixis Consulting, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
 • MSI Hellas, Εταιρεία Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων

Το έργο ELECTRIPORT ενσωματώνει την Εθνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική και Στρατηγική στον Τομέα των Μεταφορών, την ανάγκη ενίσχυσης των λιμενικών υποδομών με περιβαλλοντικά έργα, την προσαρμογή των λιμενικών εγκαταστάσεων στις απαιτήσεις μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα και φυσικά φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος σε Λιμένες.

Το έργο ELECTRIPORT θα δημιουργήσει πλατφόρμα ανοιχτού διαλόγου και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου φορείς Λιμενικών Υπηρεσιών, Φορείς Τεχνογνωσίας, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν και να σχεδιάσουν από κοινού αντίστοιχες δράσεις με πολλαπλασιαστικό όφελος.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου Ανακαίνισης των Φοιτητικών Εστιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 788.000€, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρεία «ΜΕΘΟΔΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.» υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Το έργο ξεκίνησε το 2019 και ολοκληρώθηκε χωρίς ουσιαστικές καθυστερήσεις μέσα σε δύο χρόνια, δίχως να δημιουργηθεί πρόβλημα στη φιλοξενία των φοιτητών.

Το έργο αφορά στην ανακαίνιση ορισμένων κτηρίων των φοιτητικών εστιών στην κεντρική Πανεπιστημιούπολη του Ηρακλείου. Πιο συγκεκριμένα, έγινε καθολική συντήρηση των εξωτερικών όψεων όλων των κτηρίων και εφαρμογή αρχιτεκτονικής χρωματικής μελέτης υψηλής αισθητικής. Ταυτόχρονα, αναμορφώθηκε πλήρως ο περιβάλλων χώρος των φοιτητικών εστιών (τοιχία, κιγκλιδώματα, φωτιστικά, παρτέρια κλπ.), καθώς και οι χώροι πρασίνου. Παράλληλα, ανακατασκευάστηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής σε 40 δωμάτια, ενώ τοποθετήθηκαν κλιματιστικά υπερυψηλής ενεργειακής απόδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας (wifi), φιλικά στο περιβάλλον και στον χρήστη, σε όλα τα δωμάτια του κτηρίου Β (κτήριο Κ38). Οι φωτογραφίες και οι αεροφωτογραφίες που επισυνάπτονται αποτυπώνουν σε σημαντικό βαθμό το αποτέλεσμα του έργου.

φοιτητικές εστίες ηράκλειο ελμεπα πανεπιστήμιο4 (1)

Οι φοιτητικές εστίες του ΕΛΜΕΠΑ με 296 συνολικά διαθέσιμες κλίνες (εκ των οποίων 4 θέσεις για ΑΜΕΑ) αποτελούν μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο συγκρότημα φοιτητικών εστιών στην Κρήτη, ενώ αναμένεται, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, η ολοκλήρωση της φάσης Β του έργου που αφορά στην ανακαίνιση του συνόλου των δωματίων. Πρόκειται, πιθανότατα, για τις πλέον αναβαθμισμένες φοιτητικές εστίες που διαχειρίζεται το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) στην Ελλάδα, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επίσης, έχει ήδη εγκριθεί από το Υπουργείο η κτηριολογική μελέτη που αφορά την ανέγερση 200 μονόκλινων δωματίων μαζί με βοηθητικούς χώρους, που θα ενοποιήσουν τη φοιτητική εστία με τις παρακείμενες Αθλητικές Εγκαταστάσεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αναμένεται μέσα στην επόμενη πενταετία.

Δομές φιλοξενίας φοιτητών λειτουργούν και στις άλλες τέσσερις πόλεις της Κρήτης που διαθέτει ακαδημαϊκά Τμήματα το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ενώ έχουν προγραμματιστεί δράσεις αναβάθμισής τους, αρχής γενομένης από την πόλη της Σητείας και το Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Όλα τα ζητήματα που απασχολούν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης του Προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννη Κουράκη και του μέλους της ΕΕ της ΠΕΔ κ. Νίκου Κοκκίνη με τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ κ. Νίκο Κατσαράκη.

           

 Ο Πρύτανης ενημέρωσε αρχικά τους εκπροσώπους της ΠΕΔ, τόσο για τις προκλήσεις και τα ζητήματα που αντιμετωπίζει το ΕΛΜΕΠΑ, όσο και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την περαιτέρω ανάπτυξη του. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της αναστολής λειτουργίας των έξι Πανεπιστημιακών Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ και συγκεκριμένα των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Ηράκλειο), Φυσικοθεραπείας (Ιεράπετρα), Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αγ. Νικόλαος), Μηχανικών Βιοϊατρικής (Ηράκλειο), Χημικών Μηχανικών (Χανιά) και Μουσικών Σπουδών (Ρέθυμνο), όπου ο κ. Κατσαράκης ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Κρήτης ότι έχουν υποβληθεί από το ΕΛΜΕΠΑ πλήρεις φάκελοι προς το Υπουργείο Παιδείας και την Εθνική Αρχή Ανώτατη Εκπαίδευση – ΕΘΑΑΕ, με όλα τα στοιχεία και τις απαραίτητες μελέτες για τη λειτουργία των νέων αυτών τμημάτων.

Συζήτηση έγινε επίσης, και για το ζήτημα που θα απασχολήσει το αμέσως επόμενο διάστημα το ΕΛΜΕΠΑ, και έχει να κάνει με τον αριθμό των εισακτέων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου μετά τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ζήτημα που δημιουργεί κινδύνους σημαντικής μείωσης εισαγωγής νέων φοιτητών, ιδιαίτερα σε περιφερειακά τμήματα και σχολές, και θα έχει ως συνακόλουθο αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των τμημάτων αυτών. Μια συρρίκνωση που θα βασίζεται σε οικονομικούς κυρίως λόγους και όχι σε ακαδημαϊκά ή ποιοτικά κριτήρια όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε.

            Τονίστηκε επίσης, ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση για τα τμήματα εκείνα που εκκρεμεί ακόμα η διαδικασία αξιολόγησης, προκειμένου οι απόφοιτοί τους να αποκτήσουν ισότιμα επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά των αποφοίτων άλλων σχολών.

Στήριξη ΠΕΔ Κρήτης στο ΕΛΜΕΠΑ

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης, αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ για την αναλυτική ενημέρωση, εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξη της ΠΕΔ και των ΟΤΑ της Κρήτης στις προσπάθειες που καταβάλλει η ακαδημαϊκή κοινότητα και η πρυτανεία του ΕΛΜΕΠΑ για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

Αναφερόμενος στο κρίσιμο ζήτημα της αναστολής λειτουργίας των πανεπιστημιακών τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, ο κ. Κουράκης τόνισε ότι η ΠΕΔ Κρήτης έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένα, επαφές με τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη και έχει μεταφέρει τόσο τις ομόφωνες αποφάσεις του ΔΣ της ΠΕΔ, όσο και την ομόθυμη απαίτηση των τοπικών κοινωνιών του νησιού για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, βάσει των προτεραιοτήτων που θέτει το ΕΛΜΕΠΑ.

Ο κ. Κουράκης πρόσθεσε ότι και το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθούν ανάλογες επαφές και παρεμβάσεις από την ΠΕΔ Κρήτης, προκειμένου να αρχίσει σταδιακά η λειτουργία των τμημάτων αυτών.

Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική συνεργασίας της ΠΕΔ Κρήτης με το ΕΛΜΕΠΑ, με συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν προς όφελος των Δήμων και των πολιτών της Κρήτης.

 

Αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης κ. Γιάννης Κουράκης δήλωσε:

 

«Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε τις στενές σχέσεις της ΠΕΔ Κρήτης με το ΕΛΜΕΠΑ. Παρακολουθούμε με αδιάπτωτο ενδιαφέρον τον αγώνα που δίνει η πρυτανική αρχή για την διαρκή ανάπτυξη και αναβάθμιση του Ιδρύματος, το οποίο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία.

Διαβεβαιώσαμε τον κ. Πρύτανη ότι η ΠΕΔ Κρήτης θα εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες που στοχεύουν στην απόλυτη καταξίωση του ΕΛΜΕΠΑ στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ώστε η πολύπλευρη συνεργασία που οραματιζόμαστε, να είναι ουσιαστική και να αποβεί προς όφελος της Αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας της Κρήτης.»

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) θα παρέχει δωρεάν ενημέρωση για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των μαθητών που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα αφορά αποκλειστικά τα επιστημονικά αντικείμενα των 11 Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ και θα προσφέρεται από τις 12 Ιουλίου 2021 έως την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψήφιους φοιτητές. Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΛΜΕΠΑ θα παρέχει πληροφόρηση από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 12:00 – 15:00 στο τηλέφωνο 2810-379335.

Η υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης “Μαθαίνω για το ΕΛΜΕΠΑ – Επιλέγω ΕΛΜΕΠΑ”, η οποία περιλαμβάνει και τις ακόλουθες ενέργειες που αφορούν τους υποψήφιους φοιτητές:

στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν συνοπτικά όλα τα Τμήματα του ΕΛΜΕΠΑ με οπτικοακουστικό υλικό και μέσω φόρμας να κανονίσουν διαδικτυακό ραντεβού για να μάθετε περισσότερα για το Τμήμα που τους ενδιαφέρει.

 • Playlists στο Youtube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJW0Ip-ZArfRThtlfSgmu7nEzAuscs7JJ

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVXnpFccFumMaxmC6l0EIzcfgzjwQGIa

όπου οι ενδιαφερόμενοι θα δουν τα video παρουσίασης των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ.

 

Το ΕΛΜΕΠΑ βρίσκεται κοντά στους μαθητές και με σύγχρονο τρόπο τους δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα ανανεωμένα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών των 11 Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ, καθώς και να ενημερωθούν αναλυτικά για τη φοιτητική ζωή και τις προοπτικές τους μετά το πτυχίο.

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο εύχεται καλά αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές των Πανελλαδικών εξετάσεων του 2021.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Υπογράφηκε τηΤρίτη 29 Ιουνίου 2021 στις 11:00, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, η σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης που αφορά στη ριζική ανακαίνιση κτηρίων συνολικής επιφάνειας 3.500 τμ στην Πανεπιστημιούπολη του Ηρακλείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης ήταν 1.750.000 €, ενώ η χρηματοδότηση προήλθε από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Τη σύμβαση υπέγραψαν εκ μέρους της σύμπραξης, με διακριτικό τίτλο «Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ - ΑΛΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΠΕ» η κα Γεωργία Φιλιπποπούλου και εκ μέρους του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ο Πρύτανης, Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης. Περισσότερες πληροφορίες για τους αναδόχους μπορείτε να βρείτε στους ιστότοπους www.maraveas.gr και www.al-fa.gr.

Ο Πρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, υποδεχόμενος τους καλεσμένους αλλά και τους εκπροσώπους τύπου, χαρακτήρισε τη σύμβαση ανάθεσης της μελέτης για τη ριζική ανακαίνιση κτηρίων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας ως καθοριστικής σημασίας για το Πανεπιστήμιο που έχει μεγάλη ανάγκη νέων, σύγχρονων κτηριακών υποδομών, καθώς εξελίσσεται και αναπτύσσεται διαρκώς. Πρόκειται για ένα εμβληματικό μελετητικό έργο, το οποίο θα ακολουθήσουν και άλλα αντίστοιχα, με τελικό στόχο τη ριζική αναβάθμιση / ανακαίνιση όλου του κτηριακού αποθέματος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

ελμεπα υπογραφή ανακαίνιση κτήρια2 (1)

Η κα Φιλιπποπούλου τόνισε ότι το έργο θα επιτελέσει σημαντικό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Στόχος της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των κτηρίων με τρόπο που θα πληρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας, καλύπτοντας τις σημερινές αλλά και μελλοντικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Βασικό κριτήριο σχεδιασμού αποτελεί επίσης η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες τους σε ενέργεια με τον βέλτιστο τεχνοοικονομικά τρόπο.

Με την ολοκλήρωση των έργων τα κτήρια θα παραχωρηθούν στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και στα δύο Τμήματά της που έχουν έδρα στο Ηράκλειο, δηλαδή στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Ο Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγητής Στέλιος Παπαδάκης, δήλωσε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί σημείο καμπής στην ανάπτυξη της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς υπογράφεται η αρχή του τέλους ενός πολυετούς γεωγραφικού κατακερματισμού των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων της σχολής. Πλέον όλες οι δραστηριότητες αναμένεται να συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο σύγχρονο χώρο διαμορφωμένο με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές που επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες εκπαίδευσης και έρευνας προσφέροντας τη δυναμική που προκύπτει από τη στενότερη αλληλεπίδραση των μελών της.

 

 

Στα παραδοτέα συμπεριλαμβάνονται τα πλήρη τεύχη δημοπράτησης του κατασκευαστικού έργου, ο προϋπολογισμός του οποίου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 12 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εργασίες ανακαίνισης των κτηρίων εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη του 2026. Την επίβλεψη της υλοποίησης της μελέτης έχει το Τμήμα Μελετών & Κατασκευών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (ΔΤΥ), o Προϊστάμενός της, κ. Χαράλαμπος Κουτρούλης περιέγραψε το έργο ως κεντρικής σημασίας για την αναγεννημένη χρήση του κτηριακού αποθέματος του Πανεπιστημίου, με όρους ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και την καθοριστική συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας στην υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Η Προϊσταμένη του τμήματος Μελετών και Κατασκευών της ΔΤΥ, κ. Έρη Τζανάκη, έκανε μια σύνοψη των περιεχομένων της μελέτης καθώς και των προδιαγραφών που απαιτείται να τηρηθούν στα πλαίσια υλοποίησης της σύμβασης.

Η εκδήλωση της υπογραφής της σύμβασης έλαβε χώρα στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστημίου, παρουσία ενός μικρού αριθμού μελών της Συγκλήτου, καθώς συνεχίζουν και υφίστανται τα περιοριστικά μέτρα που αφορούν στον έλεγχο της διάδοσης της Covid-19. Τόσο η εκδήλωση όσο και η συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μεταδόθηκαν από το κανάλι του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο YouTube: https://youtube.hmu.gr.

Στη συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκαν επίσης οι επικείμενες τεχνικές μελέτες και τα έργα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, καθώς και ορισμένες από τις κεντρικές αναπτυξιακές δράσεις του Ιδρύματος. Στόχος της Πρυτανείας είναι να έχουν δρομολογηθεί μέχρι τα τέλη του 2022 τα παρακάτω έργα υποδομών:

Ένταξη στην πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης για ανάθεση μελετών, των παρακάτω δύο νέων κτηρίων:

-Νέο Κτήριο Σχολής Μηχανικών στο Ηράκλειο, συνολικής επιφάνειας 7.500 τμ
-Νέο Κτήριο Σχολής Γεωπονικών Επιστημών στο Ηράκλειο συνολικής επιφάνειας 2.500 τμ
Σημειώνεται ότι η πρόσκληση ορίζει ότι το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2023. Εκτιμάται δε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης της μελέτης των κτηρίων θα ξεπεράσει τα 2.000.000 €.

-Υπογραφή σύμβασης και υλοποίηση του έργου ανακαίνισης του κτηρίου του Πανεπιστημίου στα Χανιά, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 870.000 €.
-Προκήρυξη, επιλογή αναδόχου και υλοποίηση του έργου ανακαίνισης του κτηρίου του Πανεπιστημίου στο Ρέθυμνο, το οποίο έχει παραχωρηθεί από το Δήμο Ρεθύμνου, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 600.000 €.
-Ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης μεγάλου μέρους των Φοιτητικών Εστιών στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 750.000 €.
-Προκήρυξη, επιλογή αναδόχου και υλοποίηση παρεμβάσεων στο Κλειστό Γυμναστήριο «Μάρκος Καραναστάσης» στο Ηράκλειο, που αφορούν στην επέκταση του χώρου άθλησης στην κεντρική σάλα και μεταφορά του χώρου ενδυνάμωσης σε κεντρικό σημείο του κτηρίου με παράλληλο άνοιγμά του στο κοινό. Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό δημοπράτησης 500.000 €.
-Ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης του Εργαστηρίου Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του Τμήματος Γεωπονίας, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 500.000 €.
-Ολοκλήρωση τεσσάρων (4) μικρών έργων παρεμβάσεων σε Εργαστήρια των Σχολών Μηχανικών και Γεωπονικών Επιστημών στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 400.000 €.
-Ολοκλήρωση διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση δύο μελετών:
-Βελτίωση και ανάπτυξη δικτύου άρδευσης και ύδρευσης στο Ηράκλειο (έξυπνα δίκτυα), συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 220.000 €.
-Ανακατασκευή Εργαστηρίου Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (πράσινο κτήριο), συνολικού προϋπολογισμού 96.000€
-Μετατροπή συμβατικού κτηρίου σε έξυπνο κτήριο (κτήριο ΠΑΣΙΦΑΗ) στο Ηράκλειο, συνολικού προϋπολογισμού 202.000 €
-Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή Θρασύβουλο Μανιό, στα έργα αυτά θα πρέπει να προστεθούν δύο σημαντικές ομάδες δράσεων που υλοποιεί το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και αφορούν: α) υπηρεσίες συντήρησης που προσφέρονται από εξωτερικούς αναδόχους, τόσο σε ότι αφορά στα κτήρια του Πανεπιστημίου, όσο και στο πράσινο και στις καλλιέργειες, συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού 900.000 € και β) απόκτηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού.

Ειδικά, όσον αφορά στη δεύτερη ενότητα, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο έχει δρομολογήσει, πριν τη μετάβαση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, την προμήθεια εκπαιδευτικού και ερευνητικού εξοπλισμού αξίας πάνω από 3,0 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τα τέλη του 2022. Επίσης, έχουν μόλις προκηρυχθεί διαγωνισμοί προμήθειας εξοπλισμού που ξεπερνούν τα 5,2 εκατομμύρια ευρώ, η συντριπτική πλειονότητα του οποίου αναμένεται να έχει παραδοθεί και εγκατασταθεί μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Τέλος, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε σημαντικές αναπτυξιακές δράσεις, όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες, μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος, μαζί με άλλους φορείς και επιχειρήσεις της Κρήτης.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Παρουσιάστηκε στη Λότζια το μεσημέρι της Πέμπτης, η Πράξη «ACUA - Συστήματα Αυτόνομης Οικιακής Κομποστοποίησης σε Αστικό Περιβάλλον» στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Ηρακλείου μαζί με τους Δήμους της Ρόδου και της Λεμεσού.

Στην Πράξη ACUA, επίσης συμμετέχουν το ΕΛΜΕΠΑ καθώς και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στόχος της ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό ενός συστήματος συγκέντρωσης των παραγόμενων βιο-απόβλητων, επεξεργασίας τους και στη συνέχεια παραγωγής κομπόστ.

Στη συνέντευξη τύπου, συμμετείχαν, ο δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Κώστας Βαρδαβάς, υπεύθυνος της Πράξης ACUA για τον Δήμο Ηρακλείου και ο Καθηγητής και Αντιπρύτανης Δρ. Θρασύβουλος Μανιός, Επιστημονικός υπεύθυνος της Πράξης ACUA και υπεύθυνος του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

κομποστοποιητές αστικοί ελμεπα ηράκλειο βαρδαβάς acua3 mt

Ο Δήμαρχος, στην τοποθέτησή του, στάθηκε στην πολύ καλή συνεργασία του Δήμου με το ΕΛΜΕΠΑ, ενώ όσον αφορά στους Κομποστοποιητές ανέφερε:

«Ως Δήμος Ηρακλείου έχουμε θέσει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη, την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου. Τα παραπάνω, για να έχουν αξία, πρέπει να συνδυαστούν με μια ολοκληρωμένη πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Το πρόγραμμα ACUA κινείται στην κατεύθυνση της διαλογής στην πηγή. Αφορά στην τοποθέτηση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών σε τρία σημεία του Δήμου αλλά και στην πιλοτική εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης σε συγκεκριμένο αριθμό νοικοκυριών. Με ικανοποίηση μαθαίνω ότι οι δημότες δείχνουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και την κομποστοποίηση συνολικά.

Προφανώς απαιτείται χρόνος, εκπαίδευση και συνέπεια προκειμένου να αλλάξει ουσιαστικά η αντίληψή μας σχετικά με τα απορρίμματα.

Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα.

Με το ΕΛΜΕΠΑ και τα άλλα μεγάλα ιδρύματα στο πλευρό μας και με την καλή διάθεση και την συνεργασία των δημοτών, το Ηράκλειο μπορεί να γίνει και θα γίνει πόλη – πρότυπο στην διαχείριση των αποβλήτων».

 

Όπως ανέφερε στο Prismanews ο Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Βαρδαβάς, πρόκειται για μια πιλοτική συνεργασία με τρία μόνο σημεία συγκέντρωσης βιοαποβλήτων. Στόχος είναι η επέκταση και σε άλλα σημεία της πόλης και τελικά η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος από το οποίο θα επωφελούνται και οι πολίτες.

κομποστοποιητές αστικοί ελμεπα ηράκλειο βαρδαβάς acua5 mt

κομποστοποιητές αστικοί ελμεπα ηράκλειο βαρδαβάς acua4 mt

Τα τρία σημεία που έχουν επιλεχθεί αρχικά, για την τοποθέτηση των μηχανικών κομποστοποιητών είναι το ΠΑΓΝΗ, το πάρκο Μ. Ασίας στη Λ. Κνωσού και στο πάρκο Αναγεννήσως στην Νέα Αλικαρνασσό. Ο μηχανικός κομποστοποιητής στο ΠΑΓΝΗ, λειτουργεί ήδη και μάλιστα θεωρείται από τους μεγαλύτερους που έχουν τοποθετηθεί στην Ελλάδα.

βαρδαβάς κώστας

Ο Κ. Βαρδαβάς δήλωσε στο Prismanews:

«Η πιλοτική εφαρμογή της τοποθέτησης των αυτόματων μηχανικών κομποστοποιητών σε δυο δημόσιους χώρους όπως είναι το πάρκο Μ. Ασίας στη Λ. Κνωσού, το πάρκο Αναγεννήσεως στη Ν. Αλικαρνασσό αλλά και στο ΠΑΓΝΗ είναι ένα στοίχημα για την τοπική κοινωνία, ένα στοίχημα για τους Ηρακλειώτες, ούτως ώστε, να έρθει η μετάβαση στα θέματα Κυκλικής Οικονομίας. Είναι πλήρως αντιληπτό ότι πρέπει να οδηγηθούμε στην ανακύκλωση, στην επαναχρησιμοποίηση και αυτά που πηγαίνουν για ταφή να είναι όσο το δυνατό λιγότερα. Μέσα από τη λειτουργία των αυτόματων μηχανικών κομποστοποιητών θα επιτύχουμε την παραγωγή κομποστ. Οι χρήστες αυτών των κομποστοποιητών θα είναι συγκεκριμένοι και θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή με τη χρήση μιας κάρτας. Οι χρήστες αυτοί θα έχουν και το όφελος του κόμποστ. Συνεπώς, όλοι οι δημότες πρέπει να προστατεύσουμε την τοποθέτηση των κομποστοποιητών και όσοι συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή να είναι συνεπείς. Πρέπει να περάσει στους πολίτες, ότι όλα αυτά θα έχουν να κάνουν στο άμεσο μέλλον με την καθημερινότητά μας. Στόχος μας είναι όσο το δυνατό λιγότερες ποσότητες αποβλήτων προς ταφή. Το ACUA είναι ένα πρόγραμμα καινοτόμο για εμάς, πιλοτικό στο οποίο συμμετέχει από την Ελλάδα, το Ηράκλειο, η Ρόδος αλλά και η Λεμεσός από Κύπρο, το ΕΛΜΕΠΑ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου»

 

Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές

Εφαρμογή του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ηρακλείου

Η Πράξη ACUA είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της Πράξης ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών καθώς και του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (καφέ οικιακοί κάδοι, πλαστικοί κάδοι για εσωτερικό χώρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες), με σκοπό την εφαρμογή ενός συστήματος διαλογής στην πηγή, συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης.

Οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU) αποτελούν αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλαζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν ανθρώπινη παρέμβαση (διαθέτουν λογισμικό ελέγχου λειτουργίας), μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε και το μέγεθος τους ποικίλει ανάλογα τις χρήσεις τους.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου έχει προμηθευτεί τρεις (3) Αυτόνομους Μηχανικούς Κομποστοποιητές (ΑΜΚ) και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δικαιούχους της Πράξης και κυρίως με τον Κύριο Δικαιούχο το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., προχώρησε στην επιλογή των σημείων εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών καθώς και στον σχεδιασμό του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή για κάθε ένα σημείο από αυτά. Για το Δήμο Ηρακλείου οι τρεις (3) περιοχές τοποθέτησης των ΑΜΚ είναι οι ακόλουθες:

 • Π.Α.Γ.Ν.Η (Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου), όπου έχει εγκατασταθεί ένας AMK δυναμικότητας 12.8 m3 για να υποστηρίξει τη μονάδα υγείας στην οποία παρατηρείται σημαντική παραγωγή βιοαποβλήτων λόγω της σίτισης των νοσηλευόμενων και των επισκεπτών καθώς και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.
 • Πάρκο Μ. Ασίας (Λεωφ. Κνωσσού), όπου έχει εγκατασταθεί ένας AMK δυναμικότητας 1,49 m3
 • Πάρκο Αναγεννήσεως (οδός Αναγεννήσεως & Σταδίου στην Αλικαρνασσό), όπου έχει εγκατασταθεί ένας AMK δυναμικότητας 2,27 m3

 

Στόχος της Πράξης για τον Δήμο Ηρακλείου είναι η εκτροπή 150tn/έτος βιοαπόβλητα και 350 tn ανακυκλώσιμα. Συνεπώς συνολικά θα εκτρέπονται 500tn/έτος απόβλητα.

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα παράγουν ένα υψηλής ποιότητας προϊόν το οποίο θα αξιολογηθεί και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Κατά την πιλοτική λειτουργία των Κομποστοποιητών στις γειτονιές του Ηρακλείου οι χρήστες, ουσιαστικά, θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών / εγκαταστάσεων τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση προσωποποιημένης κάρτας πρόσβασης.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος, τον Φεβρουάριο του 2021, απηύθυνε Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους κατοίκους της συνοικίας του Αγίου Ιωάννη και της Αλικαρνασσού για την συμμετοχή τους στο πιλοτικό σύστημα Διαλογής στην Πηγή. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 40 νοικοκυριά στα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα παρέχει:

1.         Εκπαίδευση χειριστών για τη διαδικασία διαλογής των βιοαποβλήτων και για τη χρήση του ΑΜΚ.

2.         Παροχή ειδικού εξοπλισμού (καφέ κάδοι 10lt, κομποστοποιήσιμες σακούλες και προσωποποιημένη κάρτα πρόσβασης στον ΑΜΚ).

3.         Παροχή ή απομάκρυνση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικό λίπασμα ή κόμποστ).

4.         Σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

Η Πράξη ACUA ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου του 2021 αλλά η λειτουργία των ΑΜΚ θα συνεχιστεί τουλάχιστον για 5 ακόμα χρόνια.

 

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - ΕΛΜΕΠΑ βρέθηκε το πρωί της Τρίτης 8/6 ο αν. Τομεάρχης Ανάπτυξης & Επενδύσεων Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βουλευτής Ηρακλείου, Χάρης Μαμουλάκης πραγματοποιώντας συνάντηση με τον Πρύτανη Νίκο Κατσαράκη, με αφορμή δημοσιεύματα που προαναγγέλλουν την οριστική διαγραφή από το Υπουργείο Παιδείας 37 νέων, υπό αναστολή λειτουργίας, πανεπιστημιακών τμημάτων, μεταξύ των οποίων και 6 τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ.

Πρόκειται για τα τμήματα που δημιουργήθηκαν από την προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από πόρισμα ανεξάρτητης επιτροπής Ακαδημαϊκών, με στόχο, μεταξύ άλλων, να ενισχύσουν Σχολές των Πανεπιστημίων που ήδη λειτουργούν και να δημιουργήσουν συνθήκες παράλληλης ανάπτυξης. Στο ΕΛΜΕΠΑ, προβλεπόταν η δημιουργία 6 νέων τμημάτων: 2 στο Ηράκλειο (μηχανικών βιοϊατρικής και επιστήμης τεχνολογίας τροφίμων), 1 στα Χανιά (χημικών μηχανικών), 1 στο Ρέθυμνο (μουσικών σπουδών), 1 στον Άγιο Νικόλαο (ΤΕΦΑΑ) και 1 στην Ιεράπετρα (φυσικοθεραπείας). Για τη δημιουργία των συγκεκριμένων τμημάτων, είχε προηγηθεί η απαραίτητη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είχαν εξευρεθεί οι κατάλληλοι χώροι, ενώ είχαν προχωρήσει και οι απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας από το ΕΛΜΕΠΑ.

«Καμιά Κυβέρνηση δεν θα έπρεπε να υπερηφανεύεται όταν διαγράφει πανεπιστημιακά τμήματα που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αναπτυξιακή προοπτική των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της χώρας μας» αναφέρει σε δήλωσή του ο Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση της ΝΔ βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία. Υλοποιεί συγκεκριμένο σχέδιο υποβάθμισης της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας με σκοπό την ενίσχυση των κολλεγίων, χωρίς καν να κρατάει τα προσχήματα. Αδιαφορεί για τις αντιδράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, απαξιώνει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της αντιπολίτευσης, δεν ενδιαφέρεται για τις αρνητικές συνέπειες που  δημιουργεί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, αλλά και όλης της χώρας. Μια ακόμα μαύρη σελίδα στην εκπαίδευση, με υπογραφή ΝΔ, ολοκληρώνεται.».

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει τα πρώτα αποτελέσματα διαδικτυακής, πανελλαδικής έρευνας που καταγράφει την πρόθεση των Ελλήνων να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός του 2021.

Η διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2021 και παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά αποτελέσματα από 604 συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα:

Στη γενική πρόθεση για ταξίδια αναψυχής / διακοπές εντός του 2021, μόνο το 3% δεν έχει πρόθεση να κάνει διακοπές εντός του έτους. Το 52,3% των ερωτηθέντων δηλώνει πρόθεση να κάνει διακοπές το καλοκαίρι (Ιούνιος – Αύγουστος 2021), το 16,1% το διάστημα Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2021, το 8,8% την περίοδο των Χριστουγέννων του 2021, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, περίπου ένας στους πέντε (19,9%), προτίθεται να ταξιδέψει φέτος χωρίς να προσδιορίζει χρονική περίοδο.

Αναφορικά με τον προορισμό, η συντριπτική πλειοψηφία (90,7%) δηλώνει πρόθεση για διακοπές εντός Ελλάδος και το 9,3% στο εξωτερικό. Επιπλέον, περίπου τρεις στους τέσσερις που δηλώνουν πρόθεση για διακοπές εντός Ελλάδας, σκοπεύει να κάνει διακοπές σε περιφέρεια διαφορετική από εκείνη που διαμένει.

Σε σχέση με τους παράγοντες που θα επηρεάσουν περισσότερο την απόφαση για διακοπές εντός του 2021, η έρευνα κατέδειξε ως πιο σημαντικό παράγοντα την οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού και με μικρή διαφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ενδεικτική της ανησυχίας των συμμετεχόντων για την εξέλιξη της πανδημίας, είναι η προτίμηση του δείγματος για ταξίδι με ΙΧ αυτοκίνητο (45%) και σχεδόν του συνόλου του δείγματος (93,2%) για αποφυγή οργανωμένων ταξιδιών. Στην ίδια κατεύθυνση, καταγράφεται η διάθεση των ερωτώμενων να επιβαρυνθούν προκειμένου να λάβουν ασφαλέστερες υπηρεσίες, αφού ένας στους δυο (52,8%) είναι διατεθειμένος να πληρώσει έως και 10% περισσότερο σε τουριστικές επιχειρήσεις που θα λάβουν αυστηρότερα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Επιπλέον, διερευνήθηκαν οι απόψεις των συμμετεχόντων αναφορικά με τη διαμονή τους όπου ένας στους τρεις περίπου δείχνουν προτίμηση για διαμονή στο χωριό / εξοχικό τους ή για φιλοξενία σε φιλικό / συγγενικό σπίτι. Στην περίπτωση επιλογής τουριστικού καταλύματος προτιμώνται με μεγάλη διαφορά από άλλες μορφές, τα ξενοδοχεία 4* και 5*, τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και τα διαμερίσματα Airbnb.

H έρευνα φέρνει στο φως και ευρύτερες απόψεις των καταναλωτών, όπως η επιθυμία τους να στηριχθούν οι άνθρωποι του τουρισμού από την Πολιτεία, η προτίμησή τους για διακοπές εντός Ελλάδος ώστε να ενισχυθεί η εθνική οικονομία, αλλά και ο προβληματισμός τους για το εάν οι επαγγελματίες / επιχειρήσεις του τουρισμού θα διαχειριστούν με τον καλύτερο τρόπο την πανδημία. Αξίζει να σημειωθεί οτι το 57,8% των ερωτώμενων συνδέει σε σχετικά υψηλό βαθμό την απόφαση του για διακοπές με τη πορεία του εμβολιασμού στη χώρα μας. Παράλληλα, η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί ότι το πράσινο διαβατήριο θα λειτουργήσει θετικά στην ανάκαμψη της τουριστικής βιομηχανίας.

Γενικά και σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα του 2020, η φετινή έρευνα από τη μια πλευρά καταγράφει την ενισχυμένη πρόθεση των καταναλωτών για εσωτερικό τουρισμό, αλλά από την άλλη πλευρά ότι οι περισσότεροι καταναλωτές συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικοί (σε μικρότερο βαθμό από την προηγούμενη χρονιά) και να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας για τις επιλογές τους. Η περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα οδηγήσει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά τους ενδιαφερόμενους (επιχειρήσεις, φορείς, κ.λπ.) στην λήψη αποφάσεων για το αμέσως επόμενο διάστημα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με κύριους ερευνητές τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, Μάρκο Κουργιαντάκη (Επ. Καθηγητή, επιστημονικό υπεύθυνο της έρευνας), Αλέξανδρο Αποστολάκη (Αν. Καθηγητή) και Ειρήνη Δήμου (Αν. Καθηγήτρια).

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Προγραμματική σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο υπέγραψε τη Παρασκευή 28 Μαΐου ο Δήμος Ηρακλείου. Η σύμβαση έχει τίτλο «Επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου». Τη σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός με τον Πρύτανη του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. Καθηγητή Νικόλαο Κατσαράκη, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Γιάννη Αναστασάκη καθώς και του Καθηγητή Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου κ. Παναγιώτη Νεκτάριου.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός αναφερόμενος στη σύμβαση που θα αναβαθμίσει και θα βελτιώσει το πράσινο στην πόλη υπογράμμισε ότι «με την τεχνογνωσία και την ερευνητική εμπειρία του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ θα δώσουμε μία νέα ώθηση στις αναπλάσεις και στο πράσινο της πόλης μας. H επισφράγιση της συνεργασίας μας με το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ θα συμβάλει στον ολιστικό σχεδιασμό του αστικού πρασίνου ο οποίος ευελπιστούμε ότι θα είναι επωφελής για τους δημότες αλλά και τους επισκέπτες.»

«Ως ερευνητές θεωρούμε ότι η σημερινή υπογραφή της συνεργασίας αποτελεί το χαμένο κρίκο της Ελληνικής πραγματικότητας, όπου τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα έχουν την τεχνογνωσία αλλά η πολιτεία για διάφορους λόγους διστάζει να αποδεχθεί τη διάχυση της παραγόμενης γνώσης. Ο Δήμος Ηρακλείου αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση καθώς έχει αντιληφθεί ότι ο σχεδιασμός του αστικού πρασίνου σύμφωνα με οικολογικά, βιοκλιματικά, αισθητικά, κοινωνιολογικά και οικονομικά κριτήρια αποτελεί το εφαλτήριο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και επέκταση του αστικού πρασίνου» επεσήμανε ο Πρύτανης του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης.

Πρόκειται για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του αστικού πρασίνου της πόλης του Ηρακλείου, με τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων για το σχεδιασμό της φυτοκάλυψης ακάλυπτων χώρων και της ενίσχυσης υπαρχόντων χώρων πρασίνου στο πλαίσιο της αστικής αναβάθμισης του Δήμου. Έτσι στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα χρησιμοποιηθεί η τεχνογνωσία, η ερευνητική εμπειρία και ο εξοπλισμός του ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. σχετικά με τις τεχνολογίες αιχμής για την εγκατάσταση και διαχείριση των αστικών αναπλάσεων. Μεταξύ άλλων θα γίνει καταγραφή των αναγκών για την ανάπλαση ακάλυπτων χώρων και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων χώρων αστικού πρασίνου, θα κατατεθούν προτάσεις για τη χρήση σύγχρονων και καινοτόμων μεθόδων εγκατάστασης αστικού πρασίνου, θα γίνει συμβουλευτική καθοδήγηση για την επιλογή φυτικού υλικού της Κρητικής χλωρίδας αλλά και για την επιλογή κατάλληλων μεθόδων φύτευσης και στήριξης, καταγραφή και παρακολούθηση της ανάπτυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 129.0000,00€ και επιμερίζεται στο ποσό των 23.000,00€ για το έτος 2021 και στο ποσό των 106.000€ για το έτος 2022. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Για το έτος 2021 και κατά την πρώτη φάση του έργου, προτάσεις για ενίσχυση φύτευσης θα γίνουν, μεταξύ άλλων, για τους χώρους: Πάρκο Θεοτοκόπουλου, Τάφος Καζαντζάκη, Ρέμα Χρυσοπηγής, Πάρκο Πουλή και Πευκώνα Δειλινών.

Για το έτος 2022 και τη δεύτερη Φάση του έργου, θα γίνουν σχεδιαστικές προτάσεις διαμόρφωσης τοπίου και προτάσεις ενίσχυσης φύτευσης σε αρκετά οικοδομικά τετράγωνα της πόλης.

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ
Σελίδα 1 από 2