Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Διαχείριση Βιοαποβλήτων στον Δήμο Ηρακλείου (ΣΒΑΑ περιοχή)», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και στο πλαί-σιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχει προϋπολογισμό 757.664,80 ευρώ και θα υλοποιηθεί από το Δήμο Η-ρακλείου.

Με το έργο αυτό επιδιώκεται χωριστή συλλογή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑΚ. Με στόχο την εκτροπή από την ταφή στον ΧΥΤΑ των Πέρα Γαλήνων και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Χερσονήσου.

To δίκτυο συλλογής Βιοαποβλήτων περιλαμβάνει καφέ κάδους χωρητικότητας 240 λίτρων σε σημεία της περιοχής εφαρμογής των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυ-ξης λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίπτωση, το απαιτούμενο πλήθος κάδων ότι θα υπολογιστεί κύρια με βάση την εγγύτητα στο χρήστη, και όχι την απαιτούμενη - βά-σει ποσοτήτων - χωρητικότητα.

Λόγω της ιδιαίτερης ρυμοτομίας της περιοχής που περιλαμβάνει κυρίως την εντός των τειχών παλιά πόλη, θα δοθούν επίσης, μικροί οικιακοί καφέ κάδοι, χωρητικότη-τας 10 λίτρων με χάρτινες σακούλες κατάλληλες για την συλλογή βιοαποβλήτων που θα διανεμηθούν στους πολίτες. Στη συνέχεια θα γίνεται συλλογή του υλικού που θα συγκεντρώνεται στους μεγάλους καφέ κάδους με απορριμματοφόρα οχήματα τύπου Περιστρεφόμενου Τύμπανου 10 κυβικών και 4 κυβικών και ενός οχήματος πλυντηρί-ου κάδων 2000 λίτρων που θα πλένει τους καφέ κάδους των Βιοαποβλήτων. Οι καφέ κάδοι θα είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία RFID ώστε να καταγράφεται η θέση τους και τα απορριμματοφόρα που θα διαθέτουν σύστημα πλύσης κάδων θα είναι εξοπλισμένα με ζυγιστικό μηχανισμό και συσκευή GPS με στόχο την καταγραφή δρομολογίων και την ποσότητα συλλογής των εισερχομένων Βιοαποβλήτων.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης 18 Ιανουαρίου η τοποθέτηση των οικίσκων στους οποίους θα στεγαστεί προσωρινά το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Οι οικίσκοι είναι συνολικά 18 και τοποθετούνται σε ακίνητο επί της παραλιακής, ιδιοκτησίας (κατά το μεγαλύτερο μέρος) του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου. Οι εργασίες, τις οποίες έχουν αναλάβει συνεργεία του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως την προσεχή Παρασκευή 21 Ιανουαρίου ενώ η μεταστέγαση του σχολείου προβλέπεται για τις αρχές Φεβρουαρίου.

οικίσκοι στέγαση προσωρινή 7 δημοτικό σχολείο3

Από τους 18 οικίσκους, 12 προορίζονται για αίθουσες διδασκαλίας, ένας για αίθουσα διδασκόντων, ένας για αίθουσα πληροφορικής, ένας για αίθουσα διοίκησης, δυο για τουαλέτες των παιδιών (συνολικά 12 WC), ένας για τουαλέτες των διδασκόντων. Όλοι θα έχουν κλιματισμό.

Υπενθυμίζεται ότι το κτίριο του 7ου σχολείου υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των σεισμών του Σεπτεμβρίου του 2021. Η μεταστέγαση θα διαρκέσει έως ότου το κτίριο να είναι και πάλι έτοιμο και ασφαλές.

Στη συνέχεια, οι οικίσκοι θα παραμείνουν στην ίδια θέση, για να καλύψουν τυχόν έκτακτες ανάγκες σχολικής στέγης που θα προκύψουν.

οικίσκοι στέγαση προσωρινή 7 δημοτικό σχολείο2

Στο σημείο βρέθηκαν την Τρίτη η Αντιδήμαρχος Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη και ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρακλείου και Αντιδήμαρχος ΚΕΠ, ΚΕΣΑΝ, Φύλαξης Σχολικών Μονάδων Αντώνης Περυσινάκης.

Αμφότεροι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη που δίνει προσωρινή λύση στο πρόβλημα του 7ου Δημοτικού Σχολείου.

Τους οικίσκους προμήθευσε η «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.», μετά από αίτημα του Δήμου Ηρακλείου.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Την υποψηφιότητά του για ένταξη στο πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ετοιμάζεται να υποβάλλει ο Δήμος Ηρακλείου. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία εφόσον ευοδωθεί θα προσφέρει στον Δήμο χρήσιμα υποστηρικτικά εργαλεία, όσον αφορά στην πολιτική του για την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030.

Άλλωστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Horizon Europe», έχει ακριβώς αυτόν τον στόχο: να υποστηρίξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στον μετασχηματισμό τους προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2030, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal).

Η Πράσινη Συμφωνία, που υιοθετήθηκε από όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ το 2020, στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% το 2030 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και στην επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το 2050.

Το πρόγραμμα «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις» (Mission Board “100 climate neutral cities by 2030”) θα καλύψει τις ανάγκες του επανασχεδιασμού και της αναζωογόνησης των αστικών περιοχών στις πόλεις που θα ενταχθούν και ως εκ τούτου αναμένεται να συνεισφέρει ουσιωδώς στη βελτίωση:

1) της ποιότητας και της αισθητικής του αστικού περιβάλλοντος,

2) της ενεργειακής απόδοσης και της ποιότητας των κτιρίων,

3) του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του υπαίθριου δημόσιου χώρου,

4) τη μείωση παραγωγής ρύπων από τις καθημερινές μετακινήσεις,

5) την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, καθώς και

6) τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αστικών περιοχών.

Επίσης, η υλοποίηση όλων των δράσεων θα συνδέσει τις υφιστάμενες με τις νέες πρωτοβουλίες και πολιτικές της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ήδη τρέχουν π.χ. ΣΒΑΚ) με συνολικό παρονομαστή την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal).

Άξονες Υποψηφιότητας Δήμου Ηρακλείου – Δημόσια Διαβούλευση:

Ο Δήμος Ηρακλείου επέλεξε 8 από τους συνολικά 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνάφεια με την κλιματική μετάβαση και το πρόγραμμα των «100 πρώτων Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων στην Ευρώπη».

Οι άξονες είναι: [1] Καθαρό Νερό και Υγιεινή  (ΣΒΑ 6), [2] Προσιτή και Καθαρή Ενέργεια (ΣΒΑ 7), [3] Αξιοπρεπής Δουλειά και Οικονομική Ανάπτυξη (ΣΒΑ 8), [4] Βιομηχανία - Καινοτομία και Υποδομές (ΣΒΑ 9), [5] Μείωση των ανισοτήτων (ΣΒΑ 10), [6] Βιώσιμες Πόλεις και Οικισμοί (ΣΒΑ 11), [7] Υπεύθυνη - Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση (ΣΒΑ 12) και [8] Κλιματική Δράση (ΣΒΑ 13).

Κάθε πολίτης – επιστήμονας – εργαζόμενος – επιχειρηματίας - οικονομικός ή κοινωνικός φορέας – μη κυβερνητική οργάνωση – συλλογικότητα κάθε μορφής και σκοπού μπορεί να πάρει μέρος στη Δημόσια Διαβούλευση, καταθέτοντας τις απόψεις του ή / και τις προτάσεις του σε έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω Άξονες – ΣΒΑ.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, δήλωσε σχετικά «Σε μια εποχή που η κλιματική κρίση απειλεί το μέλλον μας, τις οικονομίες, τις κοινωνίες, τις ανθρώπινες σχέσεις και την καθημερινότητά μας, η ανάγκη για δράση, η ανάγκη να προστατέψουμε το μέλλον μας, είναι πιο έντονη από ποτέ. Η Ευρώπη πρωτοπορεί σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια και θέτει σε κίνηση ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα για τις «100 κλιματικές ουδέτερες πόλεις έως το 2030». Σε αυτό το καινοτόμο εγχείρημα, για τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το Ηράκλειο επιδιώκει να είναι πρωταγωνιστής. Να προετοιμαστεί έγκαιρα. με σχέδιο για το σήμερα και το αύριο. Για να γίνει πραγματικότητα ο ολικός μετασχηματισμός του σε μια σύγχρονη, βιώσιμη, ανθεκτική, συμπεριληπτική και συμμετοχική πόλη.  Ενεργοποιώντας ψηφιακά και πράσινα εργαλεία που θα αναβαθμίσουν το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα και του νερού, θα διαμορφώσουν νέους χώρους-«ανάσα» για τους κατοίκους και του επισκέπτες, θα «καθαρίσουν» την ενέργεια που χρησιμοποιείται και θα την καταστήσουν φθηνότερη». Σε αυτή τη μεγάλη και φιλόδοξη προσπάθεια, το Ηράκλειο χρειάζεται τους πολίτες του στην πρώτη γραμμή για το σχεδιασμό του μέλλοντος. Με τη συμμετοχή στη μεγάλη διαβούλευση που θα ξεκινήσει, διαμορφώνουμε όλοι μαζί το «Ηράκλειο 2030: Ζούμε τη ζωή στο πράσινο»!

Ο Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού του Δήμου Ηρακλείου, κος
Γιώργος Σισαμάκης, αναφέρθηκε στα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου και ειδικότερα σημείωσε: «Τα οφέλη του Δήμου Ηρακλείου ως επιλεγμένη πόλη στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις έως το 2030» θα είναι πολλαπλά, αφού οι επιλεγμένες πόλεις θα τύχουν διεθνούς προβολής, θα έχουν την ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα τους (city re-branding), και θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για την ευρύτερη περιφέρεια και άλλα αστικά κέντρα για τη μετατροπή τους σε κόμβους καινοτομίας, που υιοθετούν νέες μορφές διακυβέρνησης και αναπτύσσουν ένα νέο οικονομικό μοντέλο δράσης για το κλίμα. Επίσης, σε τοπικό επίπεδο, τα οφέλη θα είναι πολλαπλά (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά), όπως η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η προώθηση ενός υγιέστερου τρόπου ζωής, η βελτίωση της κινητικότητας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και η γενικότερη αλλαγή της στάσης του πολίτη ως προς το περιβάλλον κλπ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο προκειμένου να στηρίξουν τη δημιουργία εφαρμογών, παραγωγή προϊόντων και διαχείριση των δράσεων, καθώς και στην υλοποίηση των μελετών και των έργων προς την επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2030. Τέλος το πρόγραμμα θα συμβάλει στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και στην αύξηση της ανθεκτικότητας της κοινωνίας, για παράδειγμα στη γεωργία, την επιτάχυνση της βιοποικιλότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις καθαρές μεταφορές – μετακινήσεις και τον εκσυγχρονισμό προς μια καθαρή και κυκλική οικονομία».

Το web site της Υποψηφιότητας είναι το: https://mission100.heraklion.gr

Πληροφορίες για τη Δημόσια Διαβούλευση στο: https://mission100.heraklion.gr/diavouleusi/

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 22/01/2022 στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου (στο Αίθριο της Λότζια),  από τις 09:30 έως τις 14:00.

Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια αιμοδοσίας, την οποία διοργανώνει ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία  Πολιτισμού – Εθελοντισμού.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία πραγματοποιείται κάθε Σάββατο στο αίθριο της Λότζια,.

αιμοδοσία22 1 22

Σ’ αυτήν την κοινή  προσπάθεια, καλούνται όλοι να συμμετάσχουν. Σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει τράπεζα αίματος, ούτε διαχείριση αίματος. Κάθε Εθελοντής Αιμοδότης έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις μονάδες που έχει προσφέρει σε περίπτωση μελλοντικής ανάγκης σε αίμα, δικής του ή συγγενική. Παράλληλα στο χώρο της αιμοδοσίας ο κάθε αιμοδότης θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει αίτηση για την έκδοση της ηλεκτρονικής ατομικής κάρτας αιμοδότη σε περίπτωση που δεν την έχει ακόμα προμηθευτεί.

Η αιμοδοσία απευθύνεται σε όσους θέλουν να δώσουν αίμα. Το έμπειρο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας αιμοδοσίας του Βενιζελείου Νοσοκομείου πραγματοποιεί τις αιμοληψίες, ενώ εθελοντές είναι παρόντες για να λύσουν κάθε απορία. Αίμα μπορούν να δώσουν όλοι οι υγιείς άνδρες/ γυναίκες από 18-65 ετών. Πρέπει να είναι ξεκούραστοι, να έχουν πάρει ελαφρύ πρωινό και αν δεν έχουν κάρτα αιμοδότη, να έχουν μαζί τους το ΑΜΚΑ ή την αστυνομική τους ταυτότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι έπειτα από σχετική ενημέρωση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, δεν απαιτείται περίοδος αποκλεισμού για τους αιμοδότες που έχουν εμβολιαστεί έναντι της COVID-19, με την προϋπόθεση ότι αισθάνονται καλά μετά τον εμβολιασμό. Στην περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστούν ήπιες αντιδράσεις μπορούν να προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων.

Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα για ενημέρωση και εγγραφή δωρητών μυελού των οστών σε συνεργασία με το «Όραμα Ελπίδας», ενημέρωση και εγγραφή Δωρητών Οργάνων στο Εθνικό Μητρώο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων καθώς και ενημέρωση και παράδοση ασκού για δωρεά ομφάλιου αίματος (για εγκύους) σε συνεργασία με τη Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλέφωνα: 2810239773 και  6978247010 και e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. -www.aimatocritis.gr

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Συνεχίζεται η προσφορά υπηρεσιών street work από τον Δήμο Ηρακλείου σε άτομα που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες και δεν επιθυμούν να φιλοξενηθούν στο Κέντρο Αστέγων του Δήμου.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 11 Ιανουαρίου το προσωπικό της Αντιδημαρχίας Κοινωνικών Υπηρεσιών διένειμε υπνόσακους, κουβέρτες, αδιάβροχα μπουφάν, θερμός ,σακίδια, σκούφους, γάντια ισοθερμικά, κασκόλ, ισοθερμικές κάλτσες και ισοθερμικά φανελάκια, καθώς και είδη προστασίας από την πανδημία αλλά και κρύα γεύματα.

υπνόσακοι ισοθερμικά άστεγοι δήμος ηράκλειο StreetWork2

Οι υπηρεσίες street work στοχεύουν στην παροχή των απαραίτητων προμηθειών σε αυτούς τους ανθρώπους ώστε να προφυλαχθούν από το κρύο των ημερών.

Παράλληλα, ο Δήμος Ηρακλείου ενημερώνει ότι, εξαιτίας των κακών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες μέρες, το Κέντρο Αστέγων (Λεωφόρος Ικάρου, απέναντι από την ΣΕΑΠ) θα παραμείνει ανοιχτό από την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022.

Ανοιχτή θα είναι τις ίδιες μέρες και η αίθουσα σεμιναρίων στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο, από τις οκτώ το πρωί έως τις οκτώ το βράδυ, για όσους θέλουν να προστατευτούν από την προβλεπόμενη κακοκαιρία.

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Αστέγων του Δήμου λειτουργεί έτσι κι αλλιώς καθημερινά, με δυνατότητα διανυκτέρευσης, ωστόσο, κατά την διάρκεια των έκτακτων καιρικών φαινομένων δεν απαιτούνται διαδικασίες εισόδου. Θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για αποφυγή διασποράς του Covid-19 .

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Υπεγράφη μεταξύ της ΔΕΥΑΗ και της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (masterplan) Δήμου Ηρακλείου», ποσού 143.750,00 € .

Η μελέτη χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020».

Κύρια στάδια της μελέτης είναι :

  • Αποτύπωση – ανάλυση – αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος ύδρευσης του Δήμου Ηρακλείου
  • Προτάσεις διαχείρισης – προβλέψεις μελλοντικής ζήτησης
  • Σχέδιο Ασφάλειας Νερού
  • Προτάσεις και πρόγραμμα υλοποίησης των έργων αναβάθμισης του υδροδοτικού συστήματος
  • Προτάσεις διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής των υπηρεσιών νερού ύδρευσης
  • Οριστικοποίηση Master Plan

Ο   συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης προβλέπεται σε 18 μήνες.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει ότι, σύμφωνα και με το νεότερο Δελτίο της Ε.Μ.Υ. και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα επικρατήσουν έντονα καιρικά φαινόμενα έως και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου, και για το λόγο αυτό θα βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας, τόσο το προσωπικό όσο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός των αρμοδίων υπηρεσιών, για συνδρομή και βοήθεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων καλούνται να ενημερώσουν του κατοίκους, και να θέσουν σε ετοιμότητα το δίκτυο εθελοντών της περιοχής τους.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ο Γρηγόρης Πασπάτης θα παραμείνει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου μετά τις δημαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022.

Ο κ. Πασπάτης συγκέντρωσε 18 ψήφους (20 λευκά).

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκλέχθηκε η κ. Μαρία Ξυλούρη - Ξημέρη της παράταξης «Ηράκλειο 3.7.5.) με 28 ψήφους (11 λευκά) και Γραμματέας ο κ. Γιώργος Μανδαλάκης της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες» με 26 ψήφους (13 λευκά).

Τα μέλη των επιτροπών

Στην συνεδρίαση της 9ης Ιανουαρίου αναδείχθηκαν επίσης τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Μαρία Καναβάκη

Τακτικά μέλη:

Κώστας Βαρδαβάς

Γιάννης Αναστασάκης

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Στέλα Καλογεράκη – Αρχοντάκη

Γιώργος Βουρεξάκης

Δημήτρης Αγαπάκης

Γιώργος Αγριμανάκης

Νίκος Γιαλιτάκης

Σπύρος Δοκιανάκης

Γιώργος Σισαμάκης

Αναπληρωματικά μέλη:

Αριστέα Πλεύρη

Μαρίνος Παττακός

Γιώργος Καραντινός

Δημήτρης Γιαουρτάς

Νίκος Δημόπουλος

Γιάννης Δροσίτης

Ηλίας Λυγερός

Αντώνης Περισυνάκης

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος: Γιώργος Καραντινός

Τακτικά μέλη:

Μαρία Καναβάκη

Γιάννης Αναστασάκης

Θεοδώρα Λεμονή

Στέλα Καλογεράκη – Αρχοντάκη

Μαρίνος Παττακός

Ιωάννα Καλονάκη

Μανώλης Χαιρέτης

Γιάννης Ψαρράς

Γιώργος Μανδαλάκης

Γιώργος Νιωτάκης

Αναπληρωματικά μέλη:

Αριστέα Πλεύρη

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Γιώργος Βουρεξάκης

Γρηγόρης Μακαρώνας

Μαρία Ξυλούρη – Ξημέρη

Ειρήνη Σενετάκη

Ηλίας Λυγερός

Χρήστος Κώνστας

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, ο Δήμαρχος συνεχάρη τους εκλεγέντες και τους ευχήθηκε καλή θητεία.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Νέας Γενιάς Έφη Κουτεντάκη και τον Αντιπρόεδρο της ΕΑΣΗ Μύρωνα Χιλετζάκη, είχε το πρωί της Δευτέρας 10 Ιανουαρίου στο γραφείο του στη Λότζια , ο Δήμαρχος Ηρακλείου Βασίλης Λαμπρινός, όπου τέθηκε το θέμα της προώθησης της κρητικής σταφίδας στα σχολεία του Ηρακλείου.

Η κα Κουτεντάκη και ο κ. Χιλετζάκης αναφέρθηκαν στα οφέλη που θα έχει αυτή η πρωτοβουλία για τους μαθητές, καθώς η σταφίδα εντάσσεται στην κατηγορία των υπερτροφών, αλλά και για τους σταφιδοπαραγωγούς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην διάθεση του προϊόντος. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι μέσα από την συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και της Ένωσης Ηρακλείου να ξεκινήσει πιλοτικά σε πρώτη φάση, με ενημερωτικές δράσεις στα σχολεία , η ένταξη της κρητικής σταφίδας και άλλων υποπροϊόντων της στα κυλικεία με ιδιαίτερα προσιτές τιμές και από την επόμενη σχολική χρονιά να ενταχθεί πλήρως στα ράφια των σχολικών κυλικείων .

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου εξέφρασε την συμπαράστασή του για την επιτυχία του εγχειρήματος και προγραμμάτισε νέα συνάντηση την ερχόμενη Παρασκευή 14 Ιανουαρίου στην οποία θα λάβουν μέρος και οι Αντιδήμαρχοι Παιδείας Στέλα Αρχοντάκη-Καλογεράκη και Αντώνης Περυσινάκης . Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Ηρακλείου ανέφερε: «Είμαστε θετικοί σε κάθε πρωτοβουλία που έχει στόχο την προώθηση και διάθεση των κρητικών προϊόντων . Στηρίζουμε την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει και θα συμβάλουμε από την πλευρά μας ώστε η κρητική σταφίδα να ενταχθεί στις διατροφικές συνήθειες των μαθητών»

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ένα μουσικό αφιέρωμα που θα μας ταξιδέψει πίσω στην εποχή της ακμής του Λάκκου, στα γλέντια και τις ρεμπέτικες γειτονιές έρχεται στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου - Heraklion Arts and Culture!

Την on line πρεμιέρα μπορείτε να παρακολουθήσετε την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022 στις 21:15 στον παρακάτω σύνδεσμο https://youtu.be/9b9jrVUG1D0 ενώ αμέσως μετά την πρώτη προβολή, θα παραμείνει διαθέσιμη on demand, στη ζώνη θέασης «Φωτά, Αυλαία, Πάμε».

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης εδώ: https://youtu.be/KUS8ouVOaNU

Μέσα από τα φτωχικά καλντερίμια, τις παράγκες και τους κακόφημους τεκέδες αλλά και μέσα από το περιθωριακό πλαίσιο των ανθρώπων της φτώχειας και της παρανομίας, αναπτύχθηκε μια ιδιαίτερη μουσική κουλτούρα που έχει τις αναφορές της στο είδος του ρεμπέτικου τραγουδιού το οποίο άκμασε στα μεγάλα αστικά κέντρα της εποχής του Μεσοπολέμου.

Η Μαρία Φασουλάκη και οι συνεργάτες της ερμηνεύουν και φέρνουν στο σήμερα τους ήχους του Λάκκου μέσα από τη δική τους σύγχρονη ματιά.

Συντελεστές: Μαρία Φασουλάκη (τραγούδι), Γιώργος Σταυράκης (κιθάρα, ούτι), Πάνος Τσιφτσής (μπουζούκι, μπαγλαμάς) | Χρήστος Σκόνδρας (μπουζούκι, μπαγλαμάς, τραγούδι), Θέμης Πολυζωάκης (βιολί)

Αφήγηση: Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Ηχοληψία: Εταιρεία ΚΥΜΑ- Βαγγέλης Αποστόλου, Δημήτρης Χατζάκης

Κινηματογράφηση: Αλέξανδρος Κτιστάκης, Έλενα Μαυράκη

Παραγωγή: Δήμος Ηρακλείου -Αντιδημαρχία Πολιτισμού

 

Για εγγραφή στο Heraklion Arts and Culture ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://bit.ly/2Ym3OSb

Κατηγορία PRISMAOUT
Σελίδα 1 από 15

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr