Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

Ανακοίνωση της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Ιεράπετρας, σχετικά με την κοπή των δέντρων στην Ιεράπετρα:

"Αυτά τα δέντρα που επιβίωσαν και μεγάλωσαν σε δύσκολες κλιματικές συνθήκες στο ξηροθερμικό κλίμα της Ιεράπετρας είναι πηγή οξυγόνου, δροσιάς και ομορφιάς για την πόλη και τόπος φιλοξενίας πουλιών και άλλων οργανισμών.
Αυτά τα δέντρα αποτελούν τον φυσικό θερμοστάτη της θερμοκρασίας στην πόλη κρατώντας την θερμοκρασία ανεκτή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και σε περιόδους καύσωνα.
Τα μεγάλα αυτά δέντρα αποτελούν μνημείο συλλογικής μνήμης για την πόλη και τους κατοίκους της, είναι δεμένα με τις αναμνήσεις των ανθρώπων αυτής της πόλης, αποτελούν και την ταυτότητα της πόλης.
Αντί λοιπόν ο Δήμος Ιεράπετρας και οι αρμόδιοι φορείς πρασίνου να φυτέψουν και νέα δέντρα χωρίς να κόψουν τα υπάρχοντα αναλώνονται σε συγκρίσεις με προσθαφαιρέσεις δέντρων, χωρίς να παίρνουν υπόψη ότι τα δέντρα αυτά είναι μεγάλα και υγιή και δεν αντικαθίστανται με κανένα τρόπο.
Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη και να σέβονται την ενέργεια που έχει δώσει η Φύση για να μεγαλώσουν και να ζουν αυτά τα μεγάλα δέντρα και ότι οι όποιες αναπλάσεις δεν καταστρέφουν το φυσικό πράσινο.
Δυστυχώς νομίζουν ότι βρίσκονται σε πίστα με πλαστικά παιχνίδια και δένδρα playmobil.
Αυτές λοιπόν τις «αναπλάσεις κοπής δένδρων» ας τις κάνουν στο κήπο του σπιτιού τους και όχι στην πόλη μας."

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Στο κεντρικό κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο υπεγράφη τη Παρασκευή το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και της εταιρείας "Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. Παραχώρησης" με σκοπό τη σύμπραξη για την εκτέλεση του σχεδίου διαχείρισης του μνημειακού φυτικού κεφαλαίου της ευρύτερης περιοχής χωροθέτησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδας.

                   Το Μνημόνιο υπεγράφη από τους νόμιμους εκπροσώπους των τριών μερών, τη Συντονίστρια κ. Μαρία Κοζυράκη, το Δήμαρχο κ. Μανόλη Φραγκάκη και το Γενικό Διευθυντή της εταιρείας παραχώρησης κ. Αθανάσιο Βούρδα, μετά από την έκδοση των σχετικών αποφάσεων συμφωνίας και εξουσιοδότησης του Δημοτικού και του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Γενικοί Διευθυντές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν.Ιωάννου και Χ. Καργιολάκη, η επιστημονική συνεργάτης σε θέματα περιβάλλοντος του Δημάρχου κ. Γ. Πιλιγκότση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΗΚ κκ. Χρ. Παπαδοπούλου και Κ.Πριμηκύρης και, οι κκ. Γ.Σμαραγδάκης και Γ.Σπηλιόπουλος, επιβλέποντες μηχανικοί εργοταξίου.

αποκεντρωμένη δήμος μινώα διάσωση μνημειακά δέντρα2

                   Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών και η χρηματοδότηση των έργων και δράσεων θα βαρύνει την εταιρεία, η οποία δεσμεύεται για την έγκαιρη και άρτια ολοκλήρωση του σχεδίου. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες περιγράφονται στο κείμενο, ενώ η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναλαμβάνει το συντονισμό των φορέων και τον προγραμματισμό των δράσεων.

                   Όπως διατυπώνεται στη σύμβαση, οι φορείς θα αναλάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των παρακάτω στόχων και ενεργειών:

  • Αξιολόγηση και καταγραφή του φυτικού κεφαλαίου των ελαιοδέντρων, που διαθέτουν ιδιαίτερα ιστορικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά (μνημεία της φύσης), στην έκταση παραχώρησης για τη δημιουργία του αεροδρομίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα.
  • Εκπόνηση σχεδίου μεταφύτευσης και εγκατάστασης μνημειακών ελαιοδέντρων ως τοπόσημα (landmarks) σε επιλεγμένες θέσεις εντός της πόλης του Ηρακλείου και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε οικισμούς του Δήμου Μινώα.
  • Εκπόνηση master-plan για τη διατήρηση και ανάδειξη μνημειακών ελαιοδέντρων σε τοποθεσίες που φύονται (in situ), εφόσον προκρίνεται αυτή η προσέγγιση διατήρησης λόγω συνθηκών.
  • Συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα για τη δημιουργία πρωτοκόλλου μεταφύτευσης μνημειακών ελαιοδέντρων.
  • Εκπόνηση μελέτης αρχιτεκτονικής τοπίου για τη διαμόρφωση κατάλληλου υπαίθριου χώρου στο νέο αεροδρόμιο για τη μεταφύτευση και εγκατάσταση συνόλου μνημειακών ελαιοδέντρων.
  • Συνεργασία σε θέματα επικοινωνίας και προώθησης των ιδιαίτερων πολιτισμικών, οικολογικών, παραγωγικών και ιστορικών χαρακτηριστικών της Κρήτης και, ειδικότερα, της επαρχίας Πεδιάδος Ηρακλείου.
  • Διάθεση μνημειακών ελαιοδέντρων ως χορηγία σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, με την υποχρέωση της κατάλληλης εγκατάστασης, περιποίησης και σήμανσης.

                   Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας στενής και παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων, μέσω της υλοποίησης κοινών δράσεων και έργων που θα αποφέρουν πολλαπλά οφέλη τόσο για τους συμβαλλόμενους όσο και για το κοινωνικό σύνολο, με μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών που αφορούν στη διενέργεια μεταφύτευσης, αλλά και επί τόπου διατήρησης και ανάδειξης, μνημειακών ελαιοδέντρων σημαντικής οικολογικής και ιστορικής αξίας με επιπρόσθετη προώθηση και ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής και πολιτισμικής ταυτότητας του νέου διεθνούς αεροδρομίου και ενίσχυση των μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής.

                  

Η Ομάδα Έργου, η οποία συστάθηκε για την υλοποίηση των δράσεων του Μνημονίου Συνεργασίας, θα πραγματοποιήσει την πρώτη αυτοψία στην έκταση παραχώρησης και στην ευρύτερη περιοχή την επόμενη βδομάδα, ώστε να εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία εντοπισμού, αξιολόγησης και καταγραφής των μνημειακών δέντρων που πρέπει να μεταφυτευτούν.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr