Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Στην ανάγκη μετάβασης των Μεσογειακών οικονομιών προς την Κυκλική Οικονομία ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών – CPMR, στην εισαγωγική ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth Community) και στο σεμινάριο της Κοινότητας για τη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.

Ο κ. Αλεξάκης, συμμετείχε διαδικτυακά στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας για τη Γαλάζια Οικονομία στις (12-10-2021) και στις (13-10-2021), ενώ το συνέδριο αυτό είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας ακυρώθηκε η διά ζώσης παρουσία.

Κύριο αντικείμενο συζήτησης στη Γενική Συνέλευση ήταν ο μετασχηματισμός της Γαλάζιας Οικονομίας στην ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα προσέγγιση για μια Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στην ΕΕ.

Ο Γιώργος Αλεξάκης συνεχάρη την Κοινότητα για την τοποθέτηση της σχετικά με το πως μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.
Αναφέρθηκε στην εκδήλωση που είχε οργανώσει η Περιφέρεια Κρήτης τον Σεπτέμβριο 2021 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος BLUEFASMA – Interreg MED. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και συζητήθηκε το φαινόμενο των διεισδυτικών (ξενικών) ειδών στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες.

Επίσης, αναφέρθηκε στη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που ως εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος BLUE DEAL – Interreg MED έχει εκπονήσει πιθανά σενάρια για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της Γαλάζιας Ενέργειας από θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Κρήτη.

Ο Γιώργος Αλεξάκης επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση της προσέγγισης μας για την οικονομία και τον τουρισμό με εστίαση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και σε πρωτοβουλίες όπως η Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Στις προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Γαλάζια Οικονομία και στα διαθέσιμα εργαλεία αναφέρθηκε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων στη διαδικτυακή ημερίδα για την υποστήριξη και ανάπτυξη της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία (DG MARE) και το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Περιφερειακή και Αστική Πολιτική (DG REGIO).

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Αλεξάκης παρουσίασε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιφέρειες στην εφαρμογή της έξυπνης εξειδίκευσης. Αναφέρθηκε ειδικότερα στον τομέα του τουρισμού με κυρίαρχες προκλήσεις την κλιματική αλλαγή και την πανδημία, επισημαίνοντας την ανάγκη για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών που θα βελτιώσουν τις αλυσίδες αξίας της γαλάζιας οικονομίας στον τουριστικό κλάδο.

γαλάζια οικονομία περιφέρεια ημερίδα αλεξάκης2

Επιπλέον, τόνισε τη σημασία της καινοτομίας και των επενδύσεων στο περιφερειακό οικοσύστημα για την ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι i) να αναγνωρίσουμε πρώτα από όλα τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιφέρειας και να υπάρχει προσαρμογή σε αυτές και ii) να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει τις συνεργασίες μεταξύ επενδύσεων που συγχρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και περιφερειακά προγράμματα. Οι περιφέρειες μπορούν να παίξουν κυρίαρχο ρόλο σε αυτό καθώς ήδη έχουν αρμοδιότητες που συνδέονται με την βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία και μπορούν να κινητοποιήσουν και ενσωματώσουν τα διαθέσιμα κεφάλαια γρηγορότερα και αμεσότερα.

Στόχος της ημερίδας ήταν η διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών για τη στήριξη και ανάπτυξη της Έξυπνης Εξειδίκευσης στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας μέσα από την εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων και γνώσεων, τη διερεύνηση νέων διαπεριφερειακών συνεργασιών και καινοτομιών και την ενίσχυση της δυναμικής των περιφερειών στον σχεδιασμό των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ. Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών επιτροπών και περιφερειών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr