Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Στην ανάγκη μετάβασης των Μεσογειακών οικονομιών προς την Κυκλική Οικονομία ως προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρθηκε ο Γιώργος Αλεξάκης, Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης Παράκτιων Περιφερειών – CPMR, στην εισαγωγική ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth Community) και στο σεμινάριο της Κοινότητας για τη Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.

Ο κ. Αλεξάκης, συμμετείχε διαδικτυακά στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας για τη Γαλάζια Οικονομία στις (12-10-2021) και στις (13-10-2021), ενώ το συνέδριο αυτό είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κρήτη αλλά λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας ακυρώθηκε η διά ζώσης παρουσία.

Κύριο αντικείμενο συζήτησης στη Γενική Συνέλευση ήταν ο μετασχηματισμός της Γαλάζιας Οικονομίας στην ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον με αφορμή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα προσέγγιση για μια Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στην ΕΕ.

Ο Γιώργος Αλεξάκης συνεχάρη την Κοινότητα για την τοποθέτηση της σχετικά με το πως μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.
Αναφέρθηκε στην εκδήλωση που είχε οργανώσει η Περιφέρεια Κρήτης τον Σεπτέμβριο 2021 στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος BLUEFASMA – Interreg MED. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και συζητήθηκε το φαινόμενο των διεισδυτικών (ξενικών) ειδών στη Μεσόγειο και στις ελληνικές θάλασσες.

Επίσης, αναφέρθηκε στη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) που ως εταίρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος BLUE DEAL – Interreg MED έχει εκπονήσει πιθανά σενάρια για την ανάπτυξη και αξιοποίηση της Γαλάζιας Ενέργειας από θαλάσσια αιολικά πάρκα στην Κρήτη.

Ο Γιώργος Αλεξάκης επεσήμανε ότι είναι απαραίτητη η επαναξιολόγηση της προσέγγισης μας για την οικονομία και τον τουρισμό με εστίαση στην κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και σε πρωτοβουλίες όπως η Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Τον σημαντικό ρόλο των Περιφερειών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας για την εδαφική συνοχή και ανάπτυξη επεσήμανε ο Γιώργος Αλεξάκης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης για τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Θέματα, στο διαδικτυακό συνέδριο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου ESPON, για την Βιώσιμη Γαλάζια Ανάπτυξη.

Το Συνέδριο εστίασε στη βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία ως μοχλό ανάπτυξης και οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες πολιτικές της ΕΕ και τα προγράμματα για την περίοδο 2021 - 2027.

Όπως ανέφερε ο κ. Αλεξάκης, ο ρόλος της Γαλάζιας Ανάπτυξης στην περιφερειακή ανάπτυξη και διαπεριφερειακή συνεργασία καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης νέων τομέων όπως τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, η βιοτεχνολογία, η γαλάζια κυκλική οικονομία αποτελούν ευκαιρίες για τις παράκτιες και νησιωτικές Μεσογειακές Περιφέρειες, και προκλήσεις οικονομικής προόδου για τις παράκτιες κοινωνίες. Παρουσίασε επίσης τις καλές πρακτικές της Κρήτης από την εμπειρία της στις διαπεριφερειακές συνεργασίες και της σχέσεις συνεργασίας με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, και ανέδειξε την προστιθέμενη αξία για τους τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και χρήστες της παράκτιας ζώνης και της θάλασσας.

Στο συνέδριο συμμετείχαν: ο Γ. Τσακίρης Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Δημήτρης Σκάλκος Γεν. Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και Προγραμμάτων, ο Μανόλης Κουτουλάκης Γεν. Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Αντώνης Μαρίνος Προϊστάμενος στη Γεν. Δ/νση Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων, ο Γιάννης Φίρμπας Γεν. Δ/ντής Εθνικής Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού πλαισίου ESPON, της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας DG MARE, ερευνητές, στελέχη οργανισμών και διαφόρων φορέων.

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr