Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2023

Ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος και Laser (IPPL, ippl.hmu.gr) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστήμιου και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατάφεραν να ελέγξουν τις κβαντικές τροχιές των εξωτερικών ηλεκτρονίων του ατόμου του Αργού με τη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων υπερβραχέων παλμών laser. Τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στις 13/12/2021 στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό NATURE – Scientific Reports (DOI:10.1038/s41598-021-03424-3)*.

Το ηλεκτρικό πεδίο ενός laser μπορεί να είναι τόσο ισχυρό, ώστε να είναι συγκρίσιμο με το πεδίο Coulomb που συγκρατεί τα ηλεκτρόνια στα άτομα (περίπου δέκα εκατομμύρια Volt/m). Όταν ένα τέτοιο ισχυρό πεδίο αλληλεπιδρά με τα εξωτερικά ηλεκτρόνια των ατόμων τα εκτοξεύει σχεδόν ακαριαία έξω από τα άτομα, ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως κβαντικός ιονισμός σήραγγας. Καθώς το ηλεκτρικό πεδίο του laser είναι εναλλασσόμενο αλλάζει φορά στο μισό της περιόδου του, και τα ηλεκτρόνια επιστρέφουν ταχύτατα στη περιοχή του πυρήνα του ατόμου όπου μπορεί να συλληφθούν από αυτόν. Κατά τη σύλληψη τους από τον πυρήνα η ενέργεια που έχουν αποκτήσει εκπέμπεται με τη μορφή σύμφωνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής ενέργειας μέχρι και την περιοχή των «μαλακών» ακτίνων–Χ. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως γένεση υψηλών αρμονικών.

Υπάρχει μια φασματική περιοχή των αρμονικών αυτών (περιοχή ακραίου υπεριώδους κενού – XUV), όπου όλες οι αρμονικές έχουν περίπου ίδια και σχετικά ισχυρή ένταση. H σύμφωνη αυτή ακτινοβολία, πέραν του ότι διαρκεί λιγότερο από ένα τετράκις εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, προσφέρει εξαιρετική χωρική διακριτική ικανότητα με άμεσες εφαρμογές στην απεικόνιση των νανοδομών της σύγχρονης νανοτεχνολογίας. Για την παραγωγή κάθε μιας από τις παραπάνω αρμονικές εμπλέκονται τροχιές ηλεκτρονίων με διαφορετικό μήκος κβαντικής τροχιάς. Ωστόσο, η ύπαρξη διαφορετικών τροχιών αλλοιώνει τόσο τα γεωμετρικά όσο και τα φασικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης ακτινοβολίας, γεγονός που έχει συνέπειες στην αποδοτικότητα απεικόνισης των νανοδομών. Είναι λοιπόν ζητούμενο η εύρεση μιας απλής και έξυπνης μεθόδου ελέγχου των τροχιών των ηλεκτρονίων ώστε οι αρμονικές να παράγονται από κβαντικές ηλεκτρονικές τροχιές παρομοίου μήκους.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε την ιδέα της κατάλληλης αναδιάταξης στον χρόνο των «χρωμάτων» (συχνοτήτων) υπερβραχέων παλμών ειδικού συστήματος laser του IPPL στο Ρέθυμνο. Οι παλμοί αυτοί έχουν ευρύ φάσμα συχνοτήτων στην περιοχή του υπέρυθρου. Έτσι το εναλλασσόμενο ηλεκτρικό πεδίο του laser άλλαζε συνεχώς «χρώμα» μέσα στην εξαιρετικά μικρή διάρκεια του κάθε παλμού. Αυτή η υπερταχεία αλλαγή συχνότητας (μέσα σε μερικές δεκάδες τετράκις εκατομμυριοστά του δευτερολέπτου) έδωσε τη δυνατότητα στους ερευνητές να πετύχουν τον έλεγχο, και τελικά τον κατάλληλο περιορισμό, του εύρους μηκών των κβαντικών ηλεκτρονικών τροχιών γύρω από το άτομο του Αργού. Με αυτό τον τρόπο παράχθηκε σύμφωνη ακτινοβολία XUV με εξαιρετικές γεωμετρικές και φασικές ιδιότητες που αναμένεται να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για αποδοτική χωροχρονική απεικόνιση νανοδομών και νανοδιατάξεων, αλλά και βιομορίων, μικροβίων και ιών.

Τη δημοσίευση συνυπογράφουν πέντε Έλληνες επιστήμονες, ο υποψήφιος διδάκτορας Στυλιανός Πετράκης (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ΕΛΜΕΠΑ), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ευθύμιος Μπακαρέζος (ΕΛΜΕΠΑ), ο Καθηγητής Μιχάλης Ταταράκης (ΕΛΜΕΠΑ, Διευθυντής του IPPL), ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μανώλης Μπενής (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και ο Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης (ΕΛΜΕΠΑ) που είναι και ο επιστημονικός υπεύθυνος της συγκεκριμένης έρευνας.

Η Έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου:Τ1ΕΔΚ- T1EDK-04549, «Ανάπτυξη συστήματος πολυφασματικής μικροσκοπίας στην περιοχή των ακτίνων-Χ».

 

* S. Petrakis, M. Bakarezos, M. Tatarakis, E. P. Benis, & N. A. Papadogiannis, Electron quantum path control in high harmonic generation via chirp variation of strong laser pulses, Scientific Reports 11 23882, (2021) | https://doi.org/10.1038/s41598-021-03424-3

 

 

Κατηγορία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Ηρακλείου – εταιρεία για τη νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση – διοργανώνει το 8ο υβριδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο Περιθαλπόντων και Επαγγελματιών Φροντιστών ατόμων με Άνοια. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου και διαδικτυακά.

Η είσοδος θα είναι δωρεάν και ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο και θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης

εκπαιδευτικό σεμινάτιο άνοια alzheimer

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές: «Κύριος στόχος μας είναι η ανάδειξη της σημασίας της ολιστικής προσέγγισης του ηλικιωμένου ασθενή και του ασθενή με άνοια και η καλύτερη ποιότητα ζωής ασθενών και περιθαλπόντων. Πιστεύουμε ότι οι ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι περιθάλποντες έχουν μικρότερη συναισθηματική φόρτιση και περισσότερη δύναμη να προσφέρουν καλύτερης ποιότητας και αποτελεσματικότερη φροντίδα στα πρακτικά προβλήματα που προκύπτουν. Προσπαθούμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο το δυνατόν περισσότερους περιθάλποντες -ιδίως σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστές- να παρακολουθήσουν το σεμινάριο και γι’ αυτό αποφασίσαμε να πραγματοποιηθεί το σεμινάριο και διαδικτυακά και δια ζώσης στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Με την ευχή οι προσπάθειες όλων μας να ευοδοθούν προς όφελος εκείνων που περισσότερο το έχουν ανάγκη, σας καλούμε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του φετινού 8ου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου για τους Περιθάλποντες Ατόμων με Ανοια Νόσο Alzheimer.»

Λόγω των μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού, μόνο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, οι οποίοι θα είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες προ 180 ημερών, θα έχουν την ευκαιρία δια ζώσης παρακολούθησης με την απαραίτητη χρήση μάσκας καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου. Για παρακολούθηση δια ζώσης είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο 6947816155

Για παρακολούθηση του σεμιναρίου διαδικτυακά : https://us02web.zoom.us/j/85929926662

και από το facebook της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Σεμινάριο τελεί επίσης υπό την αιγίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Alzheimer.

 

Κατηγορία ΥΓΕΙΑ

Η «Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας», εορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου και το θέμα της εκστρατείας για τη φετινή «Παγκόσμια Ημέρα Τρίτης Ηλικίας» είναι: «Ψηφιακή Ισότητα για Όλες τις Ηλικίες» (“Digital Equity for All Ages”), το οποίο τονίζει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της πρόσβασης και της συμμετοχής των ηλικιωμένων ατόμων στον ψηφιακό κόσμο και αξιοποίησης των ωφελειών του για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κρήτης, Λάμπρος Ν. Βαμβακάς: «Ως Περιφέρεια έχουμε ως διαχρονική προτεραιότητα μας την προαγωγή της ενεργού και υγιούς γήρανσης, την έμπρακτη στήριξη των ατόμων Τρίτης Ηλικίας και την ενίσχυση των γνωστικών και κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο υπογράψαμε Προγραμματική Σύμβαση με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο για την υλοποίηση του «Προγράμματος Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής και τη Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωμένων Ατόμων που διαβιούν σε ΜΦΗ "ΌΧΙ ΠΙΑ ΜΟΝΟΙ"». Επίσης, χορηγήσαμε στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων του νησιού ταμπλέτες (tablets), με λειτουργικό σύστημα “Android”, για την ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης και την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος, με την εγκατάσταση, προσαρμογή και παραμετροποίηση ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας και λογισμικού ψυχοκοινωνικής και νοητικής ενδυνάμωσης. Επίσης, σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας στηρίξαμε τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με μέσα ατομικής προστασίας, πραγματοποιήσαμε συστηματικούς και ενδελεχής ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων και παρείχαμε καθοδήγηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στους εργαζομένους για την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις νέες υγειονομικές και κοινωνικές συνθήκες».

Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το υποέργο για την εκπαίδευση των φροντιστών, το οποίο περιλαμβάνει και πιστοποίηση για τους συμμετέχοντες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το υποέργο που αφορά στη νοητική, ψυχολογική και κοινωνική ενδυνάμωση των ηλικιωμένων ατόμων, το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί σε δέκα Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων σε όλο το νησί.

Επίσης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε πρόσφατα σύμβαση με προϋπολογισμό 575.000 ευρώ για τη διαρρύθμιση και την επισκευή του πρώην κτιρίου ΠΙΚΠΑ και τη μετατροπή του σε Ολοκληρωμένο Κέντρο Ημέρας για ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια-νόσο Alzheimer.

Στο πλαίσιο της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Τρίτης Ηλικίας, υπό την αιγίδα και με τη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, η Αλληλεγγύη Ηρακλείου για τη Νόσο Alzheimer και την Υγιή Γήρανση υλοποιεί διήμερες εκδηλώσεις. Σήμερα Παρασκευή, πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ αύριο Σάββατο 2 Οκτωβρίου, 10:00-13:00, θα γίνουν τεστ μνήμης για άτομα άνω των 65 ετών από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας στην Περιφέρεια Κρήτης (Είσοδος Δικαιοσύνης).

Κατηγορία ΚΡΗΤΗ

Ο ALPHA ανταποκρινόμενος με ευαισθησία και κατανόηση στις απαιτήσεις και στα δικαιώματα των ΑΜΕΑ τηλεθεατών και των ιδιαίτερων επικοινωνιακών τους αναγκών, εφάρμοσε και για την τηλεοπτική μεταφορά της σειράς «Σασμός», τη νέα υπηρεσία επιλέξιμων ελληνικών υποτίτλων SDH [SDH: Subtitles for the Deaf or Hard of Hearing].

ΣΑΣΜΟΣ: Η βασική ιστορία

Η σκληρή ιστορία ενός σύγχρονου απαγορευμένου έρωτα, στα ορεινά χωριά του Ρεθύμνου. Ενός έρωτα που δεν έπρεπε να συμβεί γιατί οι δύο οικογένειες βρίσκονται σε μια σκληρή, πολύχρονη  σύγκρουση.                                                                                                                                                          

Ο αναπάντεχος έρωτας μεταξύ του Αστέρη Σταματάκη και της Αργυρώς Βρουλάκη είναι ένας έρωτας  παθιασμένος που θα έρθει να ταράξει τις οικογενειακές ισορροπίες, να αμφισβητήσει την αιματηρή αναμέτρηση και να ξεσηκώσει αντιδράσεις. Η βασική ιστορία εμπλουτίζεται με φόνους με αμφισβητούμενα κίνητρα.

Η ιστορία αρχίζει σήμερα…

…για να ανοίξει και πάλι τον κύκλο της βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών, των Βρουλάκηδων και των Σταματάκηδων, από εκεί που είχε σταματήσει είκοσι χρόνια πριν.

Η επιστροφή της Αργυρώς της μικρής κόρης του Μάρκου Βρουλάκη που δέχτηκε τη σφαίρα από τον Βασίλη Σταματάκη και ο έρωτάς της με τον γιο του φονιά, τον Αστέρη Σταματάκη, θα ξυπνήσει τους εφιάλτες του παρελθόντος και τα πάθη, θα αναστατώσει το χωριό και θα ξαναγράψει την Ιστορία.

Γιατί η Ιστορία μπορεί να ξαναγραφεί. Με συγχώρεση κι αγάπη. Με «σασμό».

Ο «Σασμός» είναι μία υπερπαραγωγή, κορμό της οποίας αποτελεί  το επιτυχημένο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη, «Σασμός», σε σενάριο  Β. Χ. Σπηλιόπουλου,  σκηνοθεσία  Κώστα Κωστόπουλου και παραγωγή J.KProductions S.A – Καραγιάννης.

Πρωταγωνιστούν:

Δημήτρης Λάλος, Ορφέας Αυγουστίδης, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Τάσος Νούσιας, Μαρία Πρωτόπαππα, Δημήτρης Ήμελλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Μιχάλης Αεράκης, Ευγενία Σαμαρά, Κώστας Νικούλι, Θανάσης Πατριαρχέας.

Στο ρόλο της Καλλιόπης η Μαρία Τζομπανάκη.

Στο ρόλο της Γιαγιάς Ειρήνης η Ολγα Δαμάνη.

Παίζουν με αλφαβητική σειρά:

Μιχάλης Αλικάκος, Γιώργος Αμούτζας, Δημήτρης Γεωργαλάς, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Στέλλα Γκίκα, Πάνος Γκόγκος, Αλέξανδρος Δαβιλάς, Μαρία Δασκαλάκη, Ευφημία Καλογιάννη, Σταύρος Καραγιάννης, Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, Αλίνα Κωτσοβούλου, Βέρα Μακρομαρίδου, Δημήτρης Μαμιός, Εριέτα Μανούρη, Στάθης Μαντζώρος, Δανάη Παππά, Σπύρος Σαραφιανός, Μάνος Τσαγκαράκης, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στρατής Χατζησταματίου.

Κατηγορία MEDIANEWS

Επίθεση δέχτηκαν ρεπόρτερ και τεχνικοί του OPEN. Συγκεκριμένα μια ομάδα 15 ατόμων προπηλάκισε και χτύπησε τον Κώστα Αλατζά, την Ελευθερία Σπυράκη και τους τεχνικούς, ενώ έκλεψαν και την τσάντα του οπερατέρ και μάλιστα αστυνομικοί που ήταν απέναντι και έβλεπαν το περιστατικό δεν έκαναν τίποτα.

Το περιστατικό της επίθεσης μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση με την ρεπόρτερ και τον οπερατέρ να προπυλακίζονται την ώρα που έκαναν τη δουλειά τους. Η κα Σπυράκη ακούγεται να ουρλιάζει τρομοκρατημένη, καθώς περίπου 15 άτομα χτυπούσαν το όχημά τους, σπάζοντας μάλιστα και τα τζάμια. Αρχικά υπήρξε φραστική επίθεση προς τον δημοσιογράφο Κώστα Αλατζά.

 

Κατηγορία ΕΛΛΑΔΑ

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε πως θα επιτρέπεται δια ζώσης η διεξαγωγή εκλογών με όριο τα 150 άτομα.

Εάν τα άτομα θα είναι παραπάνω θα διεξάγονται οι εκλογές ηλεκτρονικά.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Κατόπιν συνέλευσης της επιτροπής, αποφασίστηκε οι εκλογές καθώς και οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις αιρετών εκπροσώπων να διενεργούνται δια ζώσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο των συνεδριών, εφόσον τα εγγεγραμμένα μέλη δεν υπερβαίνουν τα 150.

Στις περιπτώσεις που τα μέλη είναι 150 και άνω τόσο οι εκλογές όσο και οι εκλογοαπολογιστικές συνελεύσεις θα γίνονται με ψηφιακά μέσα.

Επιπλέον η επιτροπή εισηγήθηκε την εξαίρεση από την παρούσα των εκλογικών διαδικασιών που ήδη έχουν κινήσει με φυσική επιστολική ψήφο και ήδη έχουν υποβληθεί και εγκριθεί βέβαια τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας».

 

Κατηγορία ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ειδησεογραφικό Τμήμα  info@prismanews.gr  

Αθλητικό Τμήμα  info@prismasport.gr 

Τμήμα Πωλήσεων  marketing@prismanews.gr