Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020

Απορρίφθηκε ο πρώτος τριμηνιαίος λογαριασμός για το έργο των LED του Δήμου Ρόδου

Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2020 11:48

Ο ανάδοχος φέρεται να αποδέχεται την υπαιτιότητά του!
Το ερώτημα που αναδεικνύουν οι ίδιες οι εξελίξεις είναι εύλογο: «Θα εγίνοντο όλα αυτά γνωστά αν δεν είχε εκλεγεί δήμαρχος ο Αντώνης Καμπουράκης;»
Η διοικητική, η νομική και η οικονομική υπηρεσία του Δήμου Ρόδου θα συνδράμουν, κατόπιν εντολής του δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Καμπουράκη, τα τρία μέλη της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του Εργου «ενεργειακή αναβάθμιση -αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων- εφαρμογές Smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας», που υπηρετούν στην Διεύθυνση Τεχνικών Εργων και Υποδομών, προκειμένου να συντάξουν πλήρη εισήγηση, για να ενημερωθεί για την υπόθεση ενδελεχώς το δημοτικό συμβούλιο και κατ’ επέκταση οι δημότες της Ρόδου.
Οπως απεκάλυψε η «δημοκρατική», αρμοδίως από την επιτροπή διαπιστώθηκαν ενέργειες και αμέλειες επιβλαβείς για τα συμφέροντα του Δήμου Ρόδου, ενώ συζητείται έντονα το ενδεχόμενο για την έκπτωση της κοινοπραξίας.
Θυμίζουμε ότι το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο του ίδιου έτους και επρόκειτο να ολοκληρωθεί σε 8 μήνες. Το κόστος του έργου είναι 25.179.312,92 ευρώ (με Φ.Π.Α) και έχει ανατεθεί στην ένωση εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ – ΓΚΛΟΜΠΙΛΕΝΤ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΠΕ – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ΟΤΕ ΑΕ έχει θορυβηθεί για την εξέλιξη και αναμένεται μέσα στις προσεχείς ημέρες να έχει μέσω εκπροσώπων του επαφές με την δημοτική αρχή προκειμένου να αποκαταστήσει τα «κακώς κείμενα» τα οποία εκθέτουν συνολικά και τον οργανισμό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες αρμοδίως διαπιστώθηκε ότι η σύμβαση που υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2019 με την ανάδοχο κοινοπραξία προβλέπει ότι ξεκινά με την έγκριση του 12ετούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσής της και με την προϋπόθεση ότι θα υπογράφοντο οι συμβάσεις μεσεγγύησης και ενεχυρίασης απαιτήσεων.
Το προβλεπόμενο 12ετές χρονοδιάγραμμα ούτε υπεβλήθη ούτε και εγκρίθηκε ενώ οι προαναφερόμενες συμβάσεις που έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης δεν εμφανίστηκαν.
Επομένως κρίθηκε ότι δεν ενεργοποιήθηκε η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας ούτε και η Επιτροπή Παραλαβής και Παρακολούθησης Έργου στην οποία υποβλήθηκε ωστόσο ο πρώτος τριμηνιαίος λογαριασμός με αποτέλεσμα να προχωρήσει σε έλεγχο και να τον απορρίψει!!!
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις τρεις εγγυητικές επιστολές που παραδόθηκαν από την ανάδοχο η μία δεν ισχύει. Δεν έχει ακόμη ασφαλιστεί η Σύμβαση έναντι αστικής, ευθύνης, ενώ έχει διαπιστωθεί παραβίαση του χρονοδιαγράμματος.
Ο ανάδοχος, ειδικότερα φέρεται να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μη ενεργοποίηση της Σύμβασης ενώ δεν υπέβαλε αίτημα παράτασής της.
Οπως διαπιστώθηκε αρμοδίως παρότι ο ανάδοχος δεν ήταν συνεπής προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, αποξήλωνε φωτιστικά και τοποθετούσε φωτιστικά και λαμπτήρες στην υφιστάμενη εγκατάσταση φωτισμού του Δήμου Ρόδου χωρίς να ακολουθεί τα οριζόμενα από το νόμο και την σύμβαση.
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει απορρίψει ως εκπρόθεσμη τη μελέτη εφαρμογής που ο ανάδοχος υπέβαλε.
Από τον έλεγχο προέκυψε ότι τα υλικά που περιλαμβάνει για τον οδοφωτισμό η μελέτη εφαρμογής, είναι διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην προσφορά του αναδόχου.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι αποδόσεις αυτών που εγκαθιστούν είναι υποδεέστερες αυτών που προτείνουν, καθιστούν ανέφικτη την προβλεπόμενη από την Σύμβαση εξοικονόμηση ενέργειας και δεν επιτυγχάνουν επάρκεια φωτεινότητας.
Θυμίζουμε ότι η σύμβαση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου υπεγράφη τον Ιανουάριο του 2019 και τιτλοφορήθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα σε έκταση ενεργειακά έργα της χώρας, που ξεκινούσε στη Ρόδο.
Το έργο, όπως είχε δημοσιοποιηθεί, θα υλοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια και ο Δήμος Ρόδου δεν θα δαπανήσει ούτε ένα ευρώ για τα επόμενα 12 έτη, ούτε για την εγκατάσταση αλλά ούτε και για την συντήρηση του δικτύου.
Τα οφέλη για τον Δήμο της Ρόδου, σε βάθος 12ετίας ήταν:
– Εγκατάσταση 30.400 έξυπνων οδοφωτιστικών, τύπου LED.
– Επίτευξη εγγυημένης εξοικονόμησης ενέργειας 76,11%
– Προβλεπόμενο οικονομικό όφελος για τον δήμο 11,5 εκατομμύρια συνολικά.
– Εγκατάσταση έξυπνης πλατφόρμας τηλεδιαχείρισης-τηλεελέγχου η οποία θα δώσει τη δυνατότητα στον Δήμο να μπορεί να ελέγχει το δίκτυο φωτισμού επί 24ωρου βάσεως σε πραγματικό χρόνο αλλά και την αποκατάσταση κάθε βλάβης με ανώτατο χρονικό όριο αντιμετώπισής της, τις 72 ώρες.
– Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων CO2) σημαντικά έως το 2030.
Το ερώτημα όμως που αναδεικνύουν οι ίδιες οι εξελίξεις είναι εύλογο:
«Θα εγίνοντο όλα αυτά γνωστά αν δεν είχε εκλεγεί δήμαρχος ο Αντώνης Καμπουράκης;».

 

Πηγή:dimokratiki.gr

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)