Τρίτη, 26 Μαΐου 2020

Υποχρεωτική η νομιμοποίηση των ερασιτεχνικών σωματείων, προβλέπονται κυρώσεις

Σάββατο, 23 Μαΐου 2020 10:51 Γράφτηκε από την
ΕΠΣΗ ΕΠΣΗ

Όλα τα ερασιτεχνικά σωματεία είναι πλέον υποχρεωμένα να λειτουργούν ως επιχείρηση ανεξάρτητα αν είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Μετά την πανδημία τα πάντα έχουν αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως το γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν από τους παράγοντες είναι πολύπλοκες, αλλά αναγκαίες, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τα σωματεία τους.

Σε διαφορετική περίπτωση όχι μόνο θα χάσουν την επιχορήγηση από την πολιτεία, αλλά θα συναντήσουν και σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα δεν θα μπορούν να ψηφίσουν, να λάβουν μέρος στα πρωταθλήματα και θα τους επιβάλλονται πρόστιμα και στέρηση της φορολογικής τους ενημερότητας.

Τα ερασιτεχνικά σωματεία θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για να νομιμοποιηθούν.


1) Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο πρέπει να έχει στην κατοχή του επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του, πιστοποιητικό τροποποιήσεων και την εκούσια απόφαση αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.

Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο θα πρέπει να έχει θεωρημένα και ενημερωμένα τα κάτωθι βιβλία:

1. Πρακτικό Γενικών Συνελεύσεων,

2. Πρακτικό Συνεδριάσεων Δ.Σ.,

3. Βιβλίο Μητρώου Μελών,

4. Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας,

5. Περιουσιακών Στοιχείων,

6. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων.

Β. Υποχρεωτικά τα ερασιτεχνικά σωματεία παρότι είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει να υποβάλουν φορολογική δήλωση και να λάβουν τους σχετικούς Κωδικούς για το ΤΑΧΙS.

Αν δεν τακτοποιηθούν αυτά οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σωματείων δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογικές ενημερότητες και πλέον υπάρχουν σημαντικά πρόστιμα τόσο για τα σωματεία, όσο και για τους εκπροσώπους τους.

Γ. Για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του σωματείου απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου.

2. Αντίγραφο Καταστατικού &πιστοποιητικό τροποποιήσεων, και την εκούσια απόφαση αναγνώρισης από το Πρωτοδικείο.

3. Αντίγραφο της τελευταία Γενικής Συνέλευσης και των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη διοίκησης.

4. Αντίγραφο Πρακτικού συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. καθώς επίσης και εκπροσώπηση αυτού.

5. Βεβαίωση από το Πρωτοδικείο ότι οι τελευταίες αρχαιρεσίες δεν προσβλήθηκαν.

6. Βεβαίωση από την Περιφέρεια ότι το σωματείο είναι νομιμότυπο και έχει θεωρημένα βιβλία.

Δ. Για την Ειδική Αθλητική αναγνώριση της Γ.Γ.Α. είτε έχει το κάθε σωματείο είτε για την απαραίτητη επικαιροποίηση στοιχείων τα σωματεία μπορούν να προμηθευθούν από την γραμματεία της Ένωσής τους, την σχετική αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συγκεντρώσουν.

Ε. Για την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου στις Αρχαιρεσίες, απαιτείται αίτηση του εκάστοτε σωματείου στον Δικηγορικό Σύλλογο της περιοχής του.

Επίσης:

1. Βάση του νέου Αθλητικού νόμου που ισχύει από τον περασμένο Νοέμβριο, οι αρχαιρεσίες των σωματείων για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου, γίνεται πλέον παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου (ως εκ τούτου Δ.Σ. που εκλέχθησαν κατόπιν αρχαιρεσιών χωρίς Δικαστικό Αντιπρόσωπο δεν είναι έγκυρα).

2. Να διαθέτουν έγγραφη βεβαίωση από την περιφέρεια για την νομιμότητα τους και την θεώρηση των απαραίτητων βιβλίων τους, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να είναι ενημερωμένα.

3. Να διαθέτουν την απαραίτητη Ειδική αθλητική Αναγνώριση της Γ.Γ.Α.

4. Να διαθέτουν την σχετική βεβαίωση από την ένωσή τους, ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος της.

5. Να είναι φορολογικά ενήμερα

6. Να διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό

Παίζουμε μπάλα και στο facebook, ακολουθήστε μας!

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)