Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Water Ecoculture» στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Water Ecoculture» στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Κατά τον μήνα Νοέμβριο, στο Εκπαιδευτήριό μας υλοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Water Ecoculture», το οποίο οργανώνεται και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΟΜΕΡ). Το έργο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τη σημασία του νερού για τον πλανήτη και τον τρόπο με τον οποίο το νερό συνδέεται με ορισμένα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλα τα τμήματα των βαθμίδων Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΖιΖάννεια, Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο).
Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έρευνα πεδίου, εφαρμόζοντας τις αρχές της διερευνητικής μάθησης. Συγκεκριμένα οι μαθητές μας επισκέφτηκαν τον υγρότοπο του Αλμυρού (Ζιζάννεια) και το φράγμα Αποσελέμη (Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο), όπου τους δόθηκε η δυνατότητα σαν μικροί επιστήμονες, να ερευνήσουν τις τοποθεσίες, να παρατηρήσουν το περιβάλλον γύρω τους, να συλλέξουν υλικό και να προβούν σε καταγραφές.

zanneio ecoculture2

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα, τα παιδιά συζήτησαν για τις καταγραφές τους και παρατήρησαν ενδελεχώς το υλικό που είχαν συλλέξει, καταλήγοντας σε ποικίλα συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Επιπλέον συγκέντρωσαν πληροφορίες από έντυπο υλικό, την αναζήτηση στο ίντερνετ και μέσα από συνεντεύξεις που τα ίδια πήραν από πολίτες που σχετίζονταν με τον τόπο επίσκεψης (υπάλληλο του Οργανισμού Ανατολικής Κρήτης και πρώην κάτοικο του χωριού Σφεντύλι). Το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν, οδήγησε τα παιδιά στη δημιουργία μακετών του χωριού και του φράγματος, καθώς και πλήθους εικαστικών αποτυπώσεων.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, τα νήπια θέλησαν να παρουσιάσουν τα έργα τους στους γονείς τους, οπότε και δημιούργησαν στις τάξεις τους εκθέσεις με τα έργα τους. Οι γονείς ερχόμενοι στο σχολείο μας την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ενημερώθηκαν σχετικά με τους στόχους τους προγράμματος από την κυρία Μαρία Αμπαρτζάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης, επιστημονικά υπεύθυνη για το Water Ecoculture, και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις τάξεις μας. Εκεί τα παιδιά τους καλωσόρισαν με μουσική, τραγούδι και κίνηση, που τα ίδια είχαν δημιουργήσει ή επιλέξει, και στη συνέχεια τους πήραν γεμάτα υπερηφάνεια από το χέρι, ώστε να τους ξεναγήσουν στην έκθεση!

zanneio ecoculture3

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που ανέπτυξε η υλοποίηση του προγράμματος Water Ecoculture στο Ζάννειο, ήταν η εμπλοκή πολλών γνωστικών αντικείμενων (π.χ. γλώσσας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, μουσικής, εικαστικών κ.λπ.) και όλων των τύπων νοημοσύνης στην έρευνα των παιδιών. Επέτρεψε στα παιδιά να εξερευνήσουν και να προσεγγίσουν τη φύση με τον νου, τα συναισθήματα και το σώμα, κάτι που προώθησε και καλλιέργησε την ολόπλευρη ανάπτυξή τους!

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Water Ecoculture» στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Water Ecoculture» στο Ζάννειο Εκπαιδευτήριο

Κατά τον μήνα Νοέμβριο, στο Εκπαιδευτήριό μας υλοποιήθηκε το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Water Ecoculture», το οποίο οργανώνεται και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΟΜΕΡ). Το έργο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τη σημασία του νερού για τον πλανήτη και τον τρόπο με τον οποίο το νερό συνδέεται με ορισμένα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου πολιτισμού. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλα τα τμήματα των βαθμίδων Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΖιΖάννεια, Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο).
Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έρευνα πεδίου, εφαρμόζοντας τις αρχές της διερευνητικής μάθησης. Συγκεκριμένα οι μαθητές μας επισκέφτηκαν τον υγρότοπο του Αλμυρού (Ζιζάννεια) και το φράγμα Αποσελέμη (Προνηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο), όπου τους δόθηκε η δυνατότητα σαν μικροί επιστήμονες, να ερευνήσουν τις τοποθεσίες, να παρατηρήσουν το περιβάλλον γύρω τους, να συλλέξουν υλικό και να προβούν σε καταγραφές.

zanneio ecoculture2

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα, τα παιδιά συζήτησαν για τις καταγραφές τους και παρατήρησαν ενδελεχώς το υλικό που είχαν συλλέξει, καταλήγοντας σε ποικίλα συμπεράσματα σχετικά με τη σημασία του νερού για τον άνθρωπο και τον πλανήτη. Επιπλέον συγκέντρωσαν πληροφορίες από έντυπο υλικό, την αναζήτηση στο ίντερνετ και μέσα από συνεντεύξεις που τα ίδια πήραν από πολίτες που σχετίζονταν με τον τόπο επίσκεψης (υπάλληλο του Οργανισμού Ανατολικής Κρήτης και πρώην κάτοικο του χωριού Σφεντύλι). Το έντονο ενδιαφέρον που επέδειξαν, οδήγησε τα παιδιά στη δημιουργία μακετών του χωριού και του φράγματος, καθώς και πλήθους εικαστικών αποτυπώσεων.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, τα νήπια θέλησαν να παρουσιάσουν τα έργα τους στους γονείς τους, οπότε και δημιούργησαν στις τάξεις τους εκθέσεις με τα έργα τους. Οι γονείς ερχόμενοι στο σχολείο μας την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, ενημερώθηκαν σχετικά με τους στόχους τους προγράμματος από την κυρία Μαρία Αμπαρτζάκη, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης, επιστημονικά υπεύθυνη για το Water Ecoculture, και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις τάξεις μας. Εκεί τα παιδιά τους καλωσόρισαν με μουσική, τραγούδι και κίνηση, που τα ίδια είχαν δημιουργήσει ή επιλέξει, και στη συνέχεια τους πήραν γεμάτα υπερηφάνεια από το χέρι, ώστε να τους ξεναγήσουν στην έκθεση!

zanneio ecoculture3

Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που ανέπτυξε η υλοποίηση του προγράμματος Water Ecoculture στο Ζάννειο, ήταν η εμπλοκή πολλών γνωστικών αντικείμενων (π.χ. γλώσσας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, μουσικής, εικαστικών κ.λπ.) και όλων των τύπων νοημοσύνης στην έρευνα των παιδιών. Επέτρεψε στα παιδιά να εξερευνήσουν και να προσεγγίσουν τη φύση με τον νου, τα συναισθήματα και το σώμα, κάτι που προώθησε και καλλιέργησε την ολόπλευρη ανάπτυξή τους!