Κυριακή, 18 Απριλίου 2021

Λαϊκή Ετυμηγορία ή Κυβερνησιμότητα; Και η Αποτελεσματικότητα; Το παράδειγμα του Δήμου Χερσονήσου

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 13:11

Γράφει ο Μανόλης Διαμαντάκης, Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Χερσονήσου

Το 2018 καθιερώθηκε στη χώρα μας, για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία της, η απλή αναλογική σαν το εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Οι δημοτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν ένα χρόνο αργότερα (Μάϊος/Ιούνιος 2019) με αυτό ακριβώς το εκλογικό σύστημα. Όλοι, δημότες και ασχολούμενοι με την τοπική αυτοδιοίκηση, γνώριζαν ένα χρόνο πριν την εκλογική διαδικασία, γνώριζαν και το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων. Γνώριζαν ότι το Δημοτικό συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης των δήμων, γνώριζαν ότι ο δήμαρχος είναι εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο στη διακυβέρνηση του Δήμου. Με αυτά τα δεδομένα ψήφισαν οι πολίτες και ανάδειξαν τις τοπικές αρχές.

Λίγο πριν την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, η νέα κυβέρνηση που είχε εν τω μεταξύ αναδειχτεί από τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου που ακολούθησαν, θεώρησε σκόπιμο να πραγματοποιήσει νομοθετικές παρεμβάσεις, για να διορθώσει όπως είπε τα προβλήματα που -υποτίθεται ότι- δημιούργησε η χρήση της απλής αναλογικής. Και για να προλάβει την όποια ακυβερνησία διέβλεπε, ορθά ή λάθος. Έτσι, με στόχο την «κυβερνησιμότητα» των δήμων και των περιφερειών, αφαίρεσε αρμοδιότητες από το κυρίαρχο όργανο των δήμων, το Δημοτικό Συμβούλιο, και τις μετέφερε στην Οικονομική επιτροπή, η οποία από όργανο «παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου» μετατράπηκε σε ισχυρό όργανο διοίκησης, ενώ ταυτόχρονα έδιδε την δυνατότητα στην παράταξη του δημάρχου να εκλέγει πλειοψηφικά τα μέλη της οικονομικής επιτροπής. Με την ίδια νομοθετική παρέμβαση, η κυβέρνηση έδωσε την δυνατότητα στο δήμαρχο να ορίζει, επίσης πλειοψηφικά, τις διοικήσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου, ανεξάρτητα από το ποσοστό που έλαβε η παράταξή του στις εκλογές.

Μέχρι σήμερα, αρκετά έχουν γραφεί για τις αλλαγές αυτές στα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οπότε περιττεύει κάθε σχόλιο από εμένα. Όμως πολύ πρόσφατα είδαμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα αυτών των παρεμβάσεων, και ειδικότερα στον ορισμό των διοικήσεων των νομικών προσώπων των δήμων. Τα αποτελέσματα αυτά χρήζουν, κατά την άποψή μου, ιδιαίτερου σχολιασμού.

Οι διοικήσεις των νομικών προσώπων των Δήμων (επιχειρήσεις ύδρευσης, κοινωφελείς, σχολικές επιτροπές, λιμενικά ταμεία κλπ) ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και απαρτίζονται από δημοτικούς συμβούλους, δημότες με εμπειρία και εκπροσώπους φορέων, εργαζομένων ή άλλων φορέων σχετικών με τις δραστηριότητες του κάθε νομικού προσώπου. Για παράδειγμα, στη διοίκηση των Λιμενικών Ταμείων συμμετέχει ο λιμενάρχης της περιοχής ή στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών συμμετέχουν δύο διευθυντές σχολείων ή και εκπρόσωπος των μαθητών. Με στόχο την επίτευξη «κυβερνησιμότητας» των νομικών προσώπων η κυβέρνηση αποφάσισε ότι για τον ορισμό των διοικήσεών τους τα 3/5 των μελών τους (δηλαδή ποσοστό 60%) θα υποδεικνύονται από τον Δήμαρχο. Η ποσοστιαία αυτή αναλογία θα υπολογίζεται στο σύνολο των μελών του συμβουλίου ενώ οι εκπρόσωποι των φορέων δεν μπορούν να αποτελούν μέρος του ποσοστού των 3/5 του δημάρχου. Ακόμη, σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, ανεξάρτητα από το κλασματικό μέρος. Τέλος, η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το δημοτικό συμβούλιο το οποίο δεν μπορεί να την τροποποιήσει, όμως δίδεται η δυνατότητα στον δήμαρχο, αν θέλει, να προτείνει λιγότερα μέλη από αυτά που υπολογίζονται με την παραπάνω διαδικασία. Τα υπολειπόμενα μέλη μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση, συνυπολογίζοντας τις θέσεις των φορέων, προτείνονται από τις υπόλοιπες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, σε ένα νομικό πρόσωπο με 7μελές συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει ένας εκπρόσωπος άλλου φορέα που ορίζεται από αυτόν, ο δήμαρχος έχει το δικαίωμα να προτείνει μέχρι 5 μέλη. Αν προτείνει 5, τότε σε όλες τις άλλες δημοτικές παρατάξεις αναλογεί ένα μέλος αφού πρέπει να συνυπολογιστεί και ο εκπρόσωπος του φορέα. Αν προτείνει 4, τότε στις άλλες παρατάξεις απομένουν 2 κοκ. (Στο τέλος του κειμένου υπάρχει παράρτημα όπου παρατίθενται αναλυτικά παράδειγμα για τον υπολογισμό των μελών).

Σε συνεδρίασή του την περασμένη Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου όρισε τα διοικητικά συμβούλια εννέα νομικών του προσώπων. Κατά την συνεδρίαση αυτή ο δήμαρχος πρότεινε συγκεκριμένο αριθμό εκπροσώπων της παράταξής του σε κάθε διοικητικό συμβούλιο, εξαντλώντας όλα τα περιθώρια που του άφηνε ο νόμος. Σε κάθε περίπτωση, πρότεινε για την παράταξή του τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μελών, πρόταση που ήταν δεσμευτική για το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο δεν είχε καμία απολύτως δυνατότητα αντίδρασης. (Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος υπάρχει αναλυτικά η κατανομή των μελών στα 9 νομικά πρόσωπα του Δήμου Χερσονήσου). Σύμφωνα με όσα ο δήμαρχος κ. Ιωάννης Σέγκος πρότεινε και το δημοτικό συμβούλιο δέσμια αποδέχτηκε, στα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων του Δήμου Χερσονήσου ορίστηκαν συνολικά 81 τακτικά μέλη, καθώς επίσης και 81 αναπληρωματικά μέλη. Από τα 81 τακτικά μέλη, τα 13 είναι εκπρόσωποι φορέων που ορίζονται από αυτούς, συνεπώς τα οριζόμενα από το δημοτικό συμβούλιο μέλη είναι 68. Από αυτά, τα 51 μέλη προτάθηκαν από τον Δήμαρχο, εξαντλώντας ΟΛΑ τα περιθώρια που του δίδει ο νόμος, αφήνοντας μόνο 17 θέσεις για τις προτάσεις των υπόλοιπων παρατάξεων. Δηλαδή, από το σύνολο των μελών που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, το 75% ορίστηκαν από τον Δήμαρχο και το υπόλοιπο 25% από όλες τις άλλες παρατάξεις!!!

Δια την πλήρη αξιολόγηση των παραπάνω, αξίζει να αναφερθούν και τα αντίστοιχα στοιχεία που προκύπτουν από τον ορισμό των διοικήσεων των ίδιων νομικών προσώπων το 2014, από την προηγούμενη δημοτική αρχή με δήμαρχο τον κ. Μαστοράκη. Στον τότε ορισμό, ο συνολικός αριθμός μελών των διοικητικών συμβουλίων ήταν 79 από τα οποία τα 12 ήταν εκπρόσωποι φορέων και 67 τα οριζόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα οριζόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο μέλη, τα 43 προτάθηκαν από τον τότε δήμαρχο και τα υπόλοιπα 24 από τις άλλες παρατάξεις. Δηλαδή, από την παράταξη του δημάρχου προερχόταν το 64% των μελών και από τις υπόλοιπες παρατάξεις το 36%. Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι στην τότε ισχύουσα νομοθεσία δεν υπήρχε η πρόβλεψη για την αναλογία των 3/5, όμως στην συστατική πράξη κάθε νομικού προσώπου υπήρχε αναφορά για τα μέλη συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης. Αν η δημοτική αρχή Μαστοράκη το 2014, είχε ακολουθήσει την πολιτική της Δημοτικής Αρχής Σέγκου το 2019, δηλαδή να προτείνει για τον εαυτό της το μέγιστο επιτρεπόμενο από τη νομοθεσία αριθμό μελών, τότε από τα 67 οριζόμενα από το δημοτικό συμβούλιο μέλη τα 52 θα προερχόταν από την παράταξη του δημάρχου Μαστοράκη και τα υπόλοιπα 15 από τις άλλες παρατάξεις. Άρα, από την παράταξη του δημάρχου θα προερχόταν το 78% των μελών και από τις υπόλοιπες παρατάξεις το 22%. Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι με την ισχύουσα το 2014 νομοθεσία, οι προτάσεις του δημάρχου δεν ήταν δεσμευτικές για το δημοτικό συμβούλιο, όμως οι τότε δημοτικές αρχές διέθεταν το 60% τουλάχιστον των δημοτικών συμβούλων, άρα είχαν όλη τη δυνατότητα να ψηφίζουν ό,τι εισήγηση έκανε ό δήμαρχος. Συγκρίσιμα αποτελέσματα με αυτά του 2014 (περίοδος Μαστοράκη) είναι και τα αποτελέσματα από τον ορισμό του 2011, με δήμαρχο τον Ζαχαρία Δοξαστάκη. Τέλος, το 2019 η δημοτική παράταξη του Δημάρχου ψηφίστηκε από το 39,4% την πρώτη Κυριακή των εκλογών και δήμαρχος εξελέγη τη δεύτερη Κυριακή, το 2014 η παράταξη του δημάρχου ψηφίστηκε από το 51,6% την πρώτη Κυριακή ενώ το 2011 η παράταξη του δημάρχου ψηφίστηκε από το 65,6% την πρώτη Κυριακή και προφανώς εξέλεξε δήμαρχο.

Από τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και από τα αποτελέσματα στον πίνακα του δεύτερου παραρτήματος, προκύπτουν -πέρα από κάθε αμφισβήτηση- τα παρακάτω πρώτα συμπεράσματα:

  • Η παράταξη του δημάρχου, ενώ εκπροσωπεί ποσοστό δημοτών μικρότερο από το 40%, στα νομικά πρόσωπα αποκτά το 75% των μελών , ενώ οι υπόλοιπες παρατάξεις που εκπροσωπούν το 60% των δημοτών στα συμβούλια αυτά διαθέτουν μόνο το 25% των μελών. Το ποσοστό του 75% μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παράταξη του δημάρχου εκπροσωπεί ποσοστά πολύ μικρότερα του 40% του εκλογικού σώματος, αρκεί ο δήμαρχος να ακολουθήσει την ίδια πολιτική.
  • Σε κάθε νομικό πρόσωπο υπάρχει όχι μόνο απόλυτη, αλλά και συντριπτική πλειοψηφία των οριζόμενων από το δήμαρχο μελών. Υπερκαλύπτουν όχι μόνο τα οριζόμενα από τις άλλες παρατάξεις μέλη, αλλά αθροιστικά και αυτά των οριζόμενων από τρίτους φορείς μέλη. Ακόμη και στον πλέον μικρό για το δήμαρχο ορισμό, αυτή των νομικών προσώπων 8 και 9 στον πίνακα, ο δήμαρχος διαθέτει 6 μέλη που είναι περισσότερα από το άθροισμα των 4 μελών των φορέων και του 1 των άλλων παρατάξεων.
  • Το αποτέλεσμα της λαϊκής ετυμηγορίας των δημοτικών εκλογών του 2019 όχι απλώς δεν γίνεται σεβαστό, αλλά αλλοιώνεται σε υπερθετικό βαθμό. Το 40% της λαϊκής εντολής, βάναυσα μετατρέπεται στο υπερβολικό 75%. Ακόμη και αν δεχτούμε ως ορθό τον ισχυρισμό περί κυβερνησιμότητας, αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί με ένα λογικό, περισσότερο ήπιο, τρόπο.
  • Ο βαθμός αλλοίωσης της λαϊκής εντολής που παρατηρείται είναι τέτοιος, ώστε η εκπροσώπηση μειοψηφικών στην πραγματικότητα δημοτικών αρχών να είναι στα νομικά πρόσωπα μεγαλύτερη από ότι ήταν η εκπροσώπηση δημοτικών αρχών άλλων εποχών, οι οποίες στις αντίστοιχες εκλογές και με πλειοψηφικά συστήματα είχαν λάβει μεγάλα ποσοστά, όπως αυτά του 2011 στο Δήμο Χερσονήσου.

    

  • Στην θεσμοθέτηση της αναλογίας των 3/5 (νόμος 4623, άρθρο 6) που στόχευε στην κατεύθυνση της πλειοψηφικής διαδικασίας, προστέθηκε και η ακραία «λογική» της στρογγυλοποίησης, πάντα υπέρ του δημάρχου όπως και η ουσιαστική τοποθέτηση των εκπροσώπων των φορέων στην ίδια ομάδα με τα μέλη των άλλων δημοτικών παρατάξεων (εγκύκλιος 102 Υπουργείου Εσωτερικών). Αν σε όλα αυτά προστεθεί και ενδεχόμενη ακραία, εντελώς παράλογη και αντιδεοντολογική στάση δημοτικών μας αρχόντων να προτείνουν το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό μελών για τις παρατάξεις τους, όπως έγινε στο παράδειγμα που αναλύουμε στο Δήμο Χερσονήσου, τότε είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούμε σε παράλογες καταστάσεις. Η δημοκρατία μας, δυστυχώς θα μετατρέπεται καθημερινά σε ολιγαρχία (τουλάχιστον).
  • Ο στόχος όσων προβάλλουν τα της «κυβερνησιμότητας» είναι ο ορισμός ομάδας συμβούλων από το δήμαρχο σε αριθμό τέτοιο που να αποτελούν πλειοψηφία, άσχετα από τις ιδιότητες των άλλων μελών, τα οποία a priori τοποθετούν στους «κακούς αντιπάλους». Η πολιτική αυτή στην περίπτωση του ορισμού του συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, όπως αυτή αναλυτικά παρουσιάζεται στο πρώτο παράρτημα παρακάτω, έχει αποτέλεσμα τη σαφή τοποθέτηση των διευθυντών των σχολείων που συμμετέχουν στο συμβούλιο, του εκπροσώπου γονέων και κηδεμόνων αλλά και του εκπροσώπου των μαθητών στην πλευρά των «κακών» της διοίκησης, αυτών που ενδεχομένως δεν θα ασχολούνται για την πρόοδο της εκπαίδευσης αλλά μέλημά τους θα είναι η δημιουργία προβλημάτων στην δημοτική αρχή. Και αν ακόμη ξεχάσουμε τους διευθυντές και τους γονείς, αυτοί που εισηγούνται αλλά και όλοι όσοι υλοποιούν τις πολιτικές αυτές, ας σκεφτούν τι «παράδειγμα» δίδουν στον εκπρόσωπο των μαθητών που συμμετέχει στο συμβούλιο και, μέσω αυτού, σε όλους τους συμμαθητές του: Από τώρα σε θεωρούμε εκτός της ισχυρής ομάδας, εκτός εξουσίας, είσαι με τους «κακούς».
  • Η πρόταση του Δημάρχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι δεσμευτική. Τίποτα άλλο, πέραν της πρότασης αυτής δεν μπορεί να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κατά τα άλλα, εξακολουθεί να ισχύει η επιταγή του νόμου για το «απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση» των δημοτικών συμβούλων, όπως και του συντάγματος για τους Βουλευτές.

Όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση στην εισηγητική έκθεση του Ν. 4623/2019, οι αλλαγές που αποφάσισε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης έγιναν «προκειμένου αποφευχθούν φαινόμενα ακυβερνησίας» καθώς «και για να αποκατασταθεί -στο μέτρο του δυνατού- η ανακολουθία που προέκυψε μεταξύ της εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης και της κατανομής των εδρών των δημοτικών συμβουλίων της χώρας» λόγω της απλής αναλογικής. Τα υποθετικά φαινόμενα ακυβερνησίας ενδεχομένως να αποφεύχθηκαν, σίγουρα όμως η ανακολουθία «μεταξύ της εκπεφρασμένης λαϊκής βούλησης και της κατανομής των εδρών» στα δημοτικά νομικά πρόσωπα εκτοξεύτηκε στα ύψη.

Από την ανάλυση των αποφάσεων ορισμού των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων στο Δήμο Χερσονήσου, σε συνδυασμό με προγενέστερες αποφάσεις ορισμού αντιδημάρχων και εκλογής μελών των επιτροπών, καθώς επίσης και από το μέγεθος του δήμου, των εκλογικών αποτελεσμάτων και τον αριθμό των συμβούλων που διαθέτει η παράταξη της δημοτικής αρχής, προκύπτουν και άλλα αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Ο Δήμος Χερσονήσου ανήκει στην κατηγορία των Μεγάλων Ηπειρωτικών Δήμων σύμφωνα με ισχύουσα κατηγοριοποίηση, ενώ το δημοτικό του συμβούλιο αποτελείται από 27 μέλη. Η παράταξη του δημάρχου την πρώτη Κυριακή των εκλογών ψηφίστηκε από το 40% περίπου των δημοτών και εξέλεξε 10 δημοτικούς συμβούλους. Οι πέντε από τους 10 δημοτικούς συμβούλους της παράταξης του δημάρχου έχουν τοποθετηθεί σε θέση Αντιδημάρχου, ενώ ένας έκτος έχει εκλεγεί πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επιπλέον, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου έχουν οριστεί σε 32 θέσεις τακτικών μελών διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων του Δήμου Χερσονήσου και σε 29 θέσεις αναπληρωματικών μελών, δηλαδή ο καθένας από τους αυτούς έχει ορισθεί τακτικό μέλος στις διοικήσεις 3 νομικών προσώπων κατά μέσο όρο και αναπληρωματικό μέλος σε επιπλέον τρεις άλλες διοικήσεις.

Πάντα επιπλέον, και πάντα σωρευτικά στα προηγούμενα, και οι δέκα από τους δημοτικούς συμβούλους του δημάρχου είτε είναι πρόεδροι νομικού προσώπου του Δήμου είτε είναι μέλη μιας εκ των επιτροπών (Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής) του Δήμου, μάλιστα οι μισοί από αυτούς κατέχουν δύο τέτοιες ιδιότητες.

Ειδικά οι πέντε αντιδήμαρχοι αλλά και ο πρόεδρος του δημοτικού Συμβουλίου είναι ταυτόχρονα: Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ή εκείνης της Ποιότητας Ζωής, τακτικό μέλος των διοικήσεων τριών νομικών προσώπων κατά μέσο όρο, αναπληρωματικό μέλος τριών άλλων νομικών προσώπων, ενώ οι μισοί από αυτούς είναι επιπλέον πρόεδροι νομικών προσώπων ή επιτροπών του Δήμου. Στην ακραία περίπτωση, ένας εξ αυτών είναι τακτικό μέλος στη διοίκηση πέντε (!!!) νομικών προσώπων. Και βέβαια, εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητα και τις υποχρεώσεις του Δημοτικού Συμβούλου.

Εύλογα γεννάται το ερώτημα: Πως θα καταφέρουν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι αυτοί σε τόσες υποχρεώσεις; Πότε θα βρίσκουν χρόνο για να συνεργάζονται με τα υπηρεσιακά στελέχη του δήμου, πότε για να συναντούν τους δημότες, πότε θα επισκέπτονται υπηρεσίες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, πότε θα βρίσκουν χρόνο απλά για να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις των οργάνων στα οποία συμμετέχουν; Και το κυριότερο, μετά από όλα αυτά, πως θα έχουν διαύγεια πνεύματος αλλά και όρεξη για δουλειά ώστε να σκεφτούν και να σχεδιάσουν λύσεις για τα θέματα που τους έχουν ανατεθεί; Πως θα μπορούν να σχεδιάσουν την πορεία του τόπου τους; Είναι προφανές ότι φυσιολογικών δυνατοτήτων και αντοχών άνθρωποι, δεν μπορούν να αντέξουν τόσο φορτίο υποχρεώσεων και να ανταποκριθούν θετικά σε αυτές. Δυστυχώς οι συνθήκες φαίνεται να μην ευνοούν την παραγωγή δημοτικού έργου. Η κυβερνησιμότητα αγνοεί επιδεικτικά την αποτελεσματικότητα.

Τα παραπάνω προφανώς θα ισχύουν σε εντονότερο βαθμό σε πολλούς άλλους δήμους. Ο δήμος Χερσονήσου λογικά θα έχει μικρότερα τέτοια προβλήματα, αν αναλογιστούμε ότι το ποσοστό του δημάρχου την πρώτη Κυριακή είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σχέση με άλλους δήμους (π.χ. Χανίων) καθώς επίσης και το μέγεθος του δήμου.

Άμεση και επιτακτική ανάγκη, κατά τη γνώμη μου, η δραστηριοποίηση των ανθρώπων της αυτοδιοίκησης για εξεύρεση λύσης.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Παράρτημα Α. Ορισμός διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δήμου.

Α1) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Δήμου Χερσονήσου

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 7 μέλη, από τα οποία 4 είναι δημοτικοί σύμβουλοι, δύο είναι δημότες με εμπειρία ή γνώση για το αντικείμενο και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής.

Το συμβούλιο είναι 7μελές, η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 ή ισοδύναμα το 60% των μελών είναι 4,2 για την παράταξη του δημάρχου και 2,8 για τις υπόλοιπες παρατάξεις. Η στρογγυλοποίηση, σύμφωνα με την εγκύκλιο 102 του Υπουργείου Εσωτερικών γίνεται στο 5, τόσα το πολύ μέλη μπορεί να προτείνει ο Δήμαρχος.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ιωάννης Σέγκος πρότεινε 5 μέλη για την παράταξή του, μία θέση είναι για τον προϊστάμενο της λιμενικής αρχής και η εναπομείνασα μία ορίστηκε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

 

Α2) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη από τα οποία τα έξι είναι δημοτικοί σύμβουλοι, ένας δημότης ή κάτοικος της περιοχής, δύο διευθυντές σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο δήμο, ένας εκπρόσωπος συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και τέλος ένας εκπρόσωπος των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία του δήμου.

Το ποσοστό των 3/5 του 11μελούς διοικητικού συμβουλίου είναι 6,6 άτομα, που στρογγυλοποιείται στο 7, και αυτός είναι ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να προτείνει ο Δήμαρχος. Οι εκπρόσωποι καθηγητών, μαθητών και γονέων είναι 4, ενώ στο «Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο» που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη βουλή ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, οι άλλες δημοτικές παρατάξεις θα εκπροσωπούνται με τουλάχιστον ένα μέλος. Άρα, ο μέγιστος αριθμός που μπορεί να προτείνει ο δήμαρχος είναι 6 μέλη. Τόσους ακριβώς πρότεινε και ο δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ιωάννης Σέγκος, οπότε το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου αποτελείται από 6 μέλη της συμπολίτευσης (πέντε δημοτικούς συμβούλους και ένα δημότη), δύο διευθυντές σχολικών μονάδων, ένα εκπρόσωπο συλλόγου γονέων, ένα μαθητή και ένα δημοτικό σύμβουλο από τις άλλες παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου.

Παράρτημα Β. Κατανομή μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου Χερσονήσου.

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η κατανομή των θέσεων των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Χερσονήσου στην παράταξη Δημάρχου και σε αυτές της αντιπολίτευσης, καθώς επίσης και οι θέσεις που ορίζονται από άλλους φορείς.

Το πρώτο τμήμα του πίνακα, με επικεφαλίδα 2019 (στήλες 1 έως 3), φαίνεται η κατανομή που αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, 11 Οκτωβρίου 2019 και θα ισχύει για όλη την τρέχουσα δημοτική Περίοδο. Ειδικότερα στην στήλη «Δημ» αναφέρεται ο αριθμός των μελών της παράταξης του Δημάρχου, στη Στήλη «Αντ» αυτά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ενώ στην στήλη «Φορ» υπάρχουν ο αριθμός των μελών που υποδεικνύονται από τρίτους φορείς.

 

2019

2014

2014 Νομοθεσία

Δημ.

Αντ.

Φορ.

Δημ.

Αντ.

Φορ.

Δημ.

Αντ.

Φορ.

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Ν.Π. 1

5

1

1

4

2

1

4

2

1

Ν.Π. 2

7

4

 

8

3

 

9

2

 

Ν.Π. 3

7

3

1

6

4

1

8

2

1

Ν.Π. 4

7

3

1

6

4

1

8

2

1

Ν.Π. 5

3

1

1

3

1

1

3

1

1

Ν.Π. 6

5

1

1

4

2

1

5

1

1

Ν.Π. 7

5

2

 

4

3

 

6

1

 

Ν.Π. 8

6

1

4

4

3

3

5

2

3

Ν.Π. 9

6

1

4

4

2

4

4

2

4

ΣΥΝΟΛΟ

51

17

13

43

24

12

52

15

12

Αντίστοιχα, στο δεύτερο τμήμα με επικεφαλίδα «2014» (στήλες 4 έως 6) υπάρχουν οι αντίστοιχες κατανομές, όπως αυτές ορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2014, και ίσχυσαν κατά την Δημοτικής περίοδο 2014 – 2019 με Δήμαρχο τον κ. Μαστοράκη

Τέλος, στο τρίτο τμήμα του πίνακα με επικεφαλίδα «2019 Νομοθεσία» υπάρχει η κατανομή που θα ίσχυε την περίοδο 2014 – 2019, αν η Δημοτική Αρχή Μαστοράκη είχε ακολουθήσει την πολιτική που ακολούθησε η σημερινή Δημοτική Αρχή Σέγκου και είχε κάνει προτάσεις τέτοιες ώστε στην παράταξή του να ανήκει ο μέγιστος αριθμός μελών που επέτρεπε την εποχή εκείνη η νομοθεσία.

Παράρτημα Γ. Τοποθέτηση δημοτικών συμβούλων σε διοικητικά συμβούλια.

Στον επόμενο πίνακα φαίνεται η τοποθέτηση κάθε δημοτικού συμβούλου της δημοτικής παράταξης του Δημάρχου σε διοικητικές ή εκτελεστικές θέσεις στο σύστημα διοίκησης των υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου και των νομικών προσώπων του δήμου. Ειδικότερα στη στήλη 1 υπάρχει ένδειξη αν ο εν λόγω δημοτικός σύμβουλος έχει οριστεί σε θέση αντιδημάρχου ή αν είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην δεύτερη στήλη φαίνεται σε πόσες θέσεις προέδρου νομικού προσώπου ή μέλους των επιτροπών ποιότητας και οικονομικών έχει εκλεγεί ή οριστεί. Στην στήλες 3 και 4 φαίνεται το πλήθος των νομικών προσώπων στα οποία ο κάθε δημοτικός σύμβουλος είναι Τακτικό μέλος της διοίκησής τους (η 3), ή αναπληρωματικό μέλος (η 4).

Από τον πίνακα αυτό εύκολα διαπιστώνεται ότι:

Α) Οι 10 δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής ομάδας του δημάρχου έχουν οριστεί σε 32 θέσεις τακτικών μελών των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων του Δήμου και σε 29 θέσεις αναπληρωματικών μελών. Δηλαδή ο καθένας δημοτικός σύμβουλος κατέχει 6 θέσεις: είναι τακτικό μέλος σε 3 διοικητικά συμβούλια κατά μέσο όρο και αναπληρωματικό σε άλλα 3 νομικά πρόσωπα.

Β) Επιπλέον από τις παραπάνω θέσεις, πέντε δημοτικοί σύμβουλοι έχουν οριστεί σε θέση προέδρου νομικού προσώπου, ενώ οι υπόλοιποι πέντε έχουν οριστεί και σε δεύτερη θέση προέδρου ή είναι μέλη των επιτροπών ποιότητας και Οικονομικής του Δήμου.

 

Δήμ.

Π. ΝΠρ

τακτικό μέλος Τ.Μ. ΝΠ

Αναπλ. μέλος Α.Μ.ΝΠ

(1)

(2)

(3)

(4)

ΔΣ 1

ΝΑΙ

2

2

3

ΔΣ 2

ΝΑΙ

1

3

3

ΔΣ 3

 

2

5

2

ΔΣ 4

ΝΑΙ

1

3

3

ΔΣ 5

 

1

2

5

ΔΣ 6

 

1

4

4

ΔΣ 7

ΝΑΙ

2

2

3

ΔΣ 8

 

2

2

2

ΔΣ 9

ΝΑΙ

1

5

2

ΔΣ 10

ΝΑΙ

2

4

2

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)