Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2021

ΕΛΜΕΠΑ: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Τετάρτη, 06 Ιανουαρίου 2021 11:39

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου διοργανώνουν από κοινού το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» το οποίο οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

 

Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα στους μηχανικούς ή στους αποφοίτους άλλων συναφών ειδικοτήτων, να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι ο εφοδιασμός των φοιτητών του με οικονομικές-διοικητικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να γίνουν περιζήτητα στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων ή επιτυχημένοι αυτοαπασχολούμενοι και επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στα δυο πρώτα εξάμηνα ο φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσει 10 μαθήματα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία. Οι φοιτητές μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα ζωντανά εξ αποστάσεως καθώς και με μαγνητοσκόπηση των διαλέξεων.

Η επιλογή των φοιτητών στο ΔΠΜΣ γίνεται με σύστημα μορίων που αφορούν: βαθμό πτυχίου, γνώση ξένης γλώσσας, επαγγελματική εμπειρία και προσωπική συνέντευξη.

Το πρόγραμμα δημοσιοποιεί πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για το έκτο κύκλο του προγράμματος, με την πρόσκληση να αφορά έως 35 θέσεις, εκ των οποίων έως 5 για μερική φοίτηση. Τα δίδακτρα για την πλήρη φοίτηση ανέρχονται σε 1.000 €/εξάμηνο, με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών και διδακτικών αναγκών. Το ΔΠΜΣ παρέχει τη δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης στους φοιτητές που έχουν το δικαίωμα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Άρθρο 35, του Ν. 4485/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 7 Ιανουαρίου 2021 έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιστοσελίδα:    https://www.hmu.gr/mba-eng/el

Email:              mba_engineers@hmu.g

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ