Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επιπλέον 10,04 εκ. ευρώ στην Κρήτη μέσω των οδικών έργων που υλοποιεί ο ΟΑΚ Α.Ε

Παρασκευή, 08 Νοεμβρίου 2019 17:34

Στο πλαίσιο της 3ης αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που εγκρίθηκε πρόσφατα, η Περιφέρεια της Κρήτης πριμοδοτήθηκε με επιπλέον 10.04 εκ.€.

Η διαδικασία του ΕΣΠΑ εμπεριέχει την ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων (σχεδίων-έργων) που χρηματοδοτεί και ως εκ τούτου οι επιτροπές ελέγχου σε όλες τις περιφέρειες και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα εξετάζουν τα αποτελέσματα των στόχων που έχουν επιτευχθεί κατά το σχεδιασμό του ΕΣΠΑ. Η εξέταση των επιδόσεων βασίστηκε στα δεδομένα που δηλώθηκαν στις Ετήσιες Εκθέσεις Υλοποίησης έτους 2018 των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) που υποβλήθηκαν το 2019. Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου επίτευξης των στόχων, το αποθεματικό επίδοσης που έχει προβλεφθεί, αποδίδεται αντίστοιχα στους Άξονες Προτεραιότητας οι οποίοι έχουν επιτύχει τα ορόσημα του Πλαισίου Επίδοσης.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. και η αρμόδια Διεύθυνση Συγκοινωνιακών υλοποιώντας με αποτελεσματικό τρόπο το οδικό έργο «Γούρνες-Χερσόνησος» συνέβαλλαν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του Άξονα Προτεραιότητας Οδικών Έργων του ΕΣΠΑ με αποτέλεσμα το συνολικό κονδύλι που προβλέπεται από το ΕΣΠΑ για την κατασκευή οδικών τμημάτων του Διευρωπαϊκού Δικτύου της Κρήτης να αυξηθεί κατά το ποσό των 10.04 εκατομμυρίων Ευρώ.

Ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχει σκοπό λειτουργίας την στήριξη ανάπτυξης της Κρήτης και τον υπηρετεί με συνέπεια, συνέπεια που απέφερε στο νησί μας τα επιπλέον κονδύλια για τον τομέα των οδικών έργων.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σχετικά Άρθρα