Σάββατο, 06 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση για ένταξη / εγγραφή ωφελουμένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο - 2019

Τετάρτη, 28 Αυγούστου 2019 11:44

Στη σημερινή εποχή, της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού βρίσκονται δίπλα στα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές βιοποριστικές τους ανάγκες. Με αυτό το σκοπό, συνεχίζουν ανελλιπώς τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου από το 2013 με την ένταξη της δομής από 8-5-2017 στο νέο ΕΣΠΑ στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών μαζί με το Κοινωνικό Συσσίτιο. Η δράση αυτή χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση και κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών κοινωνικά ατόμων ευρισκόμενων σε κατάσταση φτώχειας μέσα από παροχή βασικών αγαθών, ενέργειες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης καθώς και η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Η δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου καλύπτει μηνιαίως πάνω από 200 νοικοκυριά που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, είδη ψυχαγωγίας, αλλά περιστασιακά, ακόμα και συσκευές οικιακής χρήσης και έπιπλα.

Αυτή την περίοδο θέλοντας να στηρίξουμε όσο το δυνατό περισσότερα πολυμελή νοικοκυριά που έχουν ανάγκη, καλούμε οικογένειες κατά προτίμηση μονογονεϊκές και πολύτεκνες που επιθυμούν, να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στην δομή. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο των Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων Α. & Μ. Καλοκαιρινού στεγάζεται στην οδό Μονής Αγκαράθου και Κοσμά Ζώτου γωνία.

 

 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 • Τελευταίο Εκκαθαριστικό Εφορίας 2018 (Το ίδιο ισχύει για όσα μέλη, άνω των 18 διαμένουν στο σπίτι του/ης αιτούντα/ούσας & δεν καταγράφονται ως προστατευόμενα, στην Δήλωση του αιτούντα/ούσας ακόμα κι αν μόνο φιλοξενείται στην διεύθυνση που δηλώσε)
 • Αποδεικτικό κατάθεσης Ε9 2019
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Βεβαίωση Ανεργίας από τον οικείο ΟΑΕΔ (Το ίδιο ισχύει για όσα μέλη, άνω των 18 διαμένουν στην κατοικία του/ης αιτούντα/ούσας και διαθέτουν κάρτα ανεργίας). Σημειώνεται ότι η βεβαίωση πρέπει να είναι σχετικά κοντινή ημερομηνία με την κατάθεση των δικαιολογητικών στην Δομή (τουλάχιστον 10 ημέρες)

                                                             Ή

Τυχόν Ιατρικές Γνωματεύσεις από Υγειονομική Επιτροπή που καταγράφουν ποσοστό και διάρκεια αναπηρίας και πιστοποιούν εργασιακή ανικανότητα

 • Φ/Α Ταυτότητας Αιτούντα
 • ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
 • Φωτοτυπία Μισθωτηρίου Συμβολαίου
 • Βεβαίωσης ενήμερου δανείου Α' κατοικίας, από την Τράπεζα για ιδιοκτήτες, τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου
 • Φωτοτυπία Διαζευκτηρίου ή χαρτί που να διαπιστώνεται τυγχόν Διάσταση στο ζευγάρι
 • Φωτοτυπία που να πιστοποιεί ότι λαμβάνεται Σύνταξη
 • Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που εξακριβώνεται μια ξεκάθαρη εικόνα του αιτούντα

 

Τα οικονομικά κριτήρια, επιλογής των ωφελούμενων καθορίζονται ως εξής :

Μέλη Οικογένειας

Καθαρό Εισόδημα (Συνυπολογίζονται κάθε είδους εισόδημα αφαιρώντας το ενοίκιο)

Μεμονωμένο Άτομο

4200 €

Έγγαμο άτεκνο ζευγάρι / Μονογονεϊκή Οικογένεια με 1 τέκνο

5400 €

Οικογένεια με 1 ανήλικο τέκνο / Μονογονεϊκή με 2 ανήλικα τέκνα

6600 €

Οικογένεια με 2 ανήλικα τέκνα / Μονογονεϊκή με 3 ανήλικα τέκνα

7200 €

Οικογένεια με 3 ανήλικα τέκνα / Μονογονεϊκή με 4 ανήλικα τέκνα

8400 €

Οικογένεια με 4 ανήλικα τέκνα / Μονογονεϊκή με 5 ανήλικα τέκνα

9600 €

Με έναρξη την ατομική δήλωση εισοδήματος στα 4200 €, προστίθεται κάθε φορά 1500 € για κάθε ενήλικο μέλος μιας οικογένειας και 900 € για κάθε ανήλικο τέκνο . Ως ενήλικοι προστατευόμενοι οικογενειών θεωρούνται άτομα έως 25 ετών που φοιτούν σε Σχολές ΤΕΙ/ΑΕΙ/Ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και στρατεύσιμοι. Αναφορικά με την ακίνητη περιούσια σε κάθε περίπτωση, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250.000 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ένταξη ενός ωφελούμενου συνεκτιμώνται διάφορα κοινωνικά κριτήρια όπως, ενοικιαζόμενη, ή ιδιόκτητη κατοικία, ανεργία, χρόνια χρήση ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, ιατρικές γνωματεύσεις που να πιστοποιούν εργασιακή ανικανότητα και γενικά οποιοδήποτε δεδομένο που να συνεπάγεται δυνητικό κοινωνικό αποκλεισμό αναλόγως αυξάνουν και τα όρια .

Επιπρόσθετα, επανεισάχθηκε, σαν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας, η ενυπόγραφη αίτηση, από κάθε ενδιαφερόμενο, που κατοχυρώνει τις δομές των Ιδρυμάτων, ως προς την συλλογή και διατήρηση, σε αρχείο, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων πολιτών, από κάθε φύσης νομικές εμπλοκές και ταυτόχρονα, φτάνει στο επιθυμητό επίπεδο την συναίνεση του ενδιαφερόμενου, στην προοπτική επίσκεψης του Κοινωνικού Λειτουργού που είναι μάλιστα υποχρεωτική, προκειμένου να εκτιμηθούν επαρκώς οι κοινωνικές ανάγκες, καθώς και η ποιότητα ζωής.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι βάση του προγράμματος ΕΣΠΑ που έχει ενταχθεί η δομή για να ενταχθεί ένας ωφελούμενος πρέπει να μην βρίσκεται σε αστεγία καθώς και να υπάρχει ρεύμα και νερό στην οικία που διαμένει διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ενταχθεί μόνο στην δομή του Συσσιτίου.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)