Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020

Ολικό λίφτινγκ στις εγκαταστάσεις του Ηροδότου

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020 13:20 Γράφτηκε από τον
Ολικό λίφτινγκ στις εγκαταστάσεις του Ηροδότου Ολικό λίφτινγκ στις εγκαταστάσεις του Ηροδότου

Σημαντική επιτυχία για τον Ηρόδοτο, καθώς μπήκε στο πρόγραμμα "Φιλόδημος" και αναμένονται σημαντικές ανακατασκευές  στις γηπεδικές εγκαταστάσεις της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού.

Πιο αναλυτικά η ενημέρωση του Ηροδότου αναφέρει:

Δημοπρατείται την 11/5/2020 από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η ανακατασκευή του γηπέδου καλτσέτο Δημ.Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ν.Αλικαρνασσού"ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ", προϋπολογισμού 261.000 €.

Περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή όλων των περιφράξεων των συνολικών εγκαταστάσεων καθώς και η τοποθέτηση νέας εγκατάστασης φωτισμού και υποστήριξης του(ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός.

Παράλληλα προωθείται μέσω του προγράμματος "Φιλόδημος" η ανακατασκευή του χλοοτάπητα του Γιάννης Σκουρέλος .
Επίσης στο στάδιο των μελετών είναι η ανακατασκευή και συντήρηση της νότιας κερκίδας και του υπάρχοντος στεγάστρου, καθώς και η διαδικασία τοποθέτησης στεγάστρου στο σύνολο της κερκίδας αυτής με αξιοποίηση της υπάρχουσας χρηματοδότησης από την περιφέρεια Κρήτης.
Στο στάδιο επίσης της μελέτης είναι η πλήρης ανακατασκευή των ιστορικών γραφείων του Ηροδότου , με τοποθέτηση νέας σκεπής(κεραμοσκεπούς) κ.λ.π.

Το μόνο που μένει είναι η Διοίκηση του Ηροδότου που θα προκύψει από τις επερχόμενες αρχαιρεσίες , διαχωρίζοντας τις ανάγκες του ποδοσφαιρικού τμήματος , από τις ανάγκες συντήρησης και αποκατάστασης των υποδομών, να αξιοποιήσει την δουλειά η οποία έχει ήδη από την Διοίκηση και τον Δήμο Ηρακλείου, ώστε πολύ γρήγορα οι αθλητικές εγκαταστάσεις στην περιοχή να καταστούν το στολίδι της περιοχής , αντάξιο της πόλης του Ηρακλείου , της Νέας Αλικαρνασσού αλλά και της ιστορικής παρακαταθήκης του Ηροδότου.

Πρέπει να ευχαριστήσουμε , τα μέλη της Διοίκησης του Ηροδότου που πίστεψαν και πάλεψαν για το συγκεκριμένο έργο, τον Αντιδήμαρχο Ηρακλείου κ.Αναστασάκη Ιωάννη για την ουσιαστική βοήθεια για το ξεπέρασμα των γραφειοκρατικών κλ.π. προβλημάτων, τον αγαπημένο και διακριτικό φίλο του Ηροδότου αλλά και της περιοχής Γιάννη Σμαραγδάκη που ως μηχανικός και χωρίς αμοιβή βοήθησε και βοηθάει σημαντικά, τον μηχανικό του Δήμου κ.Σπυριδάκη Ιωάννη και ασφαλώς τον Δήμαρχο Ηρακλείου που από την πρώτη στιγμή μας πίστεψε και μας βοήθησε σημαντικά.

Το έργο αυτό όταν ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό και προγραμματισμό , θα αναβαθμίσει ουσιαστικά την αθλητική υποδομή του Δήμου Ηρακλείου στην περιοχή προς όφελος της νεολαίας και του αθλητισμού.
Ηράκλειο, 22/4 /2020
Αρ. Πρωτ.: 29860
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
2ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &
ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΡΓΟ: Επισκευή Δημοτικής Αθλητικής
Εγκατάστασης Ν. Αλικαρνασσού-Γήπεδο
Γιάννης Σκουρέλος
ΧΡΗΜΑΤΟ
ΔΟΤΗΣΗ:
3
Ίδιοι πόροι
ΚΑ 30-7336.058
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Κ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ
Μ Ε Σ Ω Τ Ο Υ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ Ι Ω Ν Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ω Ν
( Ε . Σ . Η . Δ Η . Σ . ) Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ
Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ
Ε Ρ Γ Ο Υ
4 Ο Δήμος Ηρακλείου (Π.Ε. Ηρακλείου)
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«Επισκευή Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης Νέας Αλικαρνασσού-Γήπεδο Γιάννης
Σκουρέλος »
Εκτιμώμενης αξίας 210.483,87 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Search

Prisma Sport