Πρόσφεραν τα χρήματα που συγκέντρωσαν στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Ηρακλείου

Πρόσφεραν τα χρήματα που συγκέντρωσαν στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Ηρακλείου Κύριο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια ακόμα ενέργεια κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης του εργαστηρίου σχεδίασης και κατασκευής κοσμημάτων Πλουμή – Παραγιουδάκης, που διοργανώθηκε με τη συνεργασία των Συλλόγων Πολυτέκνων και Τριτέκνων Ηρακλείου.

Στους δυο δραστήριους Συλλόγους διατέθηκε το ποσό των 1.000 € που συγκεντρώθηκε από το Bazzar του γνωστού κοσμηματοπωλείου, με σκοπό να ενισχυθούν συμβολικά οι δράσεις τους, αλλά και να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα υποστήριξης στον θεσμό της οικογένειας.

Πρόσφεραν τα χρήματα που συγκέντρωσαν στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Ηρακλείου

Πρόσφεραν τα χρήματα που συγκέντρωσαν στους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Ηρακλείου Κύριο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια ακόμα ενέργεια κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης του εργαστηρίου σχεδίασης και κατασκευής κοσμημάτων Πλουμή – Παραγιουδάκης, που διοργανώθηκε με τη συνεργασία των Συλλόγων Πολυτέκνων και Τριτέκνων Ηρακλείου.

Στους δυο δραστήριους Συλλόγους διατέθηκε το ποσό των 1.000 € που συγκεντρώθηκε από το Bazzar του γνωστού κοσμηματοπωλείου, με σκοπό να ενισχυθούν συμβολικά οι δράσεις τους, αλλά και να σταλεί ένα δυνατό μήνυμα υποστήριξης στον θεσμό της οικογένειας.