Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

ΕΚΑΣΚ: Το ανδρικό πρόγραμμα για το νέο πρωτάθλημα

Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 20:40 Γράφτηκε από τον
Πρόγραμμα Ανδρών ΕΚΑΣΚ Πρόγραμμα Ανδρών ΕΚΑΣΚ

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Κ. με την συμμετοχή δεκατριών (13) ομάδων για τη σεζόν 2020-2021.

Όσον αφορά την έναρξη του πρωταθλήματος θα γίνει γνωστή τις επόμενες μέρες. Η Α φάση θα διεξαχθεί σε δεκατρείς αγωνιστικές και θα συμμετέχουν οι 1) ΓΑΣ ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ, 2) ΑΟ ΚΥΔΩΝ, 3) ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ, 4) ΑΟΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 5) ΟΑΧ, 6) ΑΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ, 7) ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ, 8) ΑΟ ΔΕΙΛΙΝΟ, 9) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ, 10) ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΑΟ, 11) ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, 12) ΡΕΘΥΜΝΟ BC, 13) ΧΑΝΙΑ BC. Στην Β φάση προκρίνονται οι τέσσερις (4) πρώτες ομάδες και θα συναντηθούν μεταξύ τους (1-4 και 2-3) στις δυο (2) νίκες. Στη τελική Φάση προκρίνονται οι νικήτριες ομάδες της Β’ φάσης και θα συναντηθούν μεταξύ τους στον τελικό στις δυο (2) νίκες, χωρίς να συνυπολογίζονται τα μεταξυύ τους αποτελέσματα της Α’ φάσης.

  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

 1 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

Ρεπό: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

2 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΧΑΝΙΑ BC

Ρεπό: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

3 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

Ρεπό: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

4 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Ρεπό: ΧΑΝΙΑ BC

5 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΧΑΝΙΑ BC

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

Ρεπό: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

6 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ρεπό: ΗΡΟΔΟΤΟΣ

7 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΧΑΝΙΑ BC

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

Ρεπό: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

8 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

Ρεπό: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

9 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΧΑΝΙΑ BC

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

10 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

Ρεπό: ΡΕΘΥΜΝΟ BC

11 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΧΑΝΙΑ BC

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

Ρεπό: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

12 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

Ρεπό: ΑΟ  ΚΥΔΩΝ

13 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΧΑΝΙΑ BC

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

Ρεπό: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

1 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΧΑΝΙΑ BC

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

Ρεπό: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

2 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

Ρεπό: ΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

3 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΧΑΝΙΑ BC

Ρεπό: ΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

4 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ρεπό: ΧΑΝΙΑ BC

5 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Ρεπό: ΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

6 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΧΑΝΙΑ BC

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

Ρεπό: ΗΡΟΔΟΤΟΣ

7 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ρεπό: ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

8 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΧΑΝΙΑ BC

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

Ρεπό: ΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

9 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

Ρεπό: ΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

10 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΧΑΝΙΑ BC

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

Ρεπό: ΡΕΘΥΜΝΟ BC

11 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΑΟ  ΚΥΔΩΝ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΛΙΝΤΟΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

Ρεπό: ΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

12 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΛΙΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑΡΕΘΥΜΝΟ BC

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑ

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΗΡΟΔΟΤΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧΧΑΝΙΑ BC

ΡΕΘΥΜΝΟΥΑΚΑΔΗΜΙΑ BCΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΟΑ  ΧΑΝΙΩΝΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

Ρεπό: ΑΟ  ΚΥΔΩΝ

13 η Αγωνιστική

Ημ/νια Ωρα Γήπεδο Α  γ  ώ  ν  α  ς Σκορ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΑΟ  ΚΥΔΩΝΗΡΑΚΛΕΙΟ ΟΑΑ

ΡΕΘΥΜΝΟΥΡΕΘΥΜΝΟ BCΑΟΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

ΜΟΙΡΩΝΓΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΑΣΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥΗΡΟΔΟΤΟΣΠΕΔΙΑΔΑ ΑΟΧ

ΚΛΑΔΙΣΟΥΧΑΝΙΑ BCΑΚΑΔΗΜΙΑ BC

ΛΙΝΤΟΔΕΙΛΙΝΟ ΑΟΟΑ  ΧΑΝΙΩΝ

Ρεπό: ΑΝΔΡΟΓΕΑΣ ΓΑΣ

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Search

Prisma Sport